Mając kłopoty finansowe, od razu do głowy przychodzą nam myśli o pożyczeniu pieniędzy w jeden z ogólnodostępnych sposobów, najlepiej poprzez pożyczkę lub kredyt.

Warto się chwilę zastanowić i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na pewno potrzebujemy tego, o czym myślimy?

Więcej…

Kredyt można wziąć praktycznie na wszystko. Dziś wiele osób stara się o najprostszy rodzaj kredytu, a mianowicie kredyt gotówkowy. W tym wypadku banko zupełnie nie interesuje się tym, na co przeznaczymy pieniądze. Kredyty gotówkowe mogą obejmować nawet niewielkie kwoty.

Jest to idealne rozwiązanie w momencie, gdy pilnie potrzebujemy pieniędzy na remont mieszkania, sfinansowanie kolonii dla dziecka czy pobytu babci w sanatorium.

Pożyczka gotówkowa tzw. chwilówka przyda się również w momencie wystąpienia jakiś niezaplanowanych wydatków: kupna nowych mebli, wymiany pralki, lodówki, kupna części do samochodu, nowych podręczników dla dzieci, finansowania kosztownego leczenia jakiegoś członka rodziny czy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. W wielu z tych przypadków liczy się przecież czas, a kredyt gotówkowy na dowolny cel można dziś dostać naprawdę bardzo szybko.

Więcej…

Kredyt refinansowy jest kredytem, który umożliwia obniżenie kosztów rat kredytowych. Jeśli ktoś zaciągnął kredyt np. 5 lat temu i zauważył, że osoby obecnie biorące kredyt robią to na znacznie korzystniejszych warunkach przede wszystkim finansowych, wówczas może zdecydować się na kredyt refinansowy, który będzie przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Więcej…
Socjologia ekonomiczna rodziny

Wpływ bezrobocia rodziców czy tez dzieci ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie całej rodziny, ta niekomfortowa często nieznośna czasami przybierająca charakter okrutnej sytuacji bardzo niekorzystnie wpływa na relacje pomiędzy członkami danej rodziny.

Dla całej gospodarki bezrobocie jest sytuacją spowalniającą rozwój społeczny i ekonomiczny. W ostatnich czasach jest to jeden z najbardziej pogłębiających się problemów społecznych. Jest wiele przyczyn tego zjawiska, zbyt mała ilość miejsc pracy w stosunku do osób pragnących podjąć zatrudnienie, obowiązek przekwalifikowania się aby dostosować swoje umiejętności do nowych wymagań rynku, brak wykształcenia i wiele innych które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na brak zatrudnienia.

Bezrobocie ma zasadniczy wpływ na życie całej rodziny, zmienia ją, tworzą się innego rodzaju relacje między członkami rodziny, sytuacja materialno - ekonomiczna ulega znacznemu pogorszeniu, przestają być zaspakajane potrzeby materialne członków rodziny, obniża się poziom życia, stajemy się wykluczeni z aktywności zawodowej z określonej grupy społecznej, pozbawieni zostajemy intensywnych kontaktów międzyludzkich, przestajemy rozwijać się zawodowo, nie zdobywamy nowych umiejętności, często pojawia się brak realizmu w stosunku do sposobu pozyskiwania nowych miejsc zatrudnienia.

Brak pracy często staje się źródłem nieustającego konfliktu i przyczyną utraty więzi emocjonalnej między małżonkami. Dzieci żyjące w rodzinie w której istnieje problem bezrobocia często nie mają zapewnionych odpowiednich warunków, sytuacja ekonomiczna dotyka ich w równym stopniu jak i pozostałych członków rodziny, nie są zaspakajane ich podstawowe potrzeby edukacyjne i rozwojowe, wzbudza to w nich poczucie zagrożenia nie potrafią odnaleźć się w obecnej sytuacji nie mają na nią bezpośredniego wpływu tym bardziej czują się bezradne. Takim rodzinom jest bardzo trudno i na pewno nie należy wykluczać ich ze społeczeństwa wręcz powinniśmy przyczynić się do ich aktywności zawodowej.

 
Świadomość leasingu w Polsce

LeasingDziś, przy pomocy leasingu finansuje się w Polsce co trzecią ruchomość. Przedsiębiorcy doceniają go praktycznie na równi z kredytem bankowym, choć jest to zupełnie inna usługa. Stało się tak z

Czym jest faktura marża?

Czym jest faktura marża?Czym jest faktura marża? Marża definiowana jest jako różnica pomiędzy całkowitą kwotą, jaką ma zapłacić klient za towar lub usługę a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę poda

Społeczna odpowiedzialność biznesu

społeczna odpowiedzialność biznesuCharakterystyka koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility) Koncepcja społecznej odpowi

Derywaty rządzą światem

DerywatyDerywaty rządzą światem, czyli banki "za duże, by upaść". Każdy, kto choć trochę interesuje się światem polityki i gospodarki w ostatnich latach wielokrotnie usłyszał sformułowanie „bank są