Dotacja z Unii EuropejskiejBądźmy szczerzy ­- każdy z nas chciałby prowadzić swoją działalność gospodarczą, ale nie każdy ma ku temu sprzyjające warunki. Różnie w życiu bywa.

Ktoś może mieć pomysł, ktoś umiejętnie będzie potrafił prowadzić firmę, a ktoś będzie miał tylko sumę pieniędzy wystarczającą na jej założenie... W większości przypadków problemem jest brak środków finansowych. Co zrobić w takiej sytuacji?

Więcej…

W ostatnim czasie zaobserwowano znaczący spadek zysków hipermarketów. Okazuje się, że klienci nie tylko w Polsce coraz chętniej i częściej dokonują zakupów w dyskontach. Popularne dyskonty otwierają coraz to nowe placówki, do których dostęp staje się coraz łatwiejszy.

Jeszcze kilka lat temu, zarówno do dyskontu, jak i hipermarketu klient musiał dojechać, co nie zawsze było dla niego korzystne. Obecnie oba rodzaje sklepów wkraczają nawet do małych miast, są na każdym niemal rogu i opanowują niemal cały handel detaliczny w branży spożywczej. Specjaliści podkreślają, że nie tylko niska cena kieruje wyborem klienta lecz również czas.

Więcej…

Każdy z nas w swoim życiu choć raz przeżywał jakiś kryzys. Zazwyczaj są to nasze małe, prywatne kryzysy, które jednak zawsze zmieniają nasze życie. Czasami też uczestniczymy w kryzysie nieco większym, w kryzysie, który dotyka całe społeczeństwo.

Tak było i tym razem, kiedy w 2007 roku spadł na nas kryzys finansowy. Mimo iż Polska stosunkowo dobrze zniosła trudne czasy, to i tak skutki kryzysu odczuwamy do dziś. Co jednak robić w tych ciężkich czasach, w których większość społeczeństwa nie ma łatwo? Po pierwsze, solidaryzować się.

Więcej…
Socjologia ekonomiczna pracy

Bardzo ważna w życiu każdego człowieka jest praca, odgrywa ona bardzo ważna rolę. Jest to działalność służąca różnym celom, jest to chęć tworzenia czegoś nowego, sposobem wyrażania siebie, pozostawienie czegoś dla świata, jest to działalność która prowadzi do wytwarzania jak najwięcej dóbr materialnych i kulturowych, realizacją swoich zawodowych celów, jak również źródłem dochodu zapewniającym nam egzystencję.

Pracę możemy wykonywać z powołania, chęci pomocy i służeniu drugiemu człowiekowi, pragnieniem samorealizacji, jak również naturalną potrzebą pozyskiwania źródeł dochodu. Dzięki pracy człowiek staje się bardziej aktywny, nieustannie się rozwija, pragnie zaspakajać swoje potrzeby intelektualne, podnosi swoje kwalifikacje, zdobywa nowe umiejętności, motywuje go do podejmowania nowych działań.

Praca ma wiele aspektów psychologicznych, społecznych, gospodarczych jak i ekonomicznych, traktuję się ją jako wartość samą w sobie, jest potrzebą człowieka do dalszego rozwoju, warunkiem egzystencji, sprzyja współdziałaniu z innymi ludźmi i środowiskami społecznymi. Z socjologicznego punktu widzenia człowiek pracujący uczestniczy bezpośrednio w procesie społecznym, praca jest niejako wpisana w nasz byt, dzięki niej jesteśmy komuś potrzebni, stajemy się odpowiedzialni za podejmowane przez nas decyzje, mamy pośredni wpływ na drugą osobę, wytworzone dobra konsumowane są przez wszystkich, praca każdej jednostki zaspakaja potrzeby ogółu.

Człowiek dzięki swojej pracy wytwarza wartości ekonomiczne w postaci dóbr i usług, jest to korzystne dla całej gospodarki jak i również dla niego samego, każda różnorodność wykonywanych czynności jest bardzo ważna, ponieważ w społeczeństwie tworzy wzajemne uzupełnianie się, musimy zdać sobie sprawę, że każdy z nas jest uzależniony od drugiej osoby choć pewnie większości z nas uważa inaczej, jednak przez charakter pracy jaka wykonujemy uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy samowystarczalni i tak naprawdę wszyscy jesteśmy sobie potrzebni, po to aby zaspakajać swoje podstawowe potrzeby w życiu każdego z nas.

 
Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika

Zatrudnienie pracownikaNa pracodawcę zostało nałożone szereg obowiązków związanych z zatrudnieniem pracownika. Większość z nich wynika bezpośrednio z przepisów ustawy Kodeks Pracy,

Procent składany - obliczenia z przymróżeniem oka

Procent-skladany Procent składany jest potężną siłą w procesie pomnażania pieniędzy. Krótka, teoretycznej definicja procentu składanego: sposób oprocentowania polegający na tym, że odsetki doliczane są do wkładu i procentują wraz z nim w następn