Dotacja z Unii EuropejskiejBądźmy szczerzy ­- każdy z nas chciałby prowadzić swoją działalność gospodarczą, ale nie każdy ma ku temu sprzyjające warunki. Różnie w życiu bywa.

Ktoś może mieć pomysł, ktoś umiejętnie będzie potrafił prowadzić firmę, a ktoś będzie miał tylko sumę pieniędzy wystarczającą na jej założenie... W większości przypadków problemem jest brak środków finansowych. Co zrobić w takiej sytuacji?

Więcej…

W ostatnim czasie zaobserwowano znaczący spadek zysków hipermarketów. Okazuje się, że klienci nie tylko w Polsce coraz chętniej i częściej dokonują zakupów w dyskontach. Popularne dyskonty otwierają coraz to nowe placówki, do których dostęp staje się coraz łatwiejszy.

Jeszcze kilka lat temu, zarówno do dyskontu, jak i hipermarketu klient musiał dojechać, co nie zawsze było dla niego korzystne. Obecnie oba rodzaje sklepów wkraczają nawet do małych miast, są na każdym niemal rogu i opanowują niemal cały handel detaliczny w branży spożywczej. Specjaliści podkreślają, że nie tylko niska cena kieruje wyborem klienta lecz również czas.

Więcej…

Każdy z nas w swoim życiu choć raz przeżywał jakiś kryzys. Zazwyczaj są to nasze małe, prywatne kryzysy, które jednak zawsze zmieniają nasze życie. Czasami też uczestniczymy w kryzysie nieco większym, w kryzysie, który dotyka całe społeczeństwo.

Tak było i tym razem, kiedy w 2007 roku spadł na nas kryzys finansowy. Mimo iż Polska stosunkowo dobrze zniosła trudne czasy, to i tak skutki kryzysu odczuwamy do dziś. Co jednak robić w tych ciężkich czasach, w których większość społeczeństwa nie ma łatwo? Po pierwsze, solidaryzować się.

Więcej…
Mocna pozycja sektora finansowego w Polsce - podsumowanie roku według NBP

Na koniec 2013 Narodowy Bank Polski postanowił przybliżyć nam sytuację sektora finansowego z poprzedniego roku. Przeanalizowano między innymi kondycję złotego na rynku walut, budżety instytucji finansowych, a także domowe finanse Polaków. Wnioski prowokują do optymistycznych prognoz.

Dobre wyniki rynku finansowego w Polsce to nie tylko zielone światło dla gospodarki i długoterminowych inwestycji. Mocna pozycja złotego i stabilna sytuacja instytucji finansowych rozwinęły się równolegle z domowymi budżetami.

Wzrasta też szansa na zatrudnienie w finansach. Wygląda na to, że w nadchodzącym roku miejsc pracy w tym sektorze będzie znacząco przybywać.

Prawie 2 bln złotych w instytucjach finansowych

NBP podsumowało wartość aktywów instytucji finansowych na 1 962 mld złotych. To aż o 8% więcej względem poprzedzającego roku. Pozytywne wyniki wyraża także relacja aktywów do PKB, która od 2011 wzrosła o 4,7% i na koniec zeszłego roku wyniosła 123%. Na tle krajów strefy euro nie jest to wyniki imponujący, ale w porównaniu do sąsiadów z Europy Środkowo-Wschodniej Polska wypada przyzwoicie. Niestety dopiero za rok dowiemy się, jak pod tym względem wyglądał rok 2013. NBP podaje na razie wyniki na koniec II kwartału. Wiadomo już, że suma aktywów instytucji finansowych wynosiła wówczas 2 040 mld złotych, a zatem można się spodziewać dalszych wzrostów.

Domowe budżety Polaków

W strukturze aktywów gospodarstw domowych pierwsze miejsce zajęły depozyty bankowe. Ich wysokość w 2012 wynosiła 61,9% naszych budżetów. 12% pieniędzy znajduje się w obiegu gotówkowym, a 9,5% Polacy przeznaczyli na składki ubezpieczeniowe i oszczędnościowe. 8,9% aktywów to wkład w fundusze inwestycyjne, a 4,5% przeznaczyliśmy w 2012 na akcje Giełdy Papierów Wartościowych. Tylko 1,9% z domowych budżetów trafiło do depozytów w SKOK-ach, a 1% na skarbowe papiery wartościowe.

Łączna wartość aktywów gospodarstw domowych stanowiła 51% PKB. NBP wyliczyło ją na 815 mld złotych. W połowie 2013 zdążyła już osiągnąć 850 mld, ale z optymistycznym podsumowaniem musimy się wstrzymać do końca roku.

Sytuacja na rynku walut

W 2012 złoty był najmocniejszą walutą w Europie Środkowo-Wschodniej. Ten sukces na kasowym rynku zawdzięczamy w dużym stopniu działaniom funduszy hedgingowych i banków inwestycyjnych. Przeprowadzane przez nie transakcje stanowiły 80% globalnych obrotów naszą walutą, a te wyniosły w 2012 ponad 9 mld USD. Już w kwietniu 2013 udało się przekroczyć ten poziom i jak podaje NBP, globalne obroty złotówką wynosiły wtedy aż 10,8 mdl USD. Niedługo dowiemy się, czy ten wynik przełożył się na podsumowanie całego roku.

Co jeszcze w podsumowaniu?

Warszawska giełda odnotowała aż 105 nowych spółek plasując się tym samym na pierwszym miejscu w Europie pod względem giełdowych debiutów. W trzecim kwartale 2013 wyprzedziła nas jedynie London Stock Exhange. W raporcie NBP znajdziemy również podsumowanie dostępnych w na polskim rynku ubezpieczeń, a mamy ich aż 160, nie licząc społecznych, powszechnych oraz publicznych ubezpieczeń zdrowotnych. Zbadano także rekordowe w 2012 zaangażowanie ze strony nierezydentów na rynku obligacji skarbowych. Pod koniec roku wyniosło ono aż 36%.

Podsumowanie sektora finansowego w Polsce to ważny moment dla przedstawicieli tej branży. Zeszłoroczne wskaźniki cieszą zarówno finansistów, przedsiębiorców, jak i osoby liczące na zatrudnienie w finansach. Raport NBP daje nadzieję, że w nadchodzącym roku będzie o nie zdecydowanie łatwiej.

 
Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika

Zatrudnienie pracownikaNa pracodawcę zostało nałożone szereg obowiązków związanych z zatrudnieniem pracownika. Większość z nich wynika bezpośrednio z przepisów ustawy Kodeks Pracy,

Procent składany - obliczenia z przymróżeniem oka

Procent-skladany Procent składany jest potężną siłą w procesie pomnażania pieniędzy. Krótka, teoretycznej definicja procentu składanego: sposób oprocentowania polegający na tym, że odsetki doliczane są do wkładu i procentują wraz z nim w następn