Mając kłopoty finansowe, od razu do głowy przychodzą nam myśli o pożyczeniu pieniędzy w jeden z ogólnodostępnych sposobów, najlepiej poprzez pożyczkę lub kredyt.

Warto się chwilę zastanowić i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na pewno potrzebujemy tego, o czym myślimy?

Więcej…

Kredyt można wziąć praktycznie na wszystko. Dziś wiele osób stara się o najprostszy rodzaj kredytu, a mianowicie kredyt gotówkowy. W tym wypadku banko zupełnie nie interesuje się tym, na co przeznaczymy pieniądze. Kredyty gotówkowe mogą obejmować nawet niewielkie kwoty.

Jest to idealne rozwiązanie w momencie, gdy pilnie potrzebujemy pieniędzy na remont mieszkania, sfinansowanie kolonii dla dziecka czy pobytu babci w sanatorium.

Pożyczka gotówkowa tzw. chwilówka przyda się również w momencie wystąpienia jakiś niezaplanowanych wydatków: kupna nowych mebli, wymiany pralki, lodówki, kupna części do samochodu, nowych podręczników dla dzieci, finansowania kosztownego leczenia jakiegoś członka rodziny czy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. W wielu z tych przypadków liczy się przecież czas, a kredyt gotówkowy na dowolny cel można dziś dostać naprawdę bardzo szybko.

Więcej…

Kredyt refinansowy jest kredytem, który umożliwia obniżenie kosztów rat kredytowych. Jeśli ktoś zaciągnął kredyt np. 5 lat temu i zauważył, że osoby obecnie biorące kredyt robią to na znacznie korzystniejszych warunkach przede wszystkim finansowych, wówczas może zdecydować się na kredyt refinansowy, który będzie przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Więcej…
Procedura wywłaszczania nieruchomości

Wycena nieruchomości Pozbawienie lub ograniczenie prawa do użytkowania nieruchomości nazywane jest jej wywłaszczeniem. W tym wypadku państwo pozyskuje daną nieruchomość kosztem innego podmiotu, na przykład firmy czy osoby prywatnej.

Z tego tytułu poprzedniemu właścicielowi przysługuje godziwe odszkodowanie. Niezbędne jest zaznaczenie, że wywłaszczenie nieruchomości może zostać przeprowadzone tylko i wyłącznie w przypadku, gdy cel jest skonkretyzowany i ważny.

Takim celem może być na przykład interes ogółu, którzy przyniesie korzyści większej grupie osób.

Musi być on jednak umotywowany i poparty dowodami, aby mieć pewność, że wywłaszczenie nieruchomości jest konieczne. Wywłaszczenie jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy dana nieruchomość nie może zostać nabyta tradycyjnie, na drodze kupna i sprzedaży za pośrednictwem umowy. Wywłaszczanie nieruchomości jest przeprowadzane na rzecz różnych jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa.

Nie ma możliwości przeprowadzenia wywłaszczenia na rzecz innych podmiotów, na przykład osoby prywatnej. Wywłaszczeniem objęta może zostać cała nieruchomość lub tylko jej część. Proces można podzielić na kilka etapów. Pierwsza z nich to rokowania, które mają na celu sporządzenie i podpisanie umowy, która dotyczyć będzie nabycia spraw do konkretnej nieruchomości. Za przeprowadzenie rokowań odpowiedzialny jest starosta lub inny organ, którzy włożył wniosek o wywłaszczenie oraz użytkownik czy właściciel nieruchomości. Następnie zostaje wszyte postępowania roszczeniowe, poprzedzone złożeniem wniosku.

W toku postępowania starosta ma obowiązek przeprowadzenia rozprawy administracyjnej, w trakcie której strony mają czas na składanie wyjaśnień, przedstawienie zarzutów oraz ewentualnych propozycji. Stronami w tym wypadku są użytkownik nieruchomości oraz właściciel organu administracyjnego, który złoży wniosek o wywłaszczenie. Proces może zakończyć się wydaniem decyzji o wywłaszczeniu.

Za wywłaszczoną nieruchomość jej właścicielowi przysługuje stosowne odszkodowanie.

 
Proces wywłaszczenia nieruchomości

Proces wywłaszczenia nieruchomościWywłaszczeniem nazywamy ograniczenie lub całkowite pozbawienie praw do jej posiadania i użytkowania osobę, która jest jej właścicielem. Wywłaszczenie powinno być odpowiedn

Obowiązki zarządcy nieruchomości a rzeczywistość

Zarządca nieruchomosciW ustawie z dnia 21 sierpnia 1977 roku o gospodarce nieruchomościami w Rozdziale 3 Artykule 184 w punkcie 1. czytamy: "Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową(…)" A dalej w Artykule 186 w punkcie 1. czy

Biura nieruchomości

Dziś biura nieruchomości oferują nam szeroki pakiet usług, pozwalający na kompleksową obsługę nieruchomości, która wpisuje się gusta współczesnego klienta. Podstawowa oferta uwzględnia oczywiście pośrednictwo w handlu nieruchomościami.

Jak przebiega proces wywłaszczeniowy?

Proces wywłaszczeniowyWywłaszczeniem nieruchomości nazywamy pozbawienie właściciela praw do jej posiadania. Może być ono częściowe lub całkowite. Wywłaszczenie przeprowadza się w momencie, gdy nabycie nieruchomości inną droga, na przykład poprzez j