Obecnie istnieje wiele banków - jedne z nich się łączą, inne pozostają niezależne. Bez względu na ich staż na rynku jak i pozycję, wszystkie z nich oferują kredyty gotówkowe. O kredytach wiemy z całą pewnością tyle, że musimy je oddać spłacając raty. Czy jednak warto porównywać oferty kredytów gotówkowych? Czy może okazać się, że bank w którym korzystamy z pewnego zakresu usług może mieć gorszą ofertę dla nas niż bank konkurencyjny?

Większość ludzi żyje z przekonaniem, że to ich bank ma dla nich wspaniałą ofertę kredytową. Jeśli bowiem oferta rachunku jest idealna, lokata wysoko oprocentowana, dlaczego w przypadku kredytu miałoby być inaczej?

Więcej…

Kalkulator kredytowyNajczęściej kalkulatory te dostarcza instytucja finansowa, w której ubiegamy się o wsparcie, dostępne są po prostu na stronie albo trzeba ich samodzielnie poszukać, z tym że zwykle nie jest to żaden wielki problem.

W większości przypadków dostępne jest też kredyty mieszkaniowe porównanie, najczęściej tam, gdzie stroną lub informacjami nie opiekuje się żadna konkretna instytucja.

Porównanie zrealizowane na przykład w formie wyraźnej tabeli pozwala łatwo ocenić, która opcja zapewni nam najbardziej korzystne warunki kredytowania i podpowie, na co powinniśmy się porwać. Przypadki, gdy zestawienie okazuje się niezbyt wiarygodne, na szczęście zdarzają się bardzo rzadko.

Więcej…

Odsetki bankowe można podzielić na dwa podstawowe rodzaje: zmienne i stałe oprocentowanie.

Stała stopa oprocentowania kredytu charakteryzuje się tym, iż dane raty przez cały okres spłaty kredytu są na tym samym poziomie, a zmienna stopa oprocentowania kredytu zwykle tu im bliżej końca umowy tym raty i odsetki są mniejsze.

Każdy kredyt zaciągnięty w banku ma zwykle swoje określone warunki, spisane w umowie udzielenia kredytu i tak naprawdę umowa określa ile ma wynosić prowizja, raty, odsetki.

Banki nie ma obowiązku udzielać informacji o podstawach ustalania prowizji i oprocentowania. Albo klient decyduje się na przedstawione warunki albo też nie.

Więcej…
Fundusze unijne na lata 2014-2020 - dotacje, dofinansowanie

Fundusze unijneW latach 2014-2020 w ramach nowych programów operacyjnych Polska będzie miała do wykorzystania kolejne miliardy euro. W maju br. Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa, która określa ramy wydatkowania i zarządzania funduszami strukturalnymi w nowej perspektywie finansowej.

Zgodnie z umową Polsce przypadnie ok. 82, 5 mld euro. Środki te będą wydatkowane głównie w ramach programów operacyjnych.

W ramach polityki spójności zaplanowano 8 programów operacyjnych. 7 z nich będzie zarządzanych centralnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, natomiast programy regionalne podzielone na 16 województw będą zarządzane bezpośrednio na poziomie województw.

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej zostaną uruchomione dwa programy zarządzane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Programy będą stanowiły kontynuację działań podejmowanych dzięki funduszom unijnym w latach 2007-2013. Część programów będzie miała te same nazwy tj. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej i Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

Dotychczasowy Program Innowacyjna Gospodarka zastąpi Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Nie będzie też programu Kapitał Ludzki, który zostanie zastąpiony przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Środki będą również dostępne w ramach nowego programu Polska Cyfrowa. Pierwsze konkursy w ramach poszczególnych programów powinny zostać ogłoszone na początku przyszłego roku, jeśli Komisja pozytywnie zatwierdzi poszczególne dokumenty programowe.

Na ten moment są już przyjęte ramy prawne dla prawidłowego wdrażania Umowy Partnerstwa. Najważniejszym aktem wykonawczym dla wdrażania funduszy w nowej perspektywie będzie podpisana 29 sierpnia 2014 r. ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa).

Teraz pozostaje nam liczyć na sprawne konsultacje z Komisją Europejską dotyczące poszczególnych programów i następnie na sprawną pracę naszej administracji odpowiadającej zarówno za zarządzanie jak i wdrażanie poszczególnych programów. Bardzo istotne jest, aby nie było przestoju w uruchamianych konkursach, szczególnie tych, z których korzystają przedsiębiorcy. Obecnie kończą się możliwości otrzymania dofinansowania z dotychczasowych programów, gdyż muszą one być rozliczone do końca 2015 r.

Szybkie wznowienie konkursów w ramach nowej perspektywy powinno przyczynić się do kolejnych inwestycji przedsiębiorstw, które znów będą miały szansę na poprawę swoich zdolności produkcyjnych choćby dzięki inwestycjom w infrastrukturę i środki trwałe. Największe nadzieje wiąże się jednak z inwestycjami w innowacje, współpracę nauki z przemysłem i wdrażanie badań naukowych szczególnie takich, które będę wpisywać się w tzw. inteligentne specjalizacje. Dotacje na tego typu projekty będzie dostępne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, jak i w ramach 16 programów regionalnych.

  • Dofinansowanie dla firm
  • Dotacje dla firm
  • Dotacje unijne dla firm
 
Zarabianie pieniędzy podczas studiowania

Zarabianie pieniędzy podczas studiowaniaWielu uczniów liceów jak najszybciej bardzo chce czasu skończenia swojej edukacji w szkole średniej i pójścia na uniwersytet. Nauka w szkole wyższej będzie według nich bramą do niezależności.

Finanse publiczne i prywatne

Finanse publiczneZwyczajowo, finanse dzieli się na prywatne i publiczne. Te pierwsze, to finanse gospodarstw domowych, czyli każdej rodziny. Finanse prywatne to również dochody, pozyskiwane z prowadze

Crowdfunding, czyli od ludzi dla ludzi

CrowdfundingCrowdfunding, czyli od ludzi dla ludzi Wiele osób posiada ciekawe pomysły i zapał niezbędny do ich zrealizowania, cóż jednak z tego, skoro brak im funduszy. Tzw. Anioły biznesu nie mogą być wszędzie, zresztą - z

Jak można zarabiać na blogu?

Zarabianie na bloguCzęsto słyszymy, że bloger w naszym kraju porzucił pracę na etacie i zarabia na blogu, czy też utrzymuje się z prowadzenia eksperckiego bloga. To prawda, w obecnej dobie, przy tak szerok