Obecnie istnieje wiele banków - jedne z nich się łączą, inne pozostają niezależne. Bez względu na ich staż na rynku jak i pozycję, wszystkie z nich oferują kredyty gotówkowe. O kredytach wiemy z całą pewnością tyle, że musimy je oddać spłacając raty. Czy jednak warto porównywać oferty kredytów gotówkowych? Czy może okazać się, że bank w którym korzystamy z pewnego zakresu usług może mieć gorszą ofertę dla nas niż bank konkurencyjny?

Większość ludzi żyje z przekonaniem, że to ich bank ma dla nich wspaniałą ofertę kredytową. Jeśli bowiem oferta rachunku jest idealna, lokata wysoko oprocentowana, dlaczego w przypadku kredytu miałoby być inaczej?

Więcej…

Kalkulator kredytowyNajczęściej kalkulatory te dostarcza instytucja finansowa, w której ubiegamy się o wsparcie, dostępne są po prostu na stronie albo trzeba ich samodzielnie poszukać, z tym że zwykle nie jest to żaden wielki problem.

W większości przypadków dostępne jest też kredyty mieszkaniowe porównanie, najczęściej tam, gdzie stroną lub informacjami nie opiekuje się żadna konkretna instytucja.

Porównanie zrealizowane na przykład w formie wyraźnej tabeli pozwala łatwo ocenić, która opcja zapewni nam najbardziej korzystne warunki kredytowania i podpowie, na co powinniśmy się porwać. Przypadki, gdy zestawienie okazuje się niezbyt wiarygodne, na szczęście zdarzają się bardzo rzadko.

Więcej…

Odsetki bankowe można podzielić na dwa podstawowe rodzaje: zmienne i stałe oprocentowanie.

Stała stopa oprocentowania kredytu charakteryzuje się tym, iż dane raty przez cały okres spłaty kredytu są na tym samym poziomie, a zmienna stopa oprocentowania kredytu zwykle tu im bliżej końca umowy tym raty i odsetki są mniejsze.

Każdy kredyt zaciągnięty w banku ma zwykle swoje określone warunki, spisane w umowie udzielenia kredytu i tak naprawdę umowa określa ile ma wynosić prowizja, raty, odsetki.

Banki nie ma obowiązku udzielać informacji o podstawach ustalania prowizji i oprocentowania. Albo klient decyduje się na przedstawione warunki albo też nie.

Więcej…
Fundusze inwestycyjne - rodzaje, opis

Fundusz inwestycyjny jest to proces zbiorowego inwestowania środków pieniężnych, zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa, w określone instrumenty rynku kapitałowego. Przeznaczony jest dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych chcących ulokować swoje środki pieniężne w celu korzystnego pomnażania posiadanego majątku. W zależności od wybranej polityki inwestycyjnej fundusze możemy podzielić na: fundusze rynku pieniężnego, fundusze stabilnego wzrostu, fundusze obligacji, fundusze zrównoważone, fundusze akcyjne.

Fundusze rynku pieniężnego - możemy zaliczyć do grupy jednych z najbardziej bezpiecznych funduszy inwestycyjnych na rynku kapitałowych, inwestują zazwyczaj w bezpieczne krótkoterminowe papiery wartościowe takie jak: bony skarbowe lub krótkoterminowe obligacje Skarbu Państwa z terminem wykupu poniżej 12 miesięcy. Stopa zwrotu powinna przekroczyć wysokość oprocentowania lokat bankowych. Rekomendowany okres inwestycji to minimum 6 miesięcy.

Fundusze stabilnego wzrostu - portfel tego funduszu składa się z bezpiecznych dłużnych papierów dłużnych rynku kapitałowego czyli zazwyczaj są to bony skarbowe oraz obligacje. Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji jest nieco większa niż w funduszach rynku pieniężnego. Rekomendowany okres inwestycji to 6-12 miesięcy. Fundusze obligacyjne - inwestują zgodnie ze swoją nazwą czyli w obligacje. Mogą to być obligacje Skarbu Państwa, obligacje korporacyjne. Obarczone są nieco większym ryzykiem niż fundusze rynku kapitałowego co wiąże się z większą stopą zwrotu. Możemy ten fundusz również zaliczyć do bezpiecznych inwestycji. Rekomendowany czas inwestycji to okres minimum 12 miesięcy.

Fundusze zrównoważone - zaliczane są do grupy funduszy mieszanych, które inwestują powierzone im środki pieniężne w równych proporcjach w papiery dłużne(obligacje, bony skarbowe) oraz akcje notowane na rynku kapitałowym. Zaliczane są do średniej grupy ryzyka, którego głównym celem jest bezpieczne i powolne pomnażanie naszego majątku. Rekomendowany czas inwestycji waha się w przedziale 1-3 lata.

Fundusze akcyjne - są to fundusze zaliczane do największej grupy ryzyka, które lokują w całości powierzone im środki w akcje rynku kapitałowego. Posiadają najwyższą stopę zwrotu spośród wszystkich funduszy inwestycyjnych. Rekomendowany czas inwestycji wynosi powyżej 5 lat. Zastanawiając się nad ulokowaniem oszczędności w fundusze inwestycyjne warto przeanalizować powyższe argumenty.

 
E-sąd

Pierwszy e-sąd w Polsce powstał w Lublinie w 2010 roku i już od samego początku cieszył się niesłabnącą popularnością. Dziś jest znaną instytucją, do której każdego dnia spływa ogromna ilość paczek pozwów. Jak to si

Umowa o pracę, a umowa zlecenie

Umowa o pracęCoraz częściej ubiegając się o posadę zostajemy poinformowani, iż praca będzie wykonywana na podstawie umowy zlecenie czy też będzie zrealizowane na podstawie umowy o dzieło.

Biuro pośrednictwa pracy tymczasowej

Nadchodzi się sezon wakacyjny, coraz więcej uczniów i studentów decyduje się w tym sezonie na poprawienie stanu swojego budżetu lub pozyskanie cennego doświadczenia jako wolontariusz. Nikt, kto zdaje sobie sprawę z syt

Nowoczesne usługi prawnicze

Rynek prawniczy wciąż się rozwija, proponując swoim klientom coraz to nowe i bardziej nowoczesne usługi na miarę ich potrzeb i oczekiwań. Aby spełnić wymagania klientów, konieczne jest szerzenie oferty oraz ko