Dotacja z Unii EuropejskiejBądźmy szczerzy ­- każdy z nas chciałby prowadzić swoją działalność gospodarczą, ale nie każdy ma ku temu sprzyjające warunki. Różnie w życiu bywa.

Ktoś może mieć pomysł, ktoś umiejętnie będzie potrafił prowadzić firmę, a ktoś będzie miał tylko sumę pieniędzy wystarczającą na jej założenie... W większości przypadków problemem jest brak środków finansowych. Co zrobić w takiej sytuacji?

Więcej…

W ostatnim czasie zaobserwowano znaczący spadek zysków hipermarketów. Okazuje się, że klienci nie tylko w Polsce coraz chętniej i częściej dokonują zakupów w dyskontach. Popularne dyskonty otwierają coraz to nowe placówki, do których dostęp staje się coraz łatwiejszy.

Jeszcze kilka lat temu, zarówno do dyskontu, jak i hipermarketu klient musiał dojechać, co nie zawsze było dla niego korzystne. Obecnie oba rodzaje sklepów wkraczają nawet do małych miast, są na każdym niemal rogu i opanowują niemal cały handel detaliczny w branży spożywczej. Specjaliści podkreślają, że nie tylko niska cena kieruje wyborem klienta lecz również czas.

Więcej…

Każdy z nas w swoim życiu choć raz przeżywał jakiś kryzys. Zazwyczaj są to nasze małe, prywatne kryzysy, które jednak zawsze zmieniają nasze życie. Czasami też uczestniczymy w kryzysie nieco większym, w kryzysie, który dotyka całe społeczeństwo.

Tak było i tym razem, kiedy w 2007 roku spadł na nas kryzys finansowy. Mimo iż Polska stosunkowo dobrze zniosła trudne czasy, to i tak skutki kryzysu odczuwamy do dziś. Co jednak robić w tych ciężkich czasach, w których większość społeczeństwa nie ma łatwo? Po pierwsze, solidaryzować się.

Więcej…
Socjologia ekonomiczna rodziny

Wpływ bezrobocia rodziców czy tez dzieci ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie całej rodziny, ta niekomfortowa często nieznośna czasami przybierająca charakter okrutnej sytuacji bardzo niekorzystnie wpływa na relacje pomiędzy członkami danej rodziny.

Dla całej gospodarki bezrobocie jest sytuacją spowalniającą rozwój społeczny i ekonomiczny. W ostatnich czasach jest to jeden z najbardziej pogłębiających się problemów społecznych. Jest wiele przyczyn tego zjawiska, zbyt mała ilość miejsc pracy w stosunku do osób pragnących podjąć zatrudnienie, obowiązek przekwalifikowania się aby dostosować swoje umiejętności do nowych wymagań rynku, brak wykształcenia i wiele innych które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na brak zatrudnienia.

Bezrobocie ma zasadniczy wpływ na życie całej rodziny, zmienia ją, tworzą się innego rodzaju relacje między członkami rodziny, sytuacja materialno - ekonomiczna ulega znacznemu pogorszeniu, przestają być zaspakajane potrzeby materialne członków rodziny, obniża się poziom życia, stajemy się wykluczeni z aktywności zawodowej z określonej grupy społecznej, pozbawieni zostajemy intensywnych kontaktów międzyludzkich, przestajemy rozwijać się zawodowo, nie zdobywamy nowych umiejętności, często pojawia się brak realizmu w stosunku do sposobu pozyskiwania nowych miejsc zatrudnienia.

Brak pracy często staje się źródłem nieustającego konfliktu i przyczyną utraty więzi emocjonalnej między małżonkami. Dzieci żyjące w rodzinie w której istnieje problem bezrobocia często nie mają zapewnionych odpowiednich warunków, sytuacja ekonomiczna dotyka ich w równym stopniu jak i pozostałych członków rodziny, nie są zaspakajane ich podstawowe potrzeby edukacyjne i rozwojowe, wzbudza to w nich poczucie zagrożenia nie potrafią odnaleźć się w obecnej sytuacji nie mają na nią bezpośredniego wpływu tym bardziej czują się bezradne. Takim rodzinom jest bardzo trudno i na pewno nie należy wykluczać ich ze społeczeństwa wręcz powinniśmy przyczynić się do ich aktywności zawodowej.

 
Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika

Zatrudnienie pracownikaNa pracodawcę zostało nałożone szereg obowiązków związanych z zatrudnieniem pracownika. Większość z nich wynika bezpośrednio z przepisów ustawy Kodeks Pracy,

Procent składany - obliczenia z przymróżeniem oka

Procent-skladany Procent składany jest potężną siłą w procesie pomnażania pieniędzy. Krótka, teoretycznej definicja procentu składanego: sposób oprocentowania polegający na tym, że odsetki doliczane są do wkładu i procentują wraz z nim w następn