Obecnie istnieje wiele banków - jedne z nich się łączą, inne pozostają niezależne. Bez względu na ich staż na rynku jak i pozycję, wszystkie z nich oferują kredyty gotówkowe. O kredytach wiemy z całą pewnością tyle, że musimy je oddać spłacając raty. Czy jednak warto porównywać oferty kredytów gotówkowych? Czy może okazać się, że bank w którym korzystamy z pewnego zakresu usług może mieć gorszą ofertę dla nas niż bank konkurencyjny?

Większość ludzi żyje z przekonaniem, że to ich bank ma dla nich wspaniałą ofertę kredytową. Jeśli bowiem oferta rachunku jest idealna, lokata wysoko oprocentowana, dlaczego w przypadku kredytu miałoby być inaczej?

Więcej…

Kalkulator kredytowyNajczęściej kalkulatory te dostarcza instytucja finansowa, w której ubiegamy się o wsparcie, dostępne są po prostu na stronie albo trzeba ich samodzielnie poszukać, z tym że zwykle nie jest to żaden wielki problem.

W większości przypadków dostępne jest też kredyty mieszkaniowe porównanie, najczęściej tam, gdzie stroną lub informacjami nie opiekuje się żadna konkretna instytucja.

Porównanie zrealizowane na przykład w formie wyraźnej tabeli pozwala łatwo ocenić, która opcja zapewni nam najbardziej korzystne warunki kredytowania i podpowie, na co powinniśmy się porwać. Przypadki, gdy zestawienie okazuje się niezbyt wiarygodne, na szczęście zdarzają się bardzo rzadko.

Więcej…

Odsetki bankowe można podzielić na dwa podstawowe rodzaje: zmienne i stałe oprocentowanie.

Stała stopa oprocentowania kredytu charakteryzuje się tym, iż dane raty przez cały okres spłaty kredytu są na tym samym poziomie, a zmienna stopa oprocentowania kredytu zwykle tu im bliżej końca umowy tym raty i odsetki są mniejsze.

Każdy kredyt zaciągnięty w banku ma zwykle swoje określone warunki, spisane w umowie udzielenia kredytu i tak naprawdę umowa określa ile ma wynosić prowizja, raty, odsetki.

Banki nie ma obowiązku udzielać informacji o podstawach ustalania prowizji i oprocentowania. Albo klient decyduje się na przedstawione warunki albo też nie.

Więcej…
Procedura wywłaszczania nieruchomości

Wycena nieruchomości Pozbawienie lub ograniczenie prawa do użytkowania nieruchomości nazywane jest jej wywłaszczeniem. W tym wypadku państwo pozyskuje daną nieruchomość kosztem innego podmiotu, na przykład firmy czy osoby prywatnej.

Z tego tytułu poprzedniemu właścicielowi przysługuje godziwe odszkodowanie. Niezbędne jest zaznaczenie, że wywłaszczenie nieruchomości może zostać przeprowadzone tylko i wyłącznie w przypadku, gdy cel jest skonkretyzowany i ważny.

Takim celem może być na przykład interes ogółu, którzy przyniesie korzyści większej grupie osób.

Musi być on jednak umotywowany i poparty dowodami, aby mieć pewność, że wywłaszczenie nieruchomości jest konieczne. Wywłaszczenie jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy dana nieruchomość nie może zostać nabyta tradycyjnie, na drodze kupna i sprzedaży za pośrednictwem umowy. Wywłaszczanie nieruchomości jest przeprowadzane na rzecz różnych jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa.

Nie ma możliwości przeprowadzenia wywłaszczenia na rzecz innych podmiotów, na przykład osoby prywatnej. Wywłaszczeniem objęta może zostać cała nieruchomość lub tylko jej część. Proces można podzielić na kilka etapów. Pierwsza z nich to rokowania, które mają na celu sporządzenie i podpisanie umowy, która dotyczyć będzie nabycia spraw do konkretnej nieruchomości. Za przeprowadzenie rokowań odpowiedzialny jest starosta lub inny organ, którzy włożył wniosek o wywłaszczenie oraz użytkownik czy właściciel nieruchomości. Następnie zostaje wszyte postępowania roszczeniowe, poprzedzone złożeniem wniosku.

W toku postępowania starosta ma obowiązek przeprowadzenia rozprawy administracyjnej, w trakcie której strony mają czas na składanie wyjaśnień, przedstawienie zarzutów oraz ewentualnych propozycji. Stronami w tym wypadku są użytkownik nieruchomości oraz właściciel organu administracyjnego, który złoży wniosek o wywłaszczenie. Proces może zakończyć się wydaniem decyzji o wywłaszczeniu.

Za wywłaszczoną nieruchomość jej właścicielowi przysługuje stosowne odszkodowanie.

 
Obowiązki zarządcy nieruchomości a rzeczywistość

Zarządca nieruchomosciW ustawie z dnia 21 sierpnia 1977 roku o gospodarce nieruchomościami w Rozdziale 3 Artykule 184 w punkcie 1. czytamy: "Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową(…)" A dalej w Artykule 186 w punkcie 1. czy

Biura nieruchomości

Dziś biura nieruchomości oferują nam szeroki pakiet usług, pozwalający na kompleksową obsługę nieruchomości, która wpisuje się gusta współczesnego klienta. Podstawowa oferta uwzględnia oczywiście pośrednictwo w handlu nieruchomościami.

Jak przebiega proces wywłaszczeniowy?

Proces wywłaszczeniowyWywłaszczeniem nieruchomości nazywamy pozbawienie właściciela praw do jej posiadania. Może być ono częściowe lub całkowite. Wywłaszczenie przeprowadza się w momencie, gdy nabycie nieruchomości inną droga, na przykład poprzez j

Pośrednictwo w handlu nieruchomościami

Pośrednik w handlu nieruchomościami zajmuje się kojarzeniem stron sprzedaży, kupna bądź wynajmu nieruchomości. Może być zatrudniony przez każdą ze stron, zarówno osobę chętną do kupna, wynajmu, wynajmowania czy kupna nieruchomości.