Mając kłopoty finansowe, od razu do głowy przychodzą nam myśli o pożyczeniu pieniędzy w jeden z ogólnodostępnych sposobów, najlepiej poprzez pożyczkę lub kredyt.

Warto się chwilę zastanowić i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na pewno potrzebujemy tego, o czym myślimy?

Więcej…

Kredyt refinansowy jest kredytem, który umożliwia obniżenie kosztów rat kredytowych. Jeśli ktoś zaciągnął kredyt np. 5 lat temu i zauważył, że osoby obecnie biorące kredyt robią to na znacznie korzystniejszych warunkach przede wszystkim finansowych, wówczas może zdecydować się na kredyt refinansowy, który będzie przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Więcej…

Kredyt można wziąć praktycznie na wszystko. Dziś wiele osób stara się o najprostszy rodzaj kredytu, a mianowicie kredyt gotówkowy. W tym wypadku banko zupełnie nie interesuje się tym, na co przeznaczymy pieniądze. Kredyty gotówkowe mogą obejmować nawet niewielkie kwoty.

Jest to idealne rozwiązanie w momencie, gdy pilnie potrzebujemy pieniędzy na remont mieszkania, sfinansowanie kolonii dla dziecka czy pobytu babci w sanatorium.

Pożyczka gotówkowa tzw. chwilówka przyda się również w momencie wystąpienia jakiś niezaplanowanych wydatków: kupna nowych mebli, wymiany pralki, lodówki, kupna części do samochodu, nowych podręczników dla dzieci, finansowania kosztownego leczenia jakiegoś członka rodziny czy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. W wielu z tych przypadków liczy się przecież czas, a kredyt gotówkowy na dowolny cel można dziś dostać naprawdę bardzo szybko.

Więcej…
Fundusze inwestycyjne - rodzaje, opis

Fundusz inwestycyjny jest to proces zbiorowego inwestowania środków pieniężnych, zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa, w określone instrumenty rynku kapitałowego. Przeznaczony jest dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych chcących ulokować swoje środki pieniężne w celu korzystnego pomnażania posiadanego majątku. W zależności od wybranej polityki inwestycyjnej fundusze możemy podzielić na: fundusze rynku pieniężnego, fundusze stabilnego wzrostu, fundusze obligacji, fundusze zrównoważone, fundusze akcyjne.

Fundusze rynku pieniężnego - możemy zaliczyć do grupy jednych z najbardziej bezpiecznych funduszy inwestycyjnych na rynku kapitałowych, inwestują zazwyczaj w bezpieczne krótkoterminowe papiery wartościowe takie jak: bony skarbowe lub krótkoterminowe obligacje Skarbu Państwa z terminem wykupu poniżej 12 miesięcy. Stopa zwrotu powinna przekroczyć wysokość oprocentowania lokat bankowych. Rekomendowany okres inwestycji to minimum 6 miesięcy.

Fundusze stabilnego wzrostu - portfel tego funduszu składa się z bezpiecznych dłużnych papierów dłużnych rynku kapitałowego czyli zazwyczaj są to bony skarbowe oraz obligacje. Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji jest nieco większa niż w funduszach rynku pieniężnego. Rekomendowany okres inwestycji to 6-12 miesięcy. Fundusze obligacyjne - inwestują zgodnie ze swoją nazwą czyli w obligacje. Mogą to być obligacje Skarbu Państwa, obligacje korporacyjne. Obarczone są nieco większym ryzykiem niż fundusze rynku kapitałowego co wiąże się z większą stopą zwrotu. Możemy ten fundusz również zaliczyć do bezpiecznych inwestycji. Rekomendowany czas inwestycji to okres minimum 12 miesięcy.

Fundusze zrównoważone - zaliczane są do grupy funduszy mieszanych, które inwestują powierzone im środki pieniężne w równych proporcjach w papiery dłużne(obligacje, bony skarbowe) oraz akcje notowane na rynku kapitałowym. Zaliczane są do średniej grupy ryzyka, którego głównym celem jest bezpieczne i powolne pomnażanie naszego majątku. Rekomendowany czas inwestycji waha się w przedziale 1-3 lata.

Fundusze akcyjne - są to fundusze zaliczane do największej grupy ryzyka, które lokują w całości powierzone im środki w akcje rynku kapitałowego. Posiadają najwyższą stopę zwrotu spośród wszystkich funduszy inwestycyjnych. Rekomendowany czas inwestycji wynosi powyżej 5 lat. Zastanawiając się nad ulokowaniem oszczędności w fundusze inwestycyjne warto przeanalizować powyższe argumenty.

 
Świadomość leasingu w Polsce

LeasingDziś, przy pomocy leasingu finansuje się w Polsce co trzecią ruchomość. Przedsiębiorcy doceniają go praktycznie na równi z kredytem bankowym, choć jest to zupełnie inna usługa. Stało się tak z

Czym jest faktura marża?

Czym jest faktura marża?Czym jest faktura marża? Marża definiowana jest jako różnica pomiędzy całkowitą kwotą, jaką ma zapłacić klient za towar lub usługę a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę poda

Społeczna odpowiedzialność biznesu

społeczna odpowiedzialność biznesuCharakterystyka koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility) Koncepcja społecznej odpowi

Derywaty rządzą światem

DerywatyDerywaty rządzą światem, czyli banki "za duże, by upaść". Każdy, kto choć trochę interesuje się światem polityki i gospodarki w ostatnich latach wielokrotnie usłyszał sformułowanie „bank są