Dotacja z Unii EuropejskiejBądźmy szczerzy ­- każdy z nas chciałby prowadzić swoją działalność gospodarczą, ale nie każdy ma ku temu sprzyjające warunki. Różnie w życiu bywa.

Ktoś może mieć pomysł, ktoś umiejętnie będzie potrafił prowadzić firmę, a ktoś będzie miał tylko sumę pieniędzy wystarczającą na jej założenie... W większości przypadków problemem jest brak środków finansowych. Co zrobić w takiej sytuacji?

Więcej…

W ostatnim czasie zaobserwowano znaczący spadek zysków hipermarketów. Okazuje się, że klienci nie tylko w Polsce coraz chętniej i częściej dokonują zakupów w dyskontach. Popularne dyskonty otwierają coraz to nowe placówki, do których dostęp staje się coraz łatwiejszy.

Jeszcze kilka lat temu, zarówno do dyskontu, jak i hipermarketu klient musiał dojechać, co nie zawsze było dla niego korzystne. Obecnie oba rodzaje sklepów wkraczają nawet do małych miast, są na każdym niemal rogu i opanowują niemal cały handel detaliczny w branży spożywczej. Specjaliści podkreślają, że nie tylko niska cena kieruje wyborem klienta lecz również czas.

Więcej…

Każdy z nas w swoim życiu choć raz przeżywał jakiś kryzys. Zazwyczaj są to nasze małe, prywatne kryzysy, które jednak zawsze zmieniają nasze życie. Czasami też uczestniczymy w kryzysie nieco większym, w kryzysie, który dotyka całe społeczeństwo.

Tak było i tym razem, kiedy w 2007 roku spadł na nas kryzys finansowy. Mimo iż Polska stosunkowo dobrze zniosła trudne czasy, to i tak skutki kryzysu odczuwamy do dziś. Co jednak robić w tych ciężkich czasach, w których większość społeczeństwa nie ma łatwo? Po pierwsze, solidaryzować się.

Więcej…
Skąd się wziął kryzys?

Wielu ludzi zadawało sobie to pytanie w ciągu ostatnich kilku lat podobnie jak po wybuchu Wielkiego Kryzysu lat trzydziestych. Wtedy winę za kryzys zrzucono na kapitalizm, a myśl ekonomiczna zdominowana została przez szkołę Johna Maynarda Keynesa, zakładającego brak racjonalizmu jednostek i postulującego wzrost roli państwa w gospodarce. Proponowane przez Keynesa rozwiązania doprowadziły do powstania pierwszego na świecie banku centralnego i na zawsze zamknęły erę dziewiętnastowiecznej wolności gospodarczej.

Czy słusznie?

Podczas gdy tak zwany "trust mózgów" powołany przez prezydenta Roosevelta opracowywał nowe prawo wprowadzające na trwałe do polityki interwencjonizm gospodarczy, w procesie wytłumaczenia przyczyn kryzysu zupełnie pominięto dorobek Austriackiej Szkoły Ekonomii. Austriaccy ekonomiści - Ludwig von Mises i Friedrich von Hayek opracowali spójną teorię cykli koniunkturalnych będącą rozwinięciem teorii stworzonej sto lat wcześniej przez Davida Ricardo.

W swoich dziełach Austriacy doszukiwali się przyczyn kryzysu w destruktywnej roli państwa. Zauważyli oni, że państwa, przez utrzymywanie monopolu walutowego, doprowadzają za pomocą złej polityki monetarnej do ekspansji tanich kredytów i "psucia" pieniądza za pomocą inflacji. W ten sposób biznes omamiony ułudą dobrobytu podejmuje nieracjonalne decyzje, niezgodne ze stanem faktycznym. Prowadzi to do załamania gospodarki opartej na sztucznie nadmuchanych bańkach spekulacyjnych.

Ich zdaniem receptą na kryzys miała być likwidacja monopolu banku centralnego i wprowadzenie systemu pieniądza prywatnego. W systemie tym właściwą podaż pieniądza miałaby gwarantować konkurencja między bankami komercyjnymi. Niestety politycy posłuchali Keynesa i jego zwolenników… Skutki odczuwamy do dzisiaj w postaci kolejnego kryzysu wywołanego przez władzę.

 
Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika

Zatrudnienie pracownikaNa pracodawcę zostało nałożone szereg obowiązków związanych z zatrudnieniem pracownika. Większość z nich wynika bezpośrednio z przepisów ustawy Kodeks Pracy,

Procent składany - obliczenia z przymróżeniem oka

Procent-skladany Procent składany jest potężną siłą w procesie pomnażania pieniędzy. Krótka, teoretycznej definicja procentu składanego: sposób oprocentowania polegający na tym, że odsetki doliczane są do wkładu i procentują wraz z nim w następn