Dotacja z Unii EuropejskiejBądźmy szczerzy ­- każdy z nas chciałby prowadzić swoją działalność gospodarczą, ale nie każdy ma ku temu sprzyjające warunki. Różnie w życiu bywa.

Ktoś może mieć pomysł, ktoś umiejętnie będzie potrafił prowadzić firmę, a ktoś będzie miał tylko sumę pieniędzy wystarczającą na jej założenie... W większości przypadków problemem jest brak środków finansowych. Co zrobić w takiej sytuacji?

Więcej…

W ostatnim czasie zaobserwowano znaczący spadek zysków hipermarketów. Okazuje się, że klienci nie tylko w Polsce coraz chętniej i częściej dokonują zakupów w dyskontach. Popularne dyskonty otwierają coraz to nowe placówki, do których dostęp staje się coraz łatwiejszy.

Jeszcze kilka lat temu, zarówno do dyskontu, jak i hipermarketu klient musiał dojechać, co nie zawsze było dla niego korzystne. Obecnie oba rodzaje sklepów wkraczają nawet do małych miast, są na każdym niemal rogu i opanowują niemal cały handel detaliczny w branży spożywczej. Specjaliści podkreślają, że nie tylko niska cena kieruje wyborem klienta lecz również czas.

Więcej…

Każdy z nas w swoim życiu choć raz przeżywał jakiś kryzys. Zazwyczaj są to nasze małe, prywatne kryzysy, które jednak zawsze zmieniają nasze życie. Czasami też uczestniczymy w kryzysie nieco większym, w kryzysie, który dotyka całe społeczeństwo.

Tak było i tym razem, kiedy w 2007 roku spadł na nas kryzys finansowy. Mimo iż Polska stosunkowo dobrze zniosła trudne czasy, to i tak skutki kryzysu odczuwamy do dziś. Co jednak robić w tych ciężkich czasach, w których większość społeczeństwa nie ma łatwo? Po pierwsze, solidaryzować się.

Więcej…
Przedsiębiorczość akademicka

Pojęcie przedsiębiorczości akademickiej był nieznane kilka lat temu. Zrodziło się w wyniku zmian m.in. globalizacji oraz trudnymi wymaganiami dla młodych ludzi rynku pracy.

Wymaga to wielu zmian i stwarza nowe wyzwania dla uczelni - nowe formy kształcenia, stworzenie ośrodków naukowych. Wszystko po to aby młodzież była lepiej przygotowana do wejścia na rynek pracy. Przedsiębiorczość akademicka w literaturze posiada wiele synonimów. Określana jest jako przedsiębiorczość intelektualna oraz przedsiębiorczość technologiczna.

Przedsiębiorczość akademicka w Polsce

Przedsiębiorczość akademicka w Polsce znajduje się w początkowej fazie kształtowania. Z badań PARP z 2009 roku wynika, że liczba studentów i naukowców podejmujących się rozpoczęcia i prowadzenia własnego działalności jest niewielka. Stanowią oni zaledwie kilka procent. Powodem tego jest obawa że nam się nie uda, boimy się ryzyka oraz zmian w życiu. Prawdopodobnie największym problem uczelni jest mentalność pracowników. Warto podkreślić tą korzyści przedsiębiorczości akademickiej, że wpływa korzystnie na zarówno społecznie jak i gospodarczo, tworzy nowe miejsca pracy i konkurencyjność.

Przedsiębiorczość akademicka w krajach zachodnich

Inaczej natomiast wygląda sytuacja w krajach zachodnich. Ciekawym rozwiązaniem jest również Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Chalmers w Szwecji. Jedną z ofert kształcenia są dwuletnie studia magisterskie z przedsiębiorczości. Specjalnie dla tego kierunku utworzono "Enkubator" , czyli inkubator dzięki któremu studenci mogą zostać przedsiębiorcami.

Przedsiębiorczość na uczelniach wyższych wymaga aktywnej działalności uczelni w tym zakresie. Dotyczy to szczególnie przygotowania organizacyjnego jak i kształtowania umiejętności menadżerskich i zawodowych. Ważną rolę odgrywać może odpowiednie przygotowanie oferty programowej uczelni dotyczące rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Studentom w rozwoju umiejętności zawodowych mogą pomóc praktyki w instytucjach i przedsiębiorstwach. Mogą oni uzupełnić wiedzę nabytą podczas studiów zagadnienia dotyczące funkcjonowanie firm czy technik i metod pracy. Wpływ otoczenia z którym współpracuje uczelnia wpływa pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Dotyczy to pomocy w poszukiwaniu nowych partnerów biznesowych, pozyskiwaniu środków finansowych czy promocji. W Polsce od 1989 roku zaczęły powstawać podmioty przedsiębiorczości wspierające przedsiębiorczość akademicką w Polsce. Z badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z 2009 roku wynika że w danym roku istniało około 717 takich instytucji. Największy wzrost zanotowano w roku, w którym Polska przystąpiła do Unii Europejskiej oraz w latach kolejnych. W ramach programów unijnych na lata 2007-2013 powstało wiele parków technologicznych i inkubatorów. Pierwsze inkubatory w Polsce powstały 21 lat temu.

W porównaniu np. ze Stanami Zjednoczonymi czy krajami Europy zachodniej jesteśmy daleko z tyłu. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) swoją ofertę kierują do studentów i absolwentów. Działają w otoczeniu uczelni. Główne zadania to działalność informacyjna doradcza, szkoleniowa i promocyjna oraz pomoc w zakresie zakładania firm wykorzystujące zakres badawczy i potencjał intelektualny uczelni. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oferują młodym przedsiębiorcom okres preinkubacji. Nie wymaga to rejestracji firm w urzędach, a kandydaci w tym czasie mogą dopracować pomysły bez żadnych kosztów związanych z prowadzeniem działalności. Do sieci AIP należy 40 ośrodków, które pomaga obecnie około 1100 młodym firmom. Obecnie dzięki działaniom Unii Europejskiej jest duża szansa rozwoju tych instytucji. Również ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym pozwala na korzystniejsze warunki do funkcjonowania firm odpryskowych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kolejnym podmiotem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Udziela ona wsparcia wszystkim jednostkom otoczenia biznesu. Prowadzi także Krajową Sieć Innowacji. Nadzoruje działania ośrodków w Sieci Enterprise Europe Network. Działa w obszarze internetu jako twórca serwisu dla przedsiębiorców. Prowadzi badania m.in. z zakresu MSP czy firm rodzinnych. Najciekawsze inicjatywy to platforma e-learningowa Akademia PARP dla małych i średnich przedsiębiorstw i osób które planują rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Parki technologiczne

Parki technologiczne określane są również jako parki naukowo-badawcze lub przemysłowo-technologiczne. Wspomagają innowacyjnych przedsiębiorców z branży nowoczesnych technologi oraz służą pomocą tym którzy nie mają własnego zaplecza badawczego a go potrzebują. W Polsce jest to dość młoda inicjatywa. Pierwszy ośrodek powstał w Poznaniu w 1995 roku. Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM to do dzisiaj jeden z 24 tego typu obiektów w Polsce. Powstają dzięki dotacjom unijnym.

Centra transferu technologii

Centra transferu technologii są to jednostki odpowiedzialne za komercjalizację wiedzy i technologii. Pełnią także inne funkcje np. doradcze, szkoleniowe, informacyjne. Ponadto aktywnie wspierają przedsiębiorczość akademicką. Poprzez środki unijne za pomocą staży w przedsiębiorstwach, szkoleń czy stypendiach wspierają pracowników uczelni, studentów. Prowadzą również badania z możliwości łączenia i współpracy środowiska naukowego i biznesowego. W Polsce powstały dzięki Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, która w połowie lat 90. zadbała o ich finansowanie. Najwięcej tego typu instytucji znajdziemy na Mazowszu oraz w Wielkopolsce.

Anioły biznesu

Inicjatywa tzw. "Anioły biznesu" wspiera finansowo młode przedsiębiorstwa, które mają duży potencjał rozwojowy. Inwestorzy w zamian za udzielenie wsparcia finansowego otrzymują cześć udziałów w firmie. Są to głównie osoby fizyczne obejmujące zasięgiem obszary międzynarodowe. Inwestycje tych ośrodków obejmują głównie przedsiębiorstwa, projekty w fazie rozwojowej, innowacyjne lub technologiczne. Anioły biznesu w Polsce pomogły rozwinąć się m.in. firmie Listonic, Polidea, sieci kawiarni W Biegu Cafe.

 
Idealny biznes dla kobiety

Niemalże każda kobieta kocha biżuterię. Od zawsze płeć piękna używała różnych ozdób aby poprawić swój wygląd. Ileż to razy kobieta przechodząc ulicą, zatrzymuje się przy wystawie sklepowej tylko po to, żeby przez chwilę popatrzeć na piękne kolczyki czy naszyjnik?

Szansa dla osoby przedsiębiorczej

Wiele przedsiębiorczych osób nie czuje się dobrze pracując na etacie. Marzy im się coś własnego, firma o jakiej zawsze marzyli. Dziś mogą spełnić swoje marzenie, nawet wtedy, gry bank odmawia przyznania im kredytu. Osoba przeds