Mając kłopoty finansowe, od razu do głowy przychodzą nam myśli o pożyczeniu pieniędzy w jeden z ogólnodostępnych sposobów, najlepiej poprzez pożyczkę lub kredyt.

Warto się chwilę zastanowić i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na pewno potrzebujemy tego, o czym myślimy?

Więcej…

Kredyt można wziąć praktycznie na wszystko. Dziś wiele osób stara się o najprostszy rodzaj kredytu, a mianowicie kredyt gotówkowy. W tym wypadku banko zupełnie nie interesuje się tym, na co przeznaczymy pieniądze. Kredyty gotówkowe mogą obejmować nawet niewielkie kwoty.

Jest to idealne rozwiązanie w momencie, gdy pilnie potrzebujemy pieniędzy na remont mieszkania, sfinansowanie kolonii dla dziecka czy pobytu babci w sanatorium.

Pożyczka gotówkowa tzw. chwilówka przyda się również w momencie wystąpienia jakiś niezaplanowanych wydatków: kupna nowych mebli, wymiany pralki, lodówki, kupna części do samochodu, nowych podręczników dla dzieci, finansowania kosztownego leczenia jakiegoś członka rodziny czy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. W wielu z tych przypadków liczy się przecież czas, a kredyt gotówkowy na dowolny cel można dziś dostać naprawdę bardzo szybko.

Więcej…

Kredyt refinansowy jest kredytem, który umożliwia obniżenie kosztów rat kredytowych. Jeśli ktoś zaciągnął kredyt np. 5 lat temu i zauważył, że osoby obecnie biorące kredyt robią to na znacznie korzystniejszych warunkach przede wszystkim finansowych, wówczas może zdecydować się na kredyt refinansowy, który będzie przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Więcej…
Fundusze unijne na lata 2014-2020 - dotacje, dofinansowanie

Fundusze unijneW latach 2014-2020 w ramach nowych programów operacyjnych Polska będzie miała do wykorzystania kolejne miliardy euro. W maju br. Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa, która określa ramy wydatkowania i zarządzania funduszami strukturalnymi w nowej perspektywie finansowej.

Zgodnie z umową Polsce przypadnie ok. 82, 5 mld euro. Środki te będą wydatkowane głównie w ramach programów operacyjnych.

W ramach polityki spójności zaplanowano 8 programów operacyjnych. 7 z nich będzie zarządzanych centralnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, natomiast programy regionalne podzielone na 16 województw będą zarządzane bezpośrednio na poziomie województw.

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej zostaną uruchomione dwa programy zarządzane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Programy będą stanowiły kontynuację działań podejmowanych dzięki funduszom unijnym w latach 2007-2013. Część programów będzie miała te same nazwy tj. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej i Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

Dotychczasowy Program Innowacyjna Gospodarka zastąpi Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Nie będzie też programu Kapitał Ludzki, który zostanie zastąpiony przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Środki będą również dostępne w ramach nowego programu Polska Cyfrowa. Pierwsze konkursy w ramach poszczególnych programów powinny zostać ogłoszone na początku przyszłego roku, jeśli Komisja pozytywnie zatwierdzi poszczególne dokumenty programowe.

Na ten moment są już przyjęte ramy prawne dla prawidłowego wdrażania Umowy Partnerstwa. Najważniejszym aktem wykonawczym dla wdrażania funduszy w nowej perspektywie będzie podpisana 29 sierpnia 2014 r. ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa).

Teraz pozostaje nam liczyć na sprawne konsultacje z Komisją Europejską dotyczące poszczególnych programów i następnie na sprawną pracę naszej administracji odpowiadającej zarówno za zarządzanie jak i wdrażanie poszczególnych programów. Bardzo istotne jest, aby nie było przestoju w uruchamianych konkursach, szczególnie tych, z których korzystają przedsiębiorcy. Obecnie kończą się możliwości otrzymania dofinansowania z dotychczasowych programów, gdyż muszą one być rozliczone do końca 2015 r.

Szybkie wznowienie konkursów w ramach nowej perspektywy powinno przyczynić się do kolejnych inwestycji przedsiębiorstw, które znów będą miały szansę na poprawę swoich zdolności produkcyjnych choćby dzięki inwestycjom w infrastrukturę i środki trwałe. Największe nadzieje wiąże się jednak z inwestycjami w innowacje, współpracę nauki z przemysłem i wdrażanie badań naukowych szczególnie takich, które będę wpisywać się w tzw. inteligentne specjalizacje. Dotacje na tego typu projekty będzie dostępne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, jak i w ramach 16 programów regionalnych.

  • Dofinansowanie dla firm
  • Dotacje dla firm
  • Dotacje unijne dla firm
 
Jak handlować walutą?

Handel walutąInwestując na rynku walutowym Forex spekuluje się na wzroście jednej waluty wobec drugiej. Handel walutami na tym rynku, ze względu na zastosowanie na nim dźwigni finansowej jest obarczony dużym ryzykiem.

Zarabianie pieniędzy podczas studiowania

Zarabianie pieniędzy podczas studiowaniaWielu uczniów liceów jak najszybciej bardzo chce czasu skończenia swojej edukacji w szkole średniej i pójścia na uniwersytet. Nauka w szkole wyższej będzie według nich bramą do niezależności.

Finanse publiczne i prywatne

Finanse publiczneZwyczajowo, finanse dzieli się na prywatne i publiczne. Te pierwsze, to finanse gospodarstw domowych, czyli każdej rodziny. Finanse prywatne to również dochody, pozyskiwane z prowadze

Crowdfunding, czyli od ludzi dla ludzi

CrowdfundingCrowdfunding, czyli od ludzi dla ludzi Wiele osób posiada ciekawe pomysły i zapał niezbędny do ich zrealizowania, cóż jednak z tego, skoro brak im funduszy. Tzw. Anioły biznesu nie mogą być wszędzie, zresztą - z