Planowanie domowego budżetu jest bardzo ważną czynnością, która pozwoli nam na lepsze rozplanowanie swoich wydatków. Budżet powinni planować rodzice w porozumieniu z dziećmi, biorąc pod uwagę potrzeby każdego domownika. Pierwsza część planowania budżetu to wpływy do budżetu, czyli zarobki i inne źródła pozyskiwania kapitału.

Podstawą wpływów są oczywiście pensje rodziców czy pensja przynajmniej jednego rodzica. Czasem rodzice pozyskują pieniądze również z innych źródeł, na przykład prac zleconych.

Więcej…

Rozpoczęcie budowy swojego domuWybudowanie własnego domu albo też jego zakup to niewątpliwie podstawowy cel licznej rzeszy osób, aczkolwiek nie wszyscy mają tyle możliwości, ażeby ten plan zrealizować. Dla większości osób dostępnym sposobem otrzymania środków na zbudowanie lub zakup swojego domu jest odpowiednia pożyczka.

Więcej…

Dotacja z Unii EuropejskiejBądźmy szczerzy ­- każdy z nas chciałby prowadzić swoją działalność gospodarczą, ale nie każdy ma ku temu sprzyjające warunki. Różnie w życiu bywa.

Ktoś może mieć pomysł, ktoś umiejętnie będzie potrafił prowadzić firmę, a ktoś będzie miał tylko sumę pieniędzy wystarczającą na jej założenie... W większości przypadków problemem jest brak środków finansowych. Co zrobić w takiej sytuacji?

Więcej…
Reklama w telewizji

W ciągu ostatnich kilkunastu lat udział telewizji w globalnych wydatkach na reklamę w mediach masowych wzrósł z 20% do niemal 30%. W Polsce po reklamę telewizyjną sięgają najczęściej producenci parafarmaceutyków, domy sprzedaży wysyłkowej, a także producenci proszków do prania, napojów gazowanych, herbaty oraz margaryny.

Podczas pewnego eksperymentu przeprowadzonego przez Petera Colletta z uniwersytetu w Oxfordzie "wyszło", że widzowie nie oglądają reklamy telewizyjnej, lecz śledzą ją i kierują swoją uwagę głównie na reklamy, które ich zdaniem są najbardziej atrakcyjne. Collett doszedł również do wniosku, że widzowie skupiają się tylko na pierwszych kilku chwilach trwania reklamy, po czym ich uwaga słabnie.

Może to być spowodowane utratą zainteresowania lub świadomą decyzją o niepodawaniu się perswazji. Kolejność reklam emitowanych w danym bloku reklamowym nie jest przypadkowa, gdyż reklama lecąca na samym początku ma największą szansę na to, że zostanie "przyswojona" przez widza. Łatwo się domyśleć, że w najgorszej pozycji znajduje się reklama, która jest emitowana jako ostatnia, ponieważ widz jest już znudzony oglądaniem poprzednich reklam i nie ma ochoty oglądać ich więcej. Według badań w telewizji będzie emitowanych coraz więcej spotów reklamowych, ponieważ reklamy 30 sekundowe są tak samo skuteczne jak reklamy 60 sekundowe, a to doprowadzi do spadku skuteczności oddziaływania pojedynczej reklamy.

Łatwo się więc domyśleć, że częściej będą przygotowywane reklamy 30 sekundowe, więc w danym bloku reklamowym zwolni się sporo czasu antenowego, a co za tym idzie – będzie w nie można dodać więcej nowych reklam. Wykupując reklamę w telewizji warto wziąć pod uwagę fakt, iż skuteczniejsza jest reklama, która zachęca widza do myślenia o danym produkcie i wyobrażenia sobie przez niego, jak ten produkt mógłby się "wpasować" w życie codzienne. Swoje reklamy warto emitować w nietypowych blokach reklamowych, czyli takich, których widz się nie spodziewa, iż za moment pojawią się reklamy. Osoby, które często oglądają telewizję wiedzą w jakim czasie najczęściej są emitowany spoty reklamowe i wykorzystują ten czas na przerwę od oglądania telewizji.

 
Public relations - tworzenie wizerunku

Public relations to swoiste tworzenie dobrego zdania o danej firmie czy osobie. Tworzenie otoczki, przyjaznego wizerunku, jest to działanie mające na celu ułatwić relację czy wzbudzić zainteresowanie. PR w Polce powstał w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Strategia podstawą marketingu

Każdy interes, każda spółka, firma, osoba fizyczna powinna i z całą pewnością ma strategię dzięki której podejmuje odpowiednie kroki i decyzje związane z pozyskaniem nowych konsumentów. Zaczynając swoje działania nie koniecznie m

Reklama ukryta

Ukryta reklama nie jest rzadkością wśród rozlicznych koncernów, instytucji. Firmy stosują taki rodzaj reklam dość często, robią to w przypadku gdy reklamy danych produktów w jakimś kraju są zakazane, albo kiedy chcą - za namową spin doktorów, oddziaływać na przekaz podprogo

Reklamy kosmetyków

W aktualnych czasach bardzo rozpowszechnione na terenie naszego państwa są oczywiście różnorodne reklamy kosmetyków, z którymi możemy spotkać się na każdym kroku w sieci internetowej, telewizji, a nawet w radiu, czy też w prasie.