Mając kłopoty finansowe, od razu do głowy przychodzą nam myśli o pożyczeniu pieniędzy w jeden z ogólnodostępnych sposobów, najlepiej poprzez pożyczkę lub kredyt.

Warto się chwilę zastanowić i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na pewno potrzebujemy tego, o czym myślimy?

Więcej…

Kredyt można wziąć praktycznie na wszystko. Dziś wiele osób stara się o najprostszy rodzaj kredytu, a mianowicie kredyt gotówkowy. W tym wypadku banko zupełnie nie interesuje się tym, na co przeznaczymy pieniądze. Kredyty gotówkowe mogą obejmować nawet niewielkie kwoty.

Jest to idealne rozwiązanie w momencie, gdy pilnie potrzebujemy pieniędzy na remont mieszkania, sfinansowanie kolonii dla dziecka czy pobytu babci w sanatorium.

Pożyczka gotówkowa tzw. chwilówka przyda się również w momencie wystąpienia jakiś niezaplanowanych wydatków: kupna nowych mebli, wymiany pralki, lodówki, kupna części do samochodu, nowych podręczników dla dzieci, finansowania kosztownego leczenia jakiegoś członka rodziny czy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. W wielu z tych przypadków liczy się przecież czas, a kredyt gotówkowy na dowolny cel można dziś dostać naprawdę bardzo szybko.

Więcej…

Kredyt refinansowy jest kredytem, który umożliwia obniżenie kosztów rat kredytowych. Jeśli ktoś zaciągnął kredyt np. 5 lat temu i zauważył, że osoby obecnie biorące kredyt robią to na znacznie korzystniejszych warunkach przede wszystkim finansowych, wówczas może zdecydować się na kredyt refinansowy, który będzie przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Więcej…
Kredyt a pożyczka

KredytChociaż te dwa pojęcia rozumiane są przez wielu w ten sam sposób, to różnica między nimi jest dość znaczna. Kredyt i pożyczka to dwie odrębne rzeczy, o których mowa w odpowiednich ustawach.

Instytucja kredytu jest zdefiniowana w Ustawie Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. Umowa pożyczki uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Art. 69 ust. 1 prawa bankowego stanowi, że przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, a także zobowiązuje się do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych w umowie terminach spłaty oraz do zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Pożyczkę bankową można zdefiniować jako umowę, na mocy której bank zobowiązuje się przenieść na własność pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy, a pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy oraz zapłacić bankowi odsetki.

Różnice

  • Umowa kredytowa zawsze musi być zawarta pisemnie, natomiast umowa pożyczki tylko wtedy, gdy wartość umowy jest większa niż 500 zł.
  • Umowa pożyczki powoduje, że przenosimy prawa własności określonej ilości pieniędzy na rzecz innej osoby lub osób. Natomiast umowa kredytowa jedynie daje możliwość dysponowania przez kredytobiorców określoną ilością pieniędzy, których właścicielem jest bank.
  • Umowa pożyczki nie wymaga określenia celu przeznaczenia, podczas gdy umowa kredytowa musi taki cel określać, a bank ma prawo sprawdzać, czy kredyt został wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem.
  • Umowa kredytowa zawsze określa termin lub terminy spłaty kredytu lub jego poszczególnych części, natomiast umowa pożyczki nie musi określać terminu jej zwrotu.
  • Pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna natomiast kredyt bankowy musi być odpłatny (odsetki, prowizja).
  • Umowa kredytowa (tak jak i umowa pożyczki bankowej pow. 500 zł) dochodzi do skutku w momencie jej podpisania (zawarcia) przez kredytobiorcę i kredytodawcę (bank).
  • Samo postawienie środków do dyspozycji jest jedynie aktem wykonania umowy, nawet gdy data podpisania umowy jest taka sama jak data zawarcia umowy. Dlatego też umowa kredytowa jest umową konsensualną tj. dochodzi do skutku z chwilą jej zawarcia.

Pojęcia związane z kredytem

Oprocentowanie kredytu - procent jest wynagrodzeniem kredytodawcy (banku) jakie otrzymuje od dłużnika (kredytobiorcy) z tytułu pożyczonego kapitału (kwoty kredytu). Procent jest też jedną setną jakiejś wielkości np. 20 procent z 3 mln zł (20% czyli 20/100) wynosi 600 tys. zł.

Stopa procentowa - wielkość procentu pobieranego od kapitału, stosunek sumy, którą płaci się za użytkowanie kapitału do wielkości tego kapitału wyrażony w procentach, najczęściej ustalana na okres roku.

Realna stopa procentowa - to różnica między nominalną stopą procentową a stopą inflacji.

Okres odsetkowy - oznacza okres za jaki są rozliczane i płacone odsetki od kredytu.

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) - oznacza stawkę oprocentowania depozytów międzybankowych w Warszawie, dostępną w serwisie Reutersa na stronie WIBO o godz. 11.00. Powszechna Informacja o WIBOR dostępna jest w następnym dniu w prasie codziennej.

Zdolność kredytowa - to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminie ustalonym pomiędzy kredytodawcą (bankiem) a kredytobiorcą. Posiadanie zdolności kredytowej jest jednym z warunków otrzymania kredytu. Zdolność kredytowa jest zdefiniowana w prawie bankowym.

 
Jak znaleźć dobry kredyt mieszkaniowy?

Kredyt mieszkaniowyKredyt to praktycznie jedyne rozwiązanie dla osób, które marzą o własnym domu lub mieszkaniu. Zdobycie oszczędności koniecznych do samodzielnego zakupu takiej nieruchomości zdecydowanie przekracza możliwości osób o przeciętn

Ryzyko kredytu kupieckiego

Wystawiając fakturę VAT z odroczonym terminem płatności udzielamy kupującemu tzw. kredytu kupieckiego. Taka forma płatności jest stosowana praktycznie w każdej branży i jest podstawą prowadzenie biznesu, handlu i rozliczeń. Kupujący ma szansę na sprzedaż towaru

Do kogo kierowana jest pożyczka chwilówka online?

Pożyczka chwilówka onlineRynek finansowy ma do zaoferowania potencjalnym pożyczkobiorcom wiele różnych form wsparcia gotówkowego. Szybka pożyczka przez Internet jest jedną z nich. Można to w prosty spo

Jak wziąć kredyt żeby się nie zadłużyć?

Jeżeli już podjęliśmy decyzję aby sięgnąć po nisko oprocentowana pożyczkę od kredytodawcy, musimy się zastanowić nad kilkoma rzeczami. Niezbędne jest aby wiedzieć na który kredyt możemy sobie pozwolić. To prawda, że w każdym ban