Planowanie domowego budżetu jest bardzo ważną czynnością, która pozwoli nam na lepsze rozplanowanie swoich wydatków. Budżet powinni planować rodzice w porozumieniu z dziećmi, biorąc pod uwagę potrzeby każdego domownika. Pierwsza część planowania budżetu to wpływy do budżetu, czyli zarobki i inne źródła pozyskiwania kapitału.

Podstawą wpływów są oczywiście pensje rodziców czy pensja przynajmniej jednego rodzica. Czasem rodzice pozyskują pieniądze również z innych źródeł, na przykład prac zleconych.

Więcej…

Rozpoczęcie budowy swojego domuWybudowanie własnego domu albo też jego zakup to niewątpliwie podstawowy cel licznej rzeszy osób, aczkolwiek nie wszyscy mają tyle możliwości, ażeby ten plan zrealizować. Dla większości osób dostępnym sposobem otrzymania środków na zbudowanie lub zakup swojego domu jest odpowiednia pożyczka.

Więcej…

Dotacja z Unii EuropejskiejBądźmy szczerzy ­- każdy z nas chciałby prowadzić swoją działalność gospodarczą, ale nie każdy ma ku temu sprzyjające warunki. Różnie w życiu bywa.

Ktoś może mieć pomysł, ktoś umiejętnie będzie potrafił prowadzić firmę, a ktoś będzie miał tylko sumę pieniędzy wystarczającą na jej założenie... W większości przypadków problemem jest brak środków finansowych. Co zrobić w takiej sytuacji?

Więcej…
Oferta banków

Zakres usług bankowych obejmuje większość operacji finansowych związanych z środkami przechowywanymi na koncie. W trybie online możliwe jest więc przede wszystkim przesyłanie zleceń płatniczych, na przykład przelewu z jednego konta na inne.

Równie istotne są jednak możliwości dotyczące uzyskiwania informacji, które aktualnie najbardziej nas interesują, lub które są nam po prostu potrzebne. Chodzi tu na przykład o dane na temat stanu środków pieniężnych oraz operacji wykonywanych obecnie i w przeszłości. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów zawsze możemy więc wrócić do tego, co było", aby jeszcze raz skontrolować przebieg wszystkich przeprowadzonych transakcji.

Ponieważ do łączenia się z bankiem i przekazywania określonych poleceń związanych z posiadanymi środkami na koncie z reguły używane jest odpowiednie oprogramowanie finansowe, w wielu przypadkach istnieje także możliwość korzystania z baz danych obsługiwanych przez dane narzędzie (dotyczy to oczywiście tych systemów bankowych, które wymagają specjalnego oprogramowania finansowego zainstalowanego w komputerze klienta - w przeciwieństwie do systemów kont elektronicznych obsługiwanych za pośrednictwem WWW). Tym samym możliwe staje się automatyczne wczytywanie zleceń wypełnionych, tworzenie wszelkiego typu raportów, selekcjonowanie informacji i wydruków, sortowanie danych według wybranych kryteriów, na przykład kwoty przekazu, daty księgowania itd.

Dzięki temu ewentualne pomyłki, które mogłyby powstawać podczas przygotowywania zleceń są ograniczone do minimum. Łatwiejsze staje się też planowanie finansowe. Mając dokładny przegląd stanu naszych finansów możemy znacznie lepiej nimi zarządzać. Nietrudno więc zauważyć, że przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania służącego do obsługi elektronicznych kont podnosi się jednocześnie efektywność zarządzania posiadanymi przez klienta środkami. Jest to niewątpliwie jedną z największych zalet kont elektronicznych i ich obsługi w trybie home banking.

 
Kto nie korzysta z usług bankowych?

W Polsce jest jeszcze spora grupa osób, które nie odczuwają konieczności korzystania z usług bankowych. Choć z każdym rokiem rośnie odsetek osób posiadających rachunki bieżące nadal jesteśmy daleko w statystykach europejskich. Ko

Home banking

Home banking umożliwia wykonywanie zleceń na kontach bankowych użytkownika na odległość, a także wgląd w informacje ogólne o banku i kontrolę stanu rachunków. Co to oznacza dla przeciętnego użytkownika komputera? Niejednej osobi

Bankowość online

Internet stopniowo staje się integralnym elementem naszego życia. Wpływ na jego rozwój mają przede wszystkim firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania służącego do obsługi sieci, a więc na przykład umożliwiającego korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług.