Planowanie domowego budżetu jest bardzo ważną czynnością, która pozwoli nam na lepsze rozplanowanie swoich wydatków. Budżet powinni planować rodzice w porozumieniu z dziećmi, biorąc pod uwagę potrzeby każdego domownika. Pierwsza część planowania budżetu to wpływy do budżetu, czyli zarobki i inne źródła pozyskiwania kapitału.

Podstawą wpływów są oczywiście pensje rodziców czy pensja przynajmniej jednego rodzica. Czasem rodzice pozyskują pieniądze również z innych źródeł, na przykład prac zleconych.

Więcej…

Rozpoczęcie budowy swojego domuWybudowanie własnego domu albo też jego zakup to niewątpliwie podstawowy cel licznej rzeszy osób, aczkolwiek nie wszyscy mają tyle możliwości, ażeby ten plan zrealizować. Dla większości osób dostępnym sposobem otrzymania środków na zbudowanie lub zakup swojego domu jest odpowiednia pożyczka.

Więcej…

Dotacja z Unii EuropejskiejBądźmy szczerzy ­- każdy z nas chciałby prowadzić swoją działalność gospodarczą, ale nie każdy ma ku temu sprzyjające warunki. Różnie w życiu bywa.

Ktoś może mieć pomysł, ktoś umiejętnie będzie potrafił prowadzić firmę, a ktoś będzie miał tylko sumę pieniędzy wystarczającą na jej założenie... W większości przypadków problemem jest brak środków finansowych. Co zrobić w takiej sytuacji?

Więcej…
Jak wybrać najlepszą dla nas lokatę?

Najlepsza lokataWciąż najpopularniejszą formą oszczędzania pieniędzy jest lokata bankowa. Jest to umowa zawierana pomiędzy osobą fizyczną a bankiem. Powinna być dostosowana do naszych potrzeb.

Jak zatem wybrać najlepszą lokatę?

Musimy tu wziąć pod uwagę czas na jaki ją zakładamy oraz wysokość zainwestowanych w nią środków. Na pewno lokata musi być wysoko oprocentowana, ale to nie jedyne kryteria na które powinniśmy zwrócić uwagę.

Powinniśmy przeanalizować rentowność, płynność oraz stopień ryzyka takiej lokaty.

Rentowność lokaty

Rentowność określa zysk jakiego możemy się spodziewać po wygaśnięciu lokaty.

Płynność lokaty

Płynność natomiast to swoboda z jaką możemy dysponować naszymi środkami złożonymi w depozycie. Wybierając lokatę o stałym lub zmiennym oprocentowaniu ponosimy ryzyko zmian stóp procentowych.

Ryzyko zaciągnięcia lokaty

Następnym ryzykiem jest przewidzenie przez inwestora przyszłego zysku i tu najbezpieczniejsza jest tradycyjna lokata. Gorzej jest z lokatami czy funduszami inwestycyjnymi. Oczywiście ryzykiem jest jeszcze nieprzewidziana niewypłacalność banku. A więc przed założeniem lokaty powinniśmy ustalić kilka rzeczy: określić jaką sumę i w jakiej walucie chcemy przeznaczyć na lokatę, pamiętając że niektóre mają próg minimalnej kwoty, ustalić na ile czasu możemy ją założyć, dowiedzieć się o rodzajach oprocentowania i ryzyku inwestycyjnym.

Wyróżniamy kilka rodzajów lokat bankowych:

  • lokata terminowa,
  • lokata rentierska,
  • lokata dynamiczna,
  • lokata progresywna,
  • lokata automatyczna,
  • lokata internetowa,
  • e-lokata,
  • lokata call,
  • lokata overnight,
  • lokata negocjowana.

Jest zatem w czym wybierać.

 
Lokaty strukturyzowane a lokaty overnight

Lokata strukturyzowanaProdukty strukturyzowane są rozwiązaniami oszczędnościowo-inwestycyjnymi, coraz częściej oferowanymi klientom przez banki. Lokata strukturyzowana umożliwia pomnażanie nadwyżek finansowych w dość atrakcyjny sposób. Te lokaty posiadają r

Czym jest lokata strukturyzowana?

Lokata strukturyzowanaPowszechnie uważa się, że lokata strukturyzowana to oferta bankowa, kierowana do osób szukających bezpieczeństwa dla swoich inwestycji oraz chcących uzyskać wyższe zyski niż na zwykłych lokatach.

Lokata standardowa - rodzaje i oprocentowanie

Lokata standardowa - rodzaje i oprocentowanie Lokata terminowa standardowa jest to oprocentowany rachunek oszczędnościowy, gdzie bank przez określony czas zamraża pieniądze osób zainteresowanych tą formą zarobienia. Lokaty te dzielą się na odnawia