Mając kłopoty finansowe, od razu do głowy przychodzą nam myśli o pożyczeniu pieniędzy w jeden z ogólnodostępnych sposobów, najlepiej poprzez pożyczkę lub kredyt.

Warto się chwilę zastanowić i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na pewno potrzebujemy tego, o czym myślimy?

Więcej…

Kredyt można wziąć praktycznie na wszystko. Dziś wiele osób stara się o najprostszy rodzaj kredytu, a mianowicie kredyt gotówkowy. W tym wypadku banko zupełnie nie interesuje się tym, na co przeznaczymy pieniądze. Kredyty gotówkowe mogą obejmować nawet niewielkie kwoty.

Jest to idealne rozwiązanie w momencie, gdy pilnie potrzebujemy pieniędzy na remont mieszkania, sfinansowanie kolonii dla dziecka czy pobytu babci w sanatorium.

Pożyczka gotówkowa tzw. chwilówka przyda się również w momencie wystąpienia jakiś niezaplanowanych wydatków: kupna nowych mebli, wymiany pralki, lodówki, kupna części do samochodu, nowych podręczników dla dzieci, finansowania kosztownego leczenia jakiegoś członka rodziny czy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. W wielu z tych przypadków liczy się przecież czas, a kredyt gotówkowy na dowolny cel można dziś dostać naprawdę bardzo szybko.

Więcej…

Kredyt refinansowy jest kredytem, który umożliwia obniżenie kosztów rat kredytowych. Jeśli ktoś zaciągnął kredyt np. 5 lat temu i zauważył, że osoby obecnie biorące kredyt robią to na znacznie korzystniejszych warunkach przede wszystkim finansowych, wówczas może zdecydować się na kredyt refinansowy, który będzie przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Więcej…
Skąd się wziął kryzys?

Wielu ludzi zadawało sobie to pytanie w ciągu ostatnich kilku lat podobnie jak po wybuchu Wielkiego Kryzysu lat trzydziestych. Wtedy winę za kryzys zrzucono na kapitalizm, a myśl ekonomiczna zdominowana została przez szkołę Johna Maynarda Keynesa, zakładającego brak racjonalizmu jednostek i postulującego wzrost roli państwa w gospodarce. Proponowane przez Keynesa rozwiązania doprowadziły do powstania pierwszego na świecie banku centralnego i na zawsze zamknęły erę dziewiętnastowiecznej wolności gospodarczej.

Czy słusznie?

Podczas gdy tak zwany "trust mózgów" powołany przez prezydenta Roosevelta opracowywał nowe prawo wprowadzające na trwałe do polityki interwencjonizm gospodarczy, w procesie wytłumaczenia przyczyn kryzysu zupełnie pominięto dorobek Austriackiej Szkoły Ekonomii. Austriaccy ekonomiści - Ludwig von Mises i Friedrich von Hayek opracowali spójną teorię cykli koniunkturalnych będącą rozwinięciem teorii stworzonej sto lat wcześniej przez Davida Ricardo.

W swoich dziełach Austriacy doszukiwali się przyczyn kryzysu w destruktywnej roli państwa. Zauważyli oni, że państwa, przez utrzymywanie monopolu walutowego, doprowadzają za pomocą złej polityki monetarnej do ekspansji tanich kredytów i "psucia" pieniądza za pomocą inflacji. W ten sposób biznes omamiony ułudą dobrobytu podejmuje nieracjonalne decyzje, niezgodne ze stanem faktycznym. Prowadzi to do załamania gospodarki opartej na sztucznie nadmuchanych bańkach spekulacyjnych.

Ich zdaniem receptą na kryzys miała być likwidacja monopolu banku centralnego i wprowadzenie systemu pieniądza prywatnego. W systemie tym właściwą podaż pieniądza miałaby gwarantować konkurencja między bankami komercyjnymi. Niestety politycy posłuchali Keynesa i jego zwolenników… Skutki odczuwamy do dzisiaj w postaci kolejnego kryzysu wywołanego przez władzę.

 
Świadomość leasingu w Polsce

LeasingDziś, przy pomocy leasingu finansuje się w Polsce co trzecią ruchomość. Przedsiębiorcy doceniają go praktycznie na równi z kredytem bankowym, choć jest to zupełnie inna usługa. Stało się tak z

Czym jest faktura marża?

Czym jest faktura marża?Czym jest faktura marża? Marża definiowana jest jako różnica pomiędzy całkowitą kwotą, jaką ma zapłacić klient za towar lub usługę a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę poda

Społeczna odpowiedzialność biznesu

społeczna odpowiedzialność biznesuCharakterystyka koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility) Koncepcja społecznej odpowi

Derywaty rządzą światem

DerywatyDerywaty rządzą światem, czyli banki "za duże, by upaść". Każdy, kto choć trochę interesuje się światem polityki i gospodarki w ostatnich latach wielokrotnie usłyszał sformułowanie „bank są