Dotacja z Unii EuropejskiejBądźmy szczerzy ­- każdy z nas chciałby prowadzić swoją działalność gospodarczą, ale nie każdy ma ku temu sprzyjające warunki. Różnie w życiu bywa.

Ktoś może mieć pomysł, ktoś umiejętnie będzie potrafił prowadzić firmę, a ktoś będzie miał tylko sumę pieniędzy wystarczającą na jej założenie... W większości przypadków problemem jest brak środków finansowych. Co zrobić w takiej sytuacji?

Więcej…

W ostatnim czasie zaobserwowano znaczący spadek zysków hipermarketów. Okazuje się, że klienci nie tylko w Polsce coraz chętniej i częściej dokonują zakupów w dyskontach. Popularne dyskonty otwierają coraz to nowe placówki, do których dostęp staje się coraz łatwiejszy.

Jeszcze kilka lat temu, zarówno do dyskontu, jak i hipermarketu klient musiał dojechać, co nie zawsze było dla niego korzystne. Obecnie oba rodzaje sklepów wkraczają nawet do małych miast, są na każdym niemal rogu i opanowują niemal cały handel detaliczny w branży spożywczej. Specjaliści podkreślają, że nie tylko niska cena kieruje wyborem klienta lecz również czas.

Więcej…

Każdy z nas w swoim życiu choć raz przeżywał jakiś kryzys. Zazwyczaj są to nasze małe, prywatne kryzysy, które jednak zawsze zmieniają nasze życie. Czasami też uczestniczymy w kryzysie nieco większym, w kryzysie, który dotyka całe społeczeństwo.

Tak było i tym razem, kiedy w 2007 roku spadł na nas kryzys finansowy. Mimo iż Polska stosunkowo dobrze zniosła trudne czasy, to i tak skutki kryzysu odczuwamy do dziś. Co jednak robić w tych ciężkich czasach, w których większość społeczeństwa nie ma łatwo? Po pierwsze, solidaryzować się.

Więcej…
Fundusze unijne na lata 2014-2020 - dotacje, dofinansowanie

Fundusze unijneW latach 2014-2020 w ramach nowych programów operacyjnych Polska będzie miała do wykorzystania kolejne miliardy euro. W maju br. Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa, która określa ramy wydatkowania i zarządzania funduszami strukturalnymi w nowej perspektywie finansowej.

Zgodnie z umową Polsce przypadnie ok. 82, 5 mld euro. Środki te będą wydatkowane głównie w ramach programów operacyjnych.

W ramach polityki spójności zaplanowano 8 programów operacyjnych. 7 z nich będzie zarządzanych centralnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, natomiast programy regionalne podzielone na 16 województw będą zarządzane bezpośrednio na poziomie województw.

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej zostaną uruchomione dwa programy zarządzane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Programy będą stanowiły kontynuację działań podejmowanych dzięki funduszom unijnym w latach 2007-2013. Część programów będzie miała te same nazwy tj. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej i Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

Dotychczasowy Program Innowacyjna Gospodarka zastąpi Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Nie będzie też programu Kapitał Ludzki, który zostanie zastąpiony przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Środki będą również dostępne w ramach nowego programu Polska Cyfrowa. Pierwsze konkursy w ramach poszczególnych programów powinny zostać ogłoszone na początku przyszłego roku, jeśli Komisja pozytywnie zatwierdzi poszczególne dokumenty programowe.

Na ten moment są już przyjęte ramy prawne dla prawidłowego wdrażania Umowy Partnerstwa. Najważniejszym aktem wykonawczym dla wdrażania funduszy w nowej perspektywie będzie podpisana 29 sierpnia 2014 r. ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa).

Teraz pozostaje nam liczyć na sprawne konsultacje z Komisją Europejską dotyczące poszczególnych programów i następnie na sprawną pracę naszej administracji odpowiadającej zarówno za zarządzanie jak i wdrażanie poszczególnych programów. Bardzo istotne jest, aby nie było przestoju w uruchamianych konkursach, szczególnie tych, z których korzystają przedsiębiorcy. Obecnie kończą się możliwości otrzymania dofinansowania z dotychczasowych programów, gdyż muszą one być rozliczone do końca 2015 r.

Szybkie wznowienie konkursów w ramach nowej perspektywy powinno przyczynić się do kolejnych inwestycji przedsiębiorstw, które znów będą miały szansę na poprawę swoich zdolności produkcyjnych choćby dzięki inwestycjom w infrastrukturę i środki trwałe. Największe nadzieje wiąże się jednak z inwestycjami w innowacje, współpracę nauki z przemysłem i wdrażanie badań naukowych szczególnie takich, które będę wpisywać się w tzw. inteligentne specjalizacje. Dotacje na tego typu projekty będzie dostępne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, jak i w ramach 16 programów regionalnych.

  • Dofinansowanie dla firm
  • Dotacje dla firm
  • Dotacje unijne dla firm
 
Crowdfunding, czyli od ludzi dla ludzi

CrowdfundingCrowdfunding, czyli od ludzi dla ludzi Wiele osób posiada ciekawe pomysły i zapał niezbędny do ich zrealizowania, cóż jednak z tego, skoro brak im funduszy. Tzw. Anioły biznesu nie mogą być wszędzie, zresztą - z

Jak można zarabiać na blogu?

Zarabianie na bloguCzęsto słyszymy, że bloger w naszym kraju porzucił pracę na etacie i zarabia na blogu, czy też utrzymuje się z prowadzenia eksperckiego bloga. To prawda, w obecnej dobie, przy tak szerok