Obecnie istnieje wiele banków - jedne z nich się łączą, inne pozostają niezależne. Bez względu na ich staż na rynku jak i pozycję, wszystkie z nich oferują kredyty gotówkowe. O kredytach wiemy z całą pewnością tyle, że musimy je oddać spłacając raty. Czy jednak warto porównywać oferty kredytów gotówkowych? Czy może okazać się, że bank w którym korzystamy z pewnego zakresu usług może mieć gorszą ofertę dla nas niż bank konkurencyjny?

Większość ludzi żyje z przekonaniem, że to ich bank ma dla nich wspaniałą ofertę kredytową. Jeśli bowiem oferta rachunku jest idealna, lokata wysoko oprocentowana, dlaczego w przypadku kredytu miałoby być inaczej?

Więcej…

Kalkulator kredytowyNajczęściej kalkulatory te dostarcza instytucja finansowa, w której ubiegamy się o wsparcie, dostępne są po prostu na stronie albo trzeba ich samodzielnie poszukać, z tym że zwykle nie jest to żaden wielki problem.

W większości przypadków dostępne jest też kredyty mieszkaniowe porównanie, najczęściej tam, gdzie stroną lub informacjami nie opiekuje się żadna konkretna instytucja.

Porównanie zrealizowane na przykład w formie wyraźnej tabeli pozwala łatwo ocenić, która opcja zapewni nam najbardziej korzystne warunki kredytowania i podpowie, na co powinniśmy się porwać. Przypadki, gdy zestawienie okazuje się niezbyt wiarygodne, na szczęście zdarzają się bardzo rzadko.

Więcej…

Odsetki bankowe można podzielić na dwa podstawowe rodzaje: zmienne i stałe oprocentowanie.

Stała stopa oprocentowania kredytu charakteryzuje się tym, iż dane raty przez cały okres spłaty kredytu są na tym samym poziomie, a zmienna stopa oprocentowania kredytu zwykle tu im bliżej końca umowy tym raty i odsetki są mniejsze.

Każdy kredyt zaciągnięty w banku ma zwykle swoje określone warunki, spisane w umowie udzielenia kredytu i tak naprawdę umowa określa ile ma wynosić prowizja, raty, odsetki.

Banki nie ma obowiązku udzielać informacji o podstawach ustalania prowizji i oprocentowania. Albo klient decyduje się na przedstawione warunki albo też nie.

Więcej…
Socjologia ekonomiczna rodziny

Wpływ bezrobocia rodziców czy tez dzieci ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie całej rodziny, ta niekomfortowa często nieznośna czasami przybierająca charakter okrutnej sytuacji bardzo niekorzystnie wpływa na relacje pomiędzy członkami danej rodziny.

Dla całej gospodarki bezrobocie jest sytuacją spowalniającą rozwój społeczny i ekonomiczny. W ostatnich czasach jest to jeden z najbardziej pogłębiających się problemów społecznych. Jest wiele przyczyn tego zjawiska, zbyt mała ilość miejsc pracy w stosunku do osób pragnących podjąć zatrudnienie, obowiązek przekwalifikowania się aby dostosować swoje umiejętności do nowych wymagań rynku, brak wykształcenia i wiele innych które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na brak zatrudnienia.

Bezrobocie ma zasadniczy wpływ na życie całej rodziny, zmienia ją, tworzą się innego rodzaju relacje między członkami rodziny, sytuacja materialno - ekonomiczna ulega znacznemu pogorszeniu, przestają być zaspakajane potrzeby materialne członków rodziny, obniża się poziom życia, stajemy się wykluczeni z aktywności zawodowej z określonej grupy społecznej, pozbawieni zostajemy intensywnych kontaktów międzyludzkich, przestajemy rozwijać się zawodowo, nie zdobywamy nowych umiejętności, często pojawia się brak realizmu w stosunku do sposobu pozyskiwania nowych miejsc zatrudnienia.

Brak pracy często staje się źródłem nieustającego konfliktu i przyczyną utraty więzi emocjonalnej między małżonkami. Dzieci żyjące w rodzinie w której istnieje problem bezrobocia często nie mają zapewnionych odpowiednich warunków, sytuacja ekonomiczna dotyka ich w równym stopniu jak i pozostałych członków rodziny, nie są zaspakajane ich podstawowe potrzeby edukacyjne i rozwojowe, wzbudza to w nich poczucie zagrożenia nie potrafią odnaleźć się w obecnej sytuacji nie mają na nią bezpośredniego wpływu tym bardziej czują się bezradne. Takim rodzinom jest bardzo trudno i na pewno nie należy wykluczać ich ze społeczeństwa wręcz powinniśmy przyczynić się do ich aktywności zawodowej.

 
E-sąd

Pierwszy e-sąd w Polsce powstał w Lublinie w 2010 roku i już od samego początku cieszył się niesłabnącą popularnością. Dziś jest znaną instytucją, do której każdego dnia spływa ogromna ilość paczek pozwów. Jak to si

Umowa o pracę, a umowa zlecenie

Umowa o pracęCoraz częściej ubiegając się o posadę zostajemy poinformowani, iż praca będzie wykonywana na podstawie umowy zlecenie czy też będzie zrealizowane na podstawie umowy o dzieło.

Biuro pośrednictwa pracy tymczasowej

Nadchodzi się sezon wakacyjny, coraz więcej uczniów i studentów decyduje się w tym sezonie na poprawienie stanu swojego budżetu lub pozyskanie cennego doświadczenia jako wolontariusz. Nikt, kto zdaje sobie sprawę z syt

Nowoczesne usługi prawnicze

Rynek prawniczy wciąż się rozwija, proponując swoim klientom coraz to nowe i bardziej nowoczesne usługi na miarę ich potrzeb i oczekiwań. Aby spełnić wymagania klientów, konieczne jest szerzenie oferty oraz ko