Obecnie istnieje wiele banków - jedne z nich się łączą, inne pozostają niezależne. Bez względu na ich staż na rynku jak i pozycję, wszystkie z nich oferują kredyty gotówkowe. O kredytach wiemy z całą pewnością tyle, że musimy je oddać spłacając raty. Czy jednak warto porównywać oferty kredytów gotówkowych? Czy może okazać się, że bank w którym korzystamy z pewnego zakresu usług może mieć gorszą ofertę dla nas niż bank konkurencyjny?

Większość ludzi żyje z przekonaniem, że to ich bank ma dla nich wspaniałą ofertę kredytową. Jeśli bowiem oferta rachunku jest idealna, lokata wysoko oprocentowana, dlaczego w przypadku kredytu miałoby być inaczej?

Więcej…

Kalkulator kredytowyNajczęściej kalkulatory te dostarcza instytucja finansowa, w której ubiegamy się o wsparcie, dostępne są po prostu na stronie albo trzeba ich samodzielnie poszukać, z tym że zwykle nie jest to żaden wielki problem.

W większości przypadków dostępne jest też kredyty mieszkaniowe porównanie, najczęściej tam, gdzie stroną lub informacjami nie opiekuje się żadna konkretna instytucja.

Porównanie zrealizowane na przykład w formie wyraźnej tabeli pozwala łatwo ocenić, która opcja zapewni nam najbardziej korzystne warunki kredytowania i podpowie, na co powinniśmy się porwać. Przypadki, gdy zestawienie okazuje się niezbyt wiarygodne, na szczęście zdarzają się bardzo rzadko.

Więcej…

Odsetki bankowe można podzielić na dwa podstawowe rodzaje: zmienne i stałe oprocentowanie.

Stała stopa oprocentowania kredytu charakteryzuje się tym, iż dane raty przez cały okres spłaty kredytu są na tym samym poziomie, a zmienna stopa oprocentowania kredytu zwykle tu im bliżej końca umowy tym raty i odsetki są mniejsze.

Każdy kredyt zaciągnięty w banku ma zwykle swoje określone warunki, spisane w umowie udzielenia kredytu i tak naprawdę umowa określa ile ma wynosić prowizja, raty, odsetki.

Banki nie ma obowiązku udzielać informacji o podstawach ustalania prowizji i oprocentowania. Albo klient decyduje się na przedstawione warunki albo też nie.

Więcej…
Skąd się wziął kryzys?

Wielu ludzi zadawało sobie to pytanie w ciągu ostatnich kilku lat podobnie jak po wybuchu Wielkiego Kryzysu lat trzydziestych. Wtedy winę za kryzys zrzucono na kapitalizm, a myśl ekonomiczna zdominowana została przez szkołę Johna Maynarda Keynesa, zakładającego brak racjonalizmu jednostek i postulującego wzrost roli państwa w gospodarce. Proponowane przez Keynesa rozwiązania doprowadziły do powstania pierwszego na świecie banku centralnego i na zawsze zamknęły erę dziewiętnastowiecznej wolności gospodarczej.

Czy słusznie?

Podczas gdy tak zwany "trust mózgów" powołany przez prezydenta Roosevelta opracowywał nowe prawo wprowadzające na trwałe do polityki interwencjonizm gospodarczy, w procesie wytłumaczenia przyczyn kryzysu zupełnie pominięto dorobek Austriackiej Szkoły Ekonomii. Austriaccy ekonomiści - Ludwig von Mises i Friedrich von Hayek opracowali spójną teorię cykli koniunkturalnych będącą rozwinięciem teorii stworzonej sto lat wcześniej przez Davida Ricardo.

W swoich dziełach Austriacy doszukiwali się przyczyn kryzysu w destruktywnej roli państwa. Zauważyli oni, że państwa, przez utrzymywanie monopolu walutowego, doprowadzają za pomocą złej polityki monetarnej do ekspansji tanich kredytów i "psucia" pieniądza za pomocą inflacji. W ten sposób biznes omamiony ułudą dobrobytu podejmuje nieracjonalne decyzje, niezgodne ze stanem faktycznym. Prowadzi to do załamania gospodarki opartej na sztucznie nadmuchanych bańkach spekulacyjnych.

Ich zdaniem receptą na kryzys miała być likwidacja monopolu banku centralnego i wprowadzenie systemu pieniądza prywatnego. W systemie tym właściwą podaż pieniądza miałaby gwarantować konkurencja między bankami komercyjnymi. Niestety politycy posłuchali Keynesa i jego zwolenników… Skutki odczuwamy do dzisiaj w postaci kolejnego kryzysu wywołanego przez władzę.

 
E-sąd

Pierwszy e-sąd w Polsce powstał w Lublinie w 2010 roku i już od samego początku cieszył się niesłabnącą popularnością. Dziś jest znaną instytucją, do której każdego dnia spływa ogromna ilość paczek pozwów. Jak to si

Umowa o pracę, a umowa zlecenie

Umowa o pracęCoraz częściej ubiegając się o posadę zostajemy poinformowani, iż praca będzie wykonywana na podstawie umowy zlecenie czy też będzie zrealizowane na podstawie umowy o dzieło.

Biuro pośrednictwa pracy tymczasowej

Nadchodzi się sezon wakacyjny, coraz więcej uczniów i studentów decyduje się w tym sezonie na poprawienie stanu swojego budżetu lub pozyskanie cennego doświadczenia jako wolontariusz. Nikt, kto zdaje sobie sprawę z syt

Nowoczesne usługi prawnicze

Rynek prawniczy wciąż się rozwija, proponując swoim klientom coraz to nowe i bardziej nowoczesne usługi na miarę ich potrzeb i oczekiwań. Aby spełnić wymagania klientów, konieczne jest szerzenie oferty oraz ko