Dotacja z Unii EuropejskiejBądźmy szczerzy ­- każdy z nas chciałby prowadzić swoją działalność gospodarczą, ale nie każdy ma ku temu sprzyjające warunki. Różnie w życiu bywa.

Ktoś może mieć pomysł, ktoś umiejętnie będzie potrafił prowadzić firmę, a ktoś będzie miał tylko sumę pieniędzy wystarczającą na jej założenie... W większości przypadków problemem jest brak środków finansowych. Co zrobić w takiej sytuacji?

Więcej…

W ostatnim czasie zaobserwowano znaczący spadek zysków hipermarketów. Okazuje się, że klienci nie tylko w Polsce coraz chętniej i częściej dokonują zakupów w dyskontach. Popularne dyskonty otwierają coraz to nowe placówki, do których dostęp staje się coraz łatwiejszy.

Jeszcze kilka lat temu, zarówno do dyskontu, jak i hipermarketu klient musiał dojechać, co nie zawsze było dla niego korzystne. Obecnie oba rodzaje sklepów wkraczają nawet do małych miast, są na każdym niemal rogu i opanowują niemal cały handel detaliczny w branży spożywczej. Specjaliści podkreślają, że nie tylko niska cena kieruje wyborem klienta lecz również czas.

Więcej…

Każdy z nas w swoim życiu choć raz przeżywał jakiś kryzys. Zazwyczaj są to nasze małe, prywatne kryzysy, które jednak zawsze zmieniają nasze życie. Czasami też uczestniczymy w kryzysie nieco większym, w kryzysie, który dotyka całe społeczeństwo.

Tak było i tym razem, kiedy w 2007 roku spadł na nas kryzys finansowy. Mimo iż Polska stosunkowo dobrze zniosła trudne czasy, to i tak skutki kryzysu odczuwamy do dziś. Co jednak robić w tych ciężkich czasach, w których większość społeczeństwa nie ma łatwo? Po pierwsze, solidaryzować się.

Więcej…
Odszkodowanie i jego rodzaje

Odszkodowaniem nazywamy świadczenie, które przysługuje osobie poszkodowanej za wyrządzoną krzywdę podmiotu, który jest za nią odpowiedzialny. Może być to zarówno osoba fizyczna, prawna jak również państwo.

Są dwa rodzaje odszkodowań. Pierwszy z nich to rekompensata finansowa, czyli zapłata za szkodę w odpowiedniej sumie, która pokrywa wyrządzone szkody.

Pieniądze mogą być przeznaczone na przykład na wykonanie remontu czy opłacanie leczenia bądź rehabilitacji, w zależności od wyrządzonej szkody. Kolejnym typem odszkodowania jest przywrócenie stanu poprzedzającego wyrządzenie szkody, na przykład odbudowanie domu, wykonanie naprawy lub odkupienie zniszczonego mienia.

Nie zawsze jednak taka forma rekompensaty jest możliwa. Odszkodowanie może pokrywać nie tylko wyrządzoną szkodę, ale również korzyści, jakie osoba utraciła w jej wyniku. Dla przykładu: zniszczenie maszyny do szycia uniemożliwia krawcowej pracę przez określony czas, co sprawia, że ponosi ona straty, ponieważ przez dany okres nie może przyjmować zleceń od klientów. Wyróżniamy również odszkodowanie umowne. Jest ono zawierane w formie umowy na wypadek niewywiązania się z danego zobowiązania, na przykład wykonania projektu. Bardzo istotna jest zasada, że odszkodowanie nie może być wyższe niż wyrządzona szkoda, ponieważ jego zadaniem jest rekompensata za poczynione krzywdy. Czasami nawet możemy mieć do czynienia ze zmniejszeniem wysokości odszkodowania. Jest tak w przypadku gdy sam poszkodowany przyczynił się do powstania szkody.

W wielu przypadkach mówimy o odszkodowaniu, które zyskuje charakter świadczeń regularnych w postaci renty dla osoby pokrzywdzonej, gdy utraciła ona zdolność do pracy. Taka renta może być wypłacana również rodzinie, która utraciła jedynego żywiciela. Znanym typem odszkodowania jest świadczenie na rzecz osób, które dochodzą swoich praw z tytułu wywłaszczenia nieruchomości. Jego otrzymanie jest konieczne w przypadku, gdy z uzasadnionych powodów wywłaszczono właściciela nieruchomości pozbawiając jego prawa do jej użytkowania i posiadania.

 
Jak zaplanować domowy budżet?

Planowanie domowego budżetu jest bardzo ważną czynnością, która pozwoli nam na lepsze rozplanowanie swoich wydatków. Budżet powinni planować rodzice w porozumieniu z dziećmi, biorąc pod uwagę potrzeby każdego domownika. Pierwsza część planowania budżetu to wpływy do budżetu,

Lek na bezrobocie

Bezrobocie czyli pozostawanie bez pracy jest przyczyną wielu negatywnych konsekwencji dla człowieka, zarówno fizycznych jak i psychicznych. Poza tym takie osoby są często apatyczne, zmniejsza się ich aktywność polityczna, zaint