Obecnie istnieje wiele banków - jedne z nich się łączą, inne pozostają niezależne. Bez względu na ich staż na rynku jak i pozycję, wszystkie z nich oferują kredyty gotówkowe. O kredytach wiemy z całą pewnością tyle, że musimy je oddać spłacając raty. Czy jednak warto porównywać oferty kredytów gotówkowych? Czy może okazać się, że bank w którym korzystamy z pewnego zakresu usług może mieć gorszą ofertę dla nas niż bank konkurencyjny?

Większość ludzi żyje z przekonaniem, że to ich bank ma dla nich wspaniałą ofertę kredytową. Jeśli bowiem oferta rachunku jest idealna, lokata wysoko oprocentowana, dlaczego w przypadku kredytu miałoby być inaczej?

Więcej…

Kalkulator kredytowyNajczęściej kalkulatory te dostarcza instytucja finansowa, w której ubiegamy się o wsparcie, dostępne są po prostu na stronie albo trzeba ich samodzielnie poszukać, z tym że zwykle nie jest to żaden wielki problem.

W większości przypadków dostępne jest też kredyty mieszkaniowe porównanie, najczęściej tam, gdzie stroną lub informacjami nie opiekuje się żadna konkretna instytucja.

Porównanie zrealizowane na przykład w formie wyraźnej tabeli pozwala łatwo ocenić, która opcja zapewni nam najbardziej korzystne warunki kredytowania i podpowie, na co powinniśmy się porwać. Przypadki, gdy zestawienie okazuje się niezbyt wiarygodne, na szczęście zdarzają się bardzo rzadko.

Więcej…

Odsetki bankowe można podzielić na dwa podstawowe rodzaje: zmienne i stałe oprocentowanie.

Stała stopa oprocentowania kredytu charakteryzuje się tym, iż dane raty przez cały okres spłaty kredytu są na tym samym poziomie, a zmienna stopa oprocentowania kredytu zwykle tu im bliżej końca umowy tym raty i odsetki są mniejsze.

Każdy kredyt zaciągnięty w banku ma zwykle swoje określone warunki, spisane w umowie udzielenia kredytu i tak naprawdę umowa określa ile ma wynosić prowizja, raty, odsetki.

Banki nie ma obowiązku udzielać informacji o podstawach ustalania prowizji i oprocentowania. Albo klient decyduje się na przedstawione warunki albo też nie.

Więcej…
Przedsiębiorczość akademicka

Pojęcie przedsiębiorczości akademickiej był nieznane kilka lat temu. Zrodziło się w wyniku zmian m.in. globalizacji oraz trudnymi wymaganiami dla młodych ludzi rynku pracy.

Wymaga to wielu zmian i stwarza nowe wyzwania dla uczelni - nowe formy kształcenia, stworzenie ośrodków naukowych. Wszystko po to aby młodzież była lepiej przygotowana do wejścia na rynek pracy. Przedsiębiorczość akademicka w literaturze posiada wiele synonimów. Określana jest jako przedsiębiorczość intelektualna oraz przedsiębiorczość technologiczna.

Przedsiębiorczość akademicka w Polsce

Przedsiębiorczość akademicka w Polsce znajduje się w początkowej fazie kształtowania. Z badań PARP z 2009 roku wynika, że liczba studentów i naukowców podejmujących się rozpoczęcia i prowadzenia własnego działalności jest niewielka. Stanowią oni zaledwie kilka procent. Powodem tego jest obawa że nam się nie uda, boimy się ryzyka oraz zmian w życiu. Prawdopodobnie największym problem uczelni jest mentalność pracowników. Warto podkreślić tą korzyści przedsiębiorczości akademickiej, że wpływa korzystnie na zarówno społecznie jak i gospodarczo, tworzy nowe miejsca pracy i konkurencyjność.

Przedsiębiorczość akademicka w krajach zachodnich

Inaczej natomiast wygląda sytuacja w krajach zachodnich. Ciekawym rozwiązaniem jest również Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Chalmers w Szwecji. Jedną z ofert kształcenia są dwuletnie studia magisterskie z przedsiębiorczości. Specjalnie dla tego kierunku utworzono "Enkubator" , czyli inkubator dzięki któremu studenci mogą zostać przedsiębiorcami.

Przedsiębiorczość na uczelniach wyższych wymaga aktywnej działalności uczelni w tym zakresie. Dotyczy to szczególnie przygotowania organizacyjnego jak i kształtowania umiejętności menadżerskich i zawodowych. Ważną rolę odgrywać może odpowiednie przygotowanie oferty programowej uczelni dotyczące rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Studentom w rozwoju umiejętności zawodowych mogą pomóc praktyki w instytucjach i przedsiębiorstwach. Mogą oni uzupełnić wiedzę nabytą podczas studiów zagadnienia dotyczące funkcjonowanie firm czy technik i metod pracy. Wpływ otoczenia z którym współpracuje uczelnia wpływa pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Dotyczy to pomocy w poszukiwaniu nowych partnerów biznesowych, pozyskiwaniu środków finansowych czy promocji. W Polsce od 1989 roku zaczęły powstawać podmioty przedsiębiorczości wspierające przedsiębiorczość akademicką w Polsce. Z badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z 2009 roku wynika że w danym roku istniało około 717 takich instytucji. Największy wzrost zanotowano w roku, w którym Polska przystąpiła do Unii Europejskiej oraz w latach kolejnych. W ramach programów unijnych na lata 2007-2013 powstało wiele parków technologicznych i inkubatorów. Pierwsze inkubatory w Polsce powstały 21 lat temu.

W porównaniu np. ze Stanami Zjednoczonymi czy krajami Europy zachodniej jesteśmy daleko z tyłu. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) swoją ofertę kierują do studentów i absolwentów. Działają w otoczeniu uczelni. Główne zadania to działalność informacyjna doradcza, szkoleniowa i promocyjna oraz pomoc w zakresie zakładania firm wykorzystujące zakres badawczy i potencjał intelektualny uczelni. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oferują młodym przedsiębiorcom okres preinkubacji. Nie wymaga to rejestracji firm w urzędach, a kandydaci w tym czasie mogą dopracować pomysły bez żadnych kosztów związanych z prowadzeniem działalności. Do sieci AIP należy 40 ośrodków, które pomaga obecnie około 1100 młodym firmom. Obecnie dzięki działaniom Unii Europejskiej jest duża szansa rozwoju tych instytucji. Również ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym pozwala na korzystniejsze warunki do funkcjonowania firm odpryskowych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kolejnym podmiotem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Udziela ona wsparcia wszystkim jednostkom otoczenia biznesu. Prowadzi także Krajową Sieć Innowacji. Nadzoruje działania ośrodków w Sieci Enterprise Europe Network. Działa w obszarze internetu jako twórca serwisu dla przedsiębiorców. Prowadzi badania m.in. z zakresu MSP czy firm rodzinnych. Najciekawsze inicjatywy to platforma e-learningowa Akademia PARP dla małych i średnich przedsiębiorstw i osób które planują rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Parki technologiczne

Parki technologiczne określane są również jako parki naukowo-badawcze lub przemysłowo-technologiczne. Wspomagają innowacyjnych przedsiębiorców z branży nowoczesnych technologi oraz służą pomocą tym którzy nie mają własnego zaplecza badawczego a go potrzebują. W Polsce jest to dość młoda inicjatywa. Pierwszy ośrodek powstał w Poznaniu w 1995 roku. Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM to do dzisiaj jeden z 24 tego typu obiektów w Polsce. Powstają dzięki dotacjom unijnym.

Centra transferu technologii

Centra transferu technologii są to jednostki odpowiedzialne za komercjalizację wiedzy i technologii. Pełnią także inne funkcje np. doradcze, szkoleniowe, informacyjne. Ponadto aktywnie wspierają przedsiębiorczość akademicką. Poprzez środki unijne za pomocą staży w przedsiębiorstwach, szkoleń czy stypendiach wspierają pracowników uczelni, studentów. Prowadzą również badania z możliwości łączenia i współpracy środowiska naukowego i biznesowego. W Polsce powstały dzięki Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, która w połowie lat 90. zadbała o ich finansowanie. Najwięcej tego typu instytucji znajdziemy na Mazowszu oraz w Wielkopolsce.

Anioły biznesu

Inicjatywa tzw. "Anioły biznesu" wspiera finansowo młode przedsiębiorstwa, które mają duży potencjał rozwojowy. Inwestorzy w zamian za udzielenie wsparcia finansowego otrzymują cześć udziałów w firmie. Są to głównie osoby fizyczne obejmujące zasięgiem obszary międzynarodowe. Inwestycje tych ośrodków obejmują głównie przedsiębiorstwa, projekty w fazie rozwojowej, innowacyjne lub technologiczne. Anioły biznesu w Polsce pomogły rozwinąć się m.in. firmie Listonic, Polidea, sieci kawiarni W Biegu Cafe.

 
Własna firma - warto czy nie warto?

Własna firmaWłasna firma - warto czy nie warto? Prowadzenie własnej firmy to szansa na osiągnięcie sporego sukcesu i zdobycie bezcennego doświadczenia zawodowego, które procentuje przez całe późniejsze życie zawodowe, a przed

Idealny biznes dla kobiety

Niemalże każda kobieta kocha biżuterię. Od zawsze płeć piękna używała różnych ozdób aby poprawić swój wygląd. Ileż to razy kobieta przechodząc ulicą, zatrzymuje się przy wystawie sklepowej tylko po to, żeby przez chwilę popatrzeć na piękne kolczyki czy naszyjnik?

Szansa dla osoby przedsiębiorczej

Wiele przedsiębiorczych osób nie czuje się dobrze pracując na etacie. Marzy im się coś własnego, firma o jakiej zawsze marzyli. Dziś mogą spełnić swoje marzenie, nawet wtedy, gry bank odmawia przyznania im kredytu. Osoba przeds

Etat czy własna firma?

Wiele osób ma dylemat: praca na etacie czy własna firma? Każda z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety. Praca w firmie na etacie na pewno jest wyjściem bezpiecznym, to stabilna praca, zwłaszcza na umowę o pracę na czas nieokreś