Dotacja z Unii EuropejskiejBądźmy szczerzy ­- każdy z nas chciałby prowadzić swoją działalność gospodarczą, ale nie każdy ma ku temu sprzyjające warunki. Różnie w życiu bywa.

Ktoś może mieć pomysł, ktoś umiejętnie będzie potrafił prowadzić firmę, a ktoś będzie miał tylko sumę pieniędzy wystarczającą na jej założenie... W większości przypadków problemem jest brak środków finansowych. Co zrobić w takiej sytuacji?

Więcej…

W ostatnim czasie zaobserwowano znaczący spadek zysków hipermarketów. Okazuje się, że klienci nie tylko w Polsce coraz chętniej i częściej dokonują zakupów w dyskontach. Popularne dyskonty otwierają coraz to nowe placówki, do których dostęp staje się coraz łatwiejszy.

Jeszcze kilka lat temu, zarówno do dyskontu, jak i hipermarketu klient musiał dojechać, co nie zawsze było dla niego korzystne. Obecnie oba rodzaje sklepów wkraczają nawet do małych miast, są na każdym niemal rogu i opanowują niemal cały handel detaliczny w branży spożywczej. Specjaliści podkreślają, że nie tylko niska cena kieruje wyborem klienta lecz również czas.

Więcej…

Każdy z nas w swoim życiu choć raz przeżywał jakiś kryzys. Zazwyczaj są to nasze małe, prywatne kryzysy, które jednak zawsze zmieniają nasze życie. Czasami też uczestniczymy w kryzysie nieco większym, w kryzysie, który dotyka całe społeczeństwo.

Tak było i tym razem, kiedy w 2007 roku spadł na nas kryzys finansowy. Mimo iż Polska stosunkowo dobrze zniosła trudne czasy, to i tak skutki kryzysu odczuwamy do dziś. Co jednak robić w tych ciężkich czasach, w których większość społeczeństwa nie ma łatwo? Po pierwsze, solidaryzować się.

Więcej…
Lokata czy fundusz inwestycyjny?

Każdy z nas chciałby inwestować swój kapitał z jak największą stopą zysku. jest wiele możliwości które mogą nam pomnożyć nasze środki. Jednymi z najczęściej wybieranych są lokata i fundusz Inwestycyjny.

Lokata sama w sobie jest jednym z najprostszych środków lokowania swoich oszczędności. Bank przyjmuje nasze pieniądze by po upływie określonego czasu( lub na żądanie) oddać nam nasz kapitał wraz z naliczonymi odsetkami.

Często jednak bywa tak że naliczone oprocentowanie jest na tyle niskie że praktycznie nic na tym nie zarabiamy. Niska stopa procentowa związana jest silnie z panującą obecnie deflacją czyli ogólnym obniżeniem poziomu cen. Pogłębienie się tego procesu prowadzi do kolejnych zmian stóp oferowanych przez bank.

Po przeciwnej stronie mamy fundusz inwestycyjny. Z reguły mamy do czynienia z otwartym funduszem inwestycyjnym, zakupujemy jednostki uczestnictwa w funduszu( istnieje także zamknięty fundusz inwestycyjny). Nie mamy tu do czynienia z określonym procentem a jedynie możemy w przybliżeniu określać nasz zarobek na podstawie badania przebiegu inwestycji z wcześniejszych okresów. W praktyce na rynku polskim istnieją 3 rodzaje funduszy ze względu na sposób angażowania kapitału a mianowicie;

  • bezpieczne fundusze inwestycyjne - inwestują głównie w obligacje, listy zastawne oraz firmy akcji o ugruntowanej pozycji. Stopa zwrotu oscyluje najczęściej pomiędzy 2-7%, lecz bywa czasem niższa. Często nazywane są Funduszami Stabilnego wzrostu, Rozwojowymi bądź po prostu Bezpiecznymi.
  • mieszane fundusze inwestycyjne- część swoich środków inwestują w bezpieczne, wcześniej wymienione instrumenty, natomiast druga część poświęcona jest na ryzykowne przedmioty obrotu. Przedział stopy zwrotu jest szerszy, fundusz czasem może przynieść stratę.
  • fundusze inwestycyjne wysokiego ryzyka- przeznaczone dla inwestorów którzy nie boją się podjąć ryzyka względem swojego kapitału. Stopy zwrotu mogą sięgać kilkunastu procent, jednak nierzadko bywa tak że zamiast zysku otrzymujemy stratę

Podsumowując, możemy powiedzieć że obie metody inwestycji mają zarówno wady i zalety. Lokata nie może przynieść straty, jednak zysk który oferuje także jest niewielki. Nie warto lokować tam swoich środków w przypadku silnej deflacji. Fundusze Inwestycyjne oferują nam wyższą stopę zwrotu, jednakże nie gwarantują wzrostu wartości środków im powierzonych. Generalnie możemy powiedzieć że wybór zależy w głównej mierze od apetytu na ryzyko oraz tego czy środki powierzone na inwestycję są nam niezbędne do działania.

 
Strategie Forex

Straterie ForexChyba nie ma na świecie osoby, która byłaby w stanie powiedzieć, iż nie liczą się dla niej duże zyski. Stwierdzenie czy duże jest właściwie kwestią podlegającą dyskusji, jednakże każdy bez wyjątku pragnie na swoim koncie kwot, które poz

Inwestowanie w złoto sposobem na stabilizację kapitału

ZłotoZłoto nie jest typowym metalem. Jest to środek wyrażania wartości stałej chroniącej od nadmiernej kreacji pieniądza papierowego, którego ilości przybywa znacznie więcej niż złota. Nadmiar pieniądz