Obecnie istnieje wiele banków - jedne z nich się łączą, inne pozostają niezależne. Bez względu na ich staż na rynku jak i pozycję, wszystkie z nich oferują kredyty gotówkowe. O kredytach wiemy z całą pewnością tyle, że musimy je oddać spłacając raty. Czy jednak warto porównywać oferty kredytów gotówkowych? Czy może okazać się, że bank w którym korzystamy z pewnego zakresu usług może mieć gorszą ofertę dla nas niż bank konkurencyjny?

Większość ludzi żyje z przekonaniem, że to ich bank ma dla nich wspaniałą ofertę kredytową. Jeśli bowiem oferta rachunku jest idealna, lokata wysoko oprocentowana, dlaczego w przypadku kredytu miałoby być inaczej?

Więcej…

Odsetki bankowe można podzielić na dwa podstawowe rodzaje: zmienne i stałe oprocentowanie.

Stała stopa oprocentowania kredytu charakteryzuje się tym, iż dane raty przez cały okres spłaty kredytu są na tym samym poziomie, a zmienna stopa oprocentowania kredytu zwykle tu im bliżej końca umowy tym raty i odsetki są mniejsze.

Każdy kredyt zaciągnięty w banku ma zwykle swoje określone warunki, spisane w umowie udzielenia kredytu i tak naprawdę umowa określa ile ma wynosić prowizja, raty, odsetki.

Banki nie ma obowiązku udzielać informacji o podstawach ustalania prowizji i oprocentowania. Albo klient decyduje się na przedstawione warunki albo też nie.

Więcej…

Kalkulator kredytowyNajczęściej kalkulatory te dostarcza instytucja finansowa, w której ubiegamy się o wsparcie, dostępne są po prostu na stronie albo trzeba ich samodzielnie poszukać, z tym że zwykle nie jest to żaden wielki problem.

W większości przypadków dostępne jest też kredyty mieszkaniowe porównanie, najczęściej tam, gdzie stroną lub informacjami nie opiekuje się żadna konkretna instytucja.

Porównanie zrealizowane na przykład w formie wyraźnej tabeli pozwala łatwo ocenić, która opcja zapewni nam najbardziej korzystne warunki kredytowania i podpowie, na co powinniśmy się porwać. Przypadki, gdy zestawienie okazuje się niezbyt wiarygodne, na szczęście zdarzają się bardzo rzadko.

Więcej…
Odszkodowanie i jego rodzaje

Odszkodowaniem nazywamy świadczenie, które przysługuje osobie poszkodowanej za wyrządzoną krzywdę podmiotu, który jest za nią odpowiedzialny. Może być to zarówno osoba fizyczna, prawna jak również państwo.

Są dwa rodzaje odszkodowań. Pierwszy z nich to rekompensata finansowa, czyli zapłata za szkodę w odpowiedniej sumie, która pokrywa wyrządzone szkody.

Pieniądze mogą być przeznaczone na przykład na wykonanie remontu czy opłacanie leczenia bądź rehabilitacji, w zależności od wyrządzonej szkody. Kolejnym typem odszkodowania jest przywrócenie stanu poprzedzającego wyrządzenie szkody, na przykład odbudowanie domu, wykonanie naprawy lub odkupienie zniszczonego mienia.

Nie zawsze jednak taka forma rekompensaty jest możliwa. Odszkodowanie może pokrywać nie tylko wyrządzoną szkodę, ale również korzyści, jakie osoba utraciła w jej wyniku. Dla przykładu: zniszczenie maszyny do szycia uniemożliwia krawcowej pracę przez określony czas, co sprawia, że ponosi ona straty, ponieważ przez dany okres nie może przyjmować zleceń od klientów. Wyróżniamy również odszkodowanie umowne. Jest ono zawierane w formie umowy na wypadek niewywiązania się z danego zobowiązania, na przykład wykonania projektu. Bardzo istotna jest zasada, że odszkodowanie nie może być wyższe niż wyrządzona szkoda, ponieważ jego zadaniem jest rekompensata za poczynione krzywdy. Czasami nawet możemy mieć do czynienia ze zmniejszeniem wysokości odszkodowania. Jest tak w przypadku gdy sam poszkodowany przyczynił się do powstania szkody.

W wielu przypadkach mówimy o odszkodowaniu, które zyskuje charakter świadczeń regularnych w postaci renty dla osoby pokrzywdzonej, gdy utraciła ona zdolność do pracy. Taka renta może być wypłacana również rodzinie, która utraciła jedynego żywiciela. Znanym typem odszkodowania jest świadczenie na rzecz osób, które dochodzą swoich praw z tytułu wywłaszczenia nieruchomości. Jego otrzymanie jest konieczne w przypadku, gdy z uzasadnionych powodów wywłaszczono właściciela nieruchomości pozbawiając jego prawa do jej użytkowania i posiadania.

 
Jak zaplanować domowy budżet?

Planowanie domowego budżetu jest bardzo ważną czynnością, która pozwoli nam na lepsze rozplanowanie swoich wydatków. Budżet powinni planować rodzice w porozumieniu z dziećmi, biorąc pod uwagę potrzeby każdego domownika. Pierwsza część planowania budżetu to wpływy do budżetu,

Lek na bezrobocie

Bezrobocie czyli pozostawanie bez pracy jest przyczyną wielu negatywnych konsekwencji dla człowieka, zarówno fizycznych jak i psychicznych. Poza tym takie osoby są często apatyczne, zmniejsza się ich aktywność polityczna, zaint

Jak znaleźć pracę na miarę Twoich umiejętności i wykształcenia?

Jak znaleźć odpowiednią pracę? Uporczywie szukasz pracy, wysyłasz niezliczone ilości CV oraz listów motywacyjnych i nie dostajesz odpowiedzi, lub propozycje zarobkowe są dużo niższe od Twoich oczekiwań i umiej

Świadome zarządzanie prywatnym budżetem

Zarządzanie budżetemGospodarowanie prywatnymi środkami zdaje się być tak oczywiste, że każdy od razu powie, że jest wyśmienitym finansistą na swoim prywatnym gruncie. Jeśli równocześnie przyjrzeć się temu dokładnie okaże się, iż niestety, tylko p