Planowanie domowego budżetu jest bardzo ważną czynnością, która pozwoli nam na lepsze rozplanowanie swoich wydatków. Budżet powinni planować rodzice w porozumieniu z dziećmi, biorąc pod uwagę potrzeby każdego domownika. Pierwsza część planowania budżetu to wpływy do budżetu, czyli zarobki i inne źródła pozyskiwania kapitału.

Podstawą wpływów są oczywiście pensje rodziców czy pensja przynajmniej jednego rodzica. Czasem rodzice pozyskują pieniądze również z innych źródeł, na przykład prac zleconych.

Więcej…

Rozpoczęcie budowy swojego domuWybudowanie własnego domu albo też jego zakup to niewątpliwie podstawowy cel licznej rzeszy osób, aczkolwiek nie wszyscy mają tyle możliwości, ażeby ten plan zrealizować. Dla większości osób dostępnym sposobem otrzymania środków na zbudowanie lub zakup swojego domu jest odpowiednia pożyczka.

Więcej…

Dotacja z Unii EuropejskiejBądźmy szczerzy ­- każdy z nas chciałby prowadzić swoją działalność gospodarczą, ale nie każdy ma ku temu sprzyjające warunki. Różnie w życiu bywa.

Ktoś może mieć pomysł, ktoś umiejętnie będzie potrafił prowadzić firmę, a ktoś będzie miał tylko sumę pieniędzy wystarczającą na jej założenie... W większości przypadków problemem jest brak środków finansowych. Co zrobić w takiej sytuacji?

Więcej…
Jak przebiega proces wywłaszczeniowy?

Proces wywłaszczeniowyWywłaszczeniem nieruchomości nazywamy pozbawienie właściciela praw do jej posiadania. Może być ono częściowe lub całkowite. Wywłaszczenie przeprowadza się w momencie, gdy nabycie nieruchomości inną droga, na przykład poprzez jej kupno, jest niemożliwe.

Roszczenie może być prowadzone między właścicielem danej nieruchomości a organem samorządowym lub Skarbem Państwa. Nie wywłaszcza się nieruchomości na rzecz innych podmiotów, na przykład firm czy osób prywatnych.

Działania wywłaszczeniowe prowadzone są w kilku etapach. Pierwszy z nich to przeprowadzenie rokowania. Jest ono istotne, ponieważ w trakcie jego trwania przygotowuje się umowę, dotyczącą przecięcia własności przez dany organ.

Kolejnym etapem jest wszędzie postępowania roszczeniowego. Można w tym miejscu wyróżnić również trzeci etap, a mianowicie rozprawę administracyjną. Jej celem jest umożliwienie obu stronom zgłoszenia zarzutów czy przedstawienia ewentualnych propozycji. Roszczenia mogą zakończyć się wydaniem decyzji wywłaszczeniowej. Składa się ona z kilku elementów. Po pierwsze, musi dokładnie ustalać cele przeprowadzenia procesu roszczeniowego, czyli odpowiadać na pytanie, po co została wywłaszczona dana nieruchomość. Powinna również dokładnie wskazywać właściciela danej nieruchomości oraz podmiot, który starał się o jej wywłaszczenie. Niezbędnym elementem jest również zobowiązania do zapewniania ewentualnym mieszkańcom czy najemcom lokali zastępczych. Po czwarte, decyzja powinna zawierać informację o wysokości odszkodowania, jakie należy się jej właścicielowi z tytułu wywłaszczonej nieruchomości. Wiele firm zajmuje się profesjonalnym świadczeniem pomocy na rzecz wywłaszczonych.

Na wsparcie specjalistów można liczyć w procesie starania się o godziwe odszkodowanie. Firma pomaga w komentowaniu dokumentacji, sprawdza ją pod względem prawnym oraz zgłasza roszczenia w imieniu swojego klienta. Wynagrodzenie zazwyczaj można uregulować dopiero po otrzymaniu odszkodowania, co jest bardzo wygodne i stanowi wyraz elastyczności w podejściu do klienta.

 
Obowiązki zarządcy nieruchomości a rzeczywistość

Zarządca nieruchomosciW ustawie z dnia 21 sierpnia 1977 roku o gospodarce nieruchomościami w Rozdziale 3 Artykule 184 w punkcie 1. czytamy: "Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową(…)" A dalej w Artykule 186 w punkcie 1. czy

Biura nieruchomości

Dziś biura nieruchomości oferują nam szeroki pakiet usług, pozwalający na kompleksową obsługę nieruchomości, która wpisuje się gusta współczesnego klienta. Podstawowa oferta uwzględnia oczywiście pośrednictwo w handlu nieruchomościami.

Procedura wywłaszczania nieruchomości

Wycena nieruchomości Pozbawienie lub ograniczenie prawa do użytkowania nieruchomości nazywane jest jej wywłaszczeniem. W tym wypadku państwo pozyskuje daną nieruchomość kosztem innego podmiotu, na przykład firmy czy osoby prywatnej.

Pośrednictwo w handlu nieruchomościami

Pośrednik w handlu nieruchomościami zajmuje się kojarzeniem stron sprzedaży, kupna bądź wynajmu nieruchomości. Może być zatrudniony przez każdą ze stron, zarówno osobę chętną do kupna, wynajmu, wynajmowania czy kupna nieruchomości.