Dotacja z Unii EuropejskiejBądźmy szczerzy ­- każdy z nas chciałby prowadzić swoją działalność gospodarczą, ale nie każdy ma ku temu sprzyjające warunki. Różnie w życiu bywa.

Ktoś może mieć pomysł, ktoś umiejętnie będzie potrafił prowadzić firmę, a ktoś będzie miał tylko sumę pieniędzy wystarczającą na jej założenie... W większości przypadków problemem jest brak środków finansowych. Co zrobić w takiej sytuacji?

Więcej…

W ostatnim czasie zaobserwowano znaczący spadek zysków hipermarketów. Okazuje się, że klienci nie tylko w Polsce coraz chętniej i częściej dokonują zakupów w dyskontach. Popularne dyskonty otwierają coraz to nowe placówki, do których dostęp staje się coraz łatwiejszy.

Jeszcze kilka lat temu, zarówno do dyskontu, jak i hipermarketu klient musiał dojechać, co nie zawsze było dla niego korzystne. Obecnie oba rodzaje sklepów wkraczają nawet do małych miast, są na każdym niemal rogu i opanowują niemal cały handel detaliczny w branży spożywczej. Specjaliści podkreślają, że nie tylko niska cena kieruje wyborem klienta lecz również czas.

Więcej…

Każdy z nas w swoim życiu choć raz przeżywał jakiś kryzys. Zazwyczaj są to nasze małe, prywatne kryzysy, które jednak zawsze zmieniają nasze życie. Czasami też uczestniczymy w kryzysie nieco większym, w kryzysie, który dotyka całe społeczeństwo.

Tak było i tym razem, kiedy w 2007 roku spadł na nas kryzys finansowy. Mimo iż Polska stosunkowo dobrze zniosła trudne czasy, to i tak skutki kryzysu odczuwamy do dziś. Co jednak robić w tych ciężkich czasach, w których większość społeczeństwa nie ma łatwo? Po pierwsze, solidaryzować się.

Więcej…
Procedura wywłaszczania nieruchomości

Pozbawienie lub ograniczenie prawa do użytkowania nieruchomości nazywane jest jej wywłaszczeniem. W tym wypadku państwo pozyskuje daną nieruchomość kosztem innego podmiotu, na przykład firmy czy osoby prywatnej.

Z tego tytułu poprzedniemu właścicielowi przysługuje godziwe odszkodowanie. Niezbędne jest zaznaczenie, że wywłaszczenie nieruchomości może zostać przeprowadzone tylko i wyłącznie w przypadku, gdy cel jest skonkretyzowany i ważny.

Takim celem może być na przykład interes ogółu, którzy przyniesie korzyści większej grupie osób.

Musi być on jednak umotywowany i poparty dowodami, aby mieć pewność, że wywłaszczenie nieruchomości jest konieczne. Wywłaszczenie jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy dana nieruchomość nie może zostać nabyta tradycyjnie, na drodze kupna i sprzedaży za pośrednictwem umowy. Wywłaszczanie nieruchomości jest przeprowadzane na rzecz różnych jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa.

Nie ma możliwości przeprowadzenia wywłaszczenia na rzecz innych podmiotów, na przykład osoby prywatnej. Wywłaszczeniem objęta może zostać cała nieruchomość lub tylko jej część. Proces można podzielić na kilka etapów. Pierwsza z nich to rokowania, które mają na celu sporządzenie i podpisanie umowy, która dotyczyć będzie nabycia spraw do konkretnej nieruchomości. Za przeprowadzenie rokowań odpowiedzialny jest starosta lub inny organ, którzy włożył wniosek o wywłaszczenie oraz użytkownik czy właściciel nieruchomości. Następnie zostaje wszyte postępowania roszczeniowe, poprzedzone złożeniem wniosku.

W toku postępowania starosta ma obowiązek przeprowadzenia rozprawy administracyjnej, w trakcie której strony mają czas na składanie wyjaśnień, przedstawienie zarzutów oraz ewentualnych propozycji. Stronami w tym wypadku są użytkownik nieruchomości oraz właściciel organu administracyjnego, który złoży wniosek o wywłaszczenie. Proces może zakończyć się wydaniem decyzji o wywłaszczeniu.

Za wywłaszczoną nieruchomość jej właścicielowi przysługuje stosowne odszkodowanie.

 
Obowiązki zarządcy nieruchomości a rzeczywistość

Zarządca nieruchomosciW ustawie z dnia 21 sierpnia 1977 roku o gospodarce nieruchomościami w Rozdziale 3 Artykule 184 w punkcie 1. czytamy: "Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową(…)" A dalej w Artykule 186 w punkcie 1. czy

Biura nieruchomości

Dziś biura nieruchomości oferują nam szeroki pakiet usług, pozwalający na kompleksową obsługę nieruchomości, która wpisuje się gusta współczesnego klienta. Podstawowa oferta uwzględnia oczywiście pośrednictwo w handlu nieruchomościami.