Mając kłopoty finansowe, od razu do głowy przychodzą nam myśli o pożyczeniu pieniędzy w jeden z ogólnodostępnych sposobów, najlepiej poprzez pożyczkę lub kredyt.

Warto się chwilę zastanowić i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na pewno potrzebujemy tego, o czym myślimy?

Więcej…

Kredyt można wziąć praktycznie na wszystko. Dziś wiele osób stara się o najprostszy rodzaj kredytu, a mianowicie kredyt gotówkowy. W tym wypadku banko zupełnie nie interesuje się tym, na co przeznaczymy pieniądze. Kredyty gotówkowe mogą obejmować nawet niewielkie kwoty.

Jest to idealne rozwiązanie w momencie, gdy pilnie potrzebujemy pieniędzy na remont mieszkania, sfinansowanie kolonii dla dziecka czy pobytu babci w sanatorium.

Pożyczka gotówkowa tzw. chwilówka przyda się również w momencie wystąpienia jakiś niezaplanowanych wydatków: kupna nowych mebli, wymiany pralki, lodówki, kupna części do samochodu, nowych podręczników dla dzieci, finansowania kosztownego leczenia jakiegoś członka rodziny czy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. W wielu z tych przypadków liczy się przecież czas, a kredyt gotówkowy na dowolny cel można dziś dostać naprawdę bardzo szybko.

Więcej…

Kredyt refinansowy jest kredytem, który umożliwia obniżenie kosztów rat kredytowych. Jeśli ktoś zaciągnął kredyt np. 5 lat temu i zauważył, że osoby obecnie biorące kredyt robią to na znacznie korzystniejszych warunkach przede wszystkim finansowych, wówczas może zdecydować się na kredyt refinansowy, który będzie przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Więcej…
Fundusze inwestycyjne - rodzaje, opis

Fundusz inwestycyjny jest to proces zbiorowego inwestowania środków pieniężnych, zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa, w określone instrumenty rynku kapitałowego. Przeznaczony jest dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych chcących ulokować swoje środki pieniężne w celu korzystnego pomnażania posiadanego majątku. W zależności od wybranej polityki inwestycyjnej fundusze możemy podzielić na: fundusze rynku pieniężnego, fundusze stabilnego wzrostu, fundusze obligacji, fundusze zrównoważone, fundusze akcyjne.

Fundusze rynku pieniężnego - możemy zaliczyć do grupy jednych z najbardziej bezpiecznych funduszy inwestycyjnych na rynku kapitałowych, inwestują zazwyczaj w bezpieczne krótkoterminowe papiery wartościowe takie jak: bony skarbowe lub krótkoterminowe obligacje Skarbu Państwa z terminem wykupu poniżej 12 miesięcy. Stopa zwrotu powinna przekroczyć wysokość oprocentowania lokat bankowych. Rekomendowany okres inwestycji to minimum 6 miesięcy.

Fundusze stabilnego wzrostu - portfel tego funduszu składa się z bezpiecznych dłużnych papierów dłużnych rynku kapitałowego czyli zazwyczaj są to bony skarbowe oraz obligacje. Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji jest nieco większa niż w funduszach rynku pieniężnego. Rekomendowany okres inwestycji to 6-12 miesięcy. Fundusze obligacyjne - inwestują zgodnie ze swoją nazwą czyli w obligacje. Mogą to być obligacje Skarbu Państwa, obligacje korporacyjne. Obarczone są nieco większym ryzykiem niż fundusze rynku kapitałowego co wiąże się z większą stopą zwrotu. Możemy ten fundusz również zaliczyć do bezpiecznych inwestycji. Rekomendowany czas inwestycji to okres minimum 12 miesięcy.

Fundusze zrównoważone - zaliczane są do grupy funduszy mieszanych, które inwestują powierzone im środki pieniężne w równych proporcjach w papiery dłużne(obligacje, bony skarbowe) oraz akcje notowane na rynku kapitałowym. Zaliczane są do średniej grupy ryzyka, którego głównym celem jest bezpieczne i powolne pomnażanie naszego majątku. Rekomendowany czas inwestycji waha się w przedziale 1-3 lata.

Fundusze akcyjne - są to fundusze zaliczane do największej grupy ryzyka, które lokują w całości powierzone im środki w akcje rynku kapitałowego. Posiadają najwyższą stopę zwrotu spośród wszystkich funduszy inwestycyjnych. Rekomendowany czas inwestycji wynosi powyżej 5 lat. Zastanawiając się nad ulokowaniem oszczędności w fundusze inwestycyjne warto przeanalizować powyższe argumenty.

 
Świadomość leasingu w Polsce

LeasingDziś, przy pomocy leasingu finansuje się w Polsce co trzecią ruchomość. Przedsiębiorcy doceniają go praktycznie na równi z kredytem bankowym, choć jest to zupełnie inna usługa. Stało się tak z

Czym jest faktura marża?

Czym jest faktura marża?Czym jest faktura marża? Marża definiowana jest jako różnica pomiędzy całkowitą kwotą, jaką ma zapłacić klient za towar lub usługę a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę poda

Społeczna odpowiedzialność biznesu

społeczna odpowiedzialność biznesuCharakterystyka koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility) Koncepcja społecznej odpowi

Derywaty rządzą światem

DerywatyDerywaty rządzą światem, czyli banki "za duże, by upaść". Każdy, kto choć trochę interesuje się światem polityki i gospodarki w ostatnich latach wielokrotnie usłyszał sformułowanie „bank są