Planowanie domowego budżetu jest bardzo ważną czynnością, która pozwoli nam na lepsze rozplanowanie swoich wydatków. Budżet powinni planować rodzice w porozumieniu z dziećmi, biorąc pod uwagę potrzeby każdego domownika. Pierwsza część planowania budżetu to wpływy do budżetu, czyli zarobki i inne źródła pozyskiwania kapitału.

Podstawą wpływów są oczywiście pensje rodziców czy pensja przynajmniej jednego rodzica. Czasem rodzice pozyskują pieniądze również z innych źródeł, na przykład prac zleconych.

Więcej…

Rozpoczęcie budowy swojego domuWybudowanie własnego domu albo też jego zakup to niewątpliwie podstawowy cel licznej rzeszy osób, aczkolwiek nie wszyscy mają tyle możliwości, ażeby ten plan zrealizować. Dla większości osób dostępnym sposobem otrzymania środków na zbudowanie lub zakup swojego domu jest odpowiednia pożyczka.

Więcej…

Dotacja z Unii EuropejskiejBądźmy szczerzy ­- każdy z nas chciałby prowadzić swoją działalność gospodarczą, ale nie każdy ma ku temu sprzyjające warunki. Różnie w życiu bywa.

Ktoś może mieć pomysł, ktoś umiejętnie będzie potrafił prowadzić firmę, a ktoś będzie miał tylko sumę pieniędzy wystarczającą na jej założenie... W większości przypadków problemem jest brak środków finansowych. Co zrobić w takiej sytuacji?

Więcej…
Otwarte szkolenia dla firm

Dla firm szkolenia otwarte są profesjonalnym sposobem na doszkalanie kadry pracowniczej z każdego szczebla. Otwarte szkolenia mogą być mniej lub bardziej specjalistyczne. Wiele z nich adresowanych jest do pracowników konkretnych działów, ale wiedza przydatna jest praktycznie dla każdej, zatrudnionej w firmie osoby.

Tak jest w przypadku szkoleń sprzedażowych. Są one niezwykle pomocne dla pracowników, którzy bezpośrednio zajmują się sprzedażą, ale poruszane na nich tematy są istotne także dla zatrudnionych na innych stanowiskach.

Najbardziej popularnym kursem tego typu jest szkolenie z zakresu poznania różnorodnych technik sprzedaży, wśród których prym wiedzie sprzedaż bezpośrednia, zwana również osobistą. Na szkoleniu uczestnicy poznają również inne metody sprzedaży, w tym te, które są możliwe dzięki nowoczesnym urządzeniom. Wiele czasu poświęca się na przeanalizowanie wad i zalet sprzedaży telefonicznej czy internetowej. Na takich szkoleniach ważnym tematem jest również pozyskiwanie nowych klientów oraz utrzymywanie z nimi wysokiej jakości relacji. Szkolenia sprzedażowe często dotyczą obsługi klienta.

Te kursy obejmują techniki obsługiwania klienta zarówno w punkcie sprzedaży jak i przez telefon czy Internet. Kursanci są także zaznajamiani z zasadami obsługiwania klientów strategicznych. Przydatne mogą okazać się także szkolenia z zakresu negocjacji biznesowych, handlowych czy typowo sprzedażowych. Szkolenia otwarte obejmują również dziedziny, które bliżej są związane z psychologią i tym samym adresowane są do szerokiego odbiorcy. Tego typu kursy pozwalają na wykształcenie bądź trening umiejętności społecznych i kompetencji osobistych. Kursy efektywności interpersonalnej obejmują takie tematy jak asertywność, komunikacja, zarządzanie sobą w czasie czy kreatywne myślenie. Uczestnicy mogą zdecydować się także na przydatne szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem czy opanowania sztuki wystąpień publicznych i autoprezentacji. Takie kompetencje okazują się niezbędne praktycznie na każdym stanowisku pracy.

 
Warsztaty z języka obcego dla firmy

Jako istoty dorosłe, które mają stałą pracę, nie często mamy czas przeznaczonym do edukacji języka obcego. Trzeba pamiętać, że znajomość języka obcego czy komunikatywne posługiwanie się choć jednym językiem może okazać się niezwykle pomocne tak w pracy zawodowej jak i

Podnosić swoje kwalifikacje - szkolenia, kursy

Jak podnosić swoje kwalifikacje - szkolenia, kursy W czasach, gdy znalezienie i utrzymanie pracy staje się coraz trudniejsze, niezwykle ważne jest wykazanie się jak największym wachlarzem umiejętności, którymi możemy wyk

Realizacja doskonalenia oraz prezentacji

Organizowanie kursów oraz konferencji bywa często zadaniem kilkufazowym, które trzeba zacząć przygotowywać wiele dni wcześniej. W wielu firmach same osoby zatrudnione zajmują się organizacją szkolenia, wraz z dbaniem o inne szczegóły szkolenia. Coraz częściej właścicie

Dzielenie się wiedzą

Wolni strzelcy chętnie dzielą się swoją wiedzą. Jest wiele takich profesji, które umożliwiają dzielenie się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami, a forma pracy jako freelancer sprawdza się w ich przypadku idealnie.