Blog finansowy

Bezrobocie jako problem społeczny i ekonomiczny

BezrobocieBezrobocie jest to stan, w jakim znajduje się osoba pełnoletnia, która jest gotowa do podjęcia pracy, ale jej nie posiada. Taka osoba nie przekroczyła wieku emerytalnego, może pracować, aktualnie nie uczy się oraz jest zarejestrowana we właściwym sobie urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Więcej…

   

Sfery zarządzania finansami przedsiębiorstwa

Sfery zarządzania finansami przedsiębiorstwaProces zarządzania finansami przedsiębiorstwa obejmuje 2 zasadnicze sfery oraz sprowadza się do potrzeby podejmowania 2 grup decyzji: decyzji inwestycyjnych (w znaczeniu szerokim) oraz decyzji finansowych.

Więcej…