Obecnie istnieje wiele banków - jedne z nich się łączą, inne pozostają niezależne. Bez względu na ich staż na rynku jak i pozycję, wszystkie z nich oferują kredyty gotówkowe. O kredytach wiemy z całą pewnością tyle, że musimy je oddać spłacając raty. Czy jednak warto porównywać oferty kredytów gotówkowych? Czy może okazać się, że bank w którym korzystamy z pewnego zakresu usług może mieć gorszą ofertę dla nas niż bank konkurencyjny?

Większość ludzi żyje z przekonaniem, że to ich bank ma dla nich wspaniałą ofertę kredytową. Jeśli bowiem oferta rachunku jest idealna, lokata wysoko oprocentowana, dlaczego w przypadku kredytu miałoby być inaczej?

Więcej…

Kalkulator kredytowyNajczęściej kalkulatory te dostarcza instytucja finansowa, w której ubiegamy się o wsparcie, dostępne są po prostu na stronie albo trzeba ich samodzielnie poszukać, z tym że zwykle nie jest to żaden wielki problem.

W większości przypadków dostępne jest też kredyty mieszkaniowe porównanie, najczęściej tam, gdzie stroną lub informacjami nie opiekuje się żadna konkretna instytucja.

Porównanie zrealizowane na przykład w formie wyraźnej tabeli pozwala łatwo ocenić, która opcja zapewni nam najbardziej korzystne warunki kredytowania i podpowie, na co powinniśmy się porwać. Przypadki, gdy zestawienie okazuje się niezbyt wiarygodne, na szczęście zdarzają się bardzo rzadko.

Więcej…

Odsetki bankowe można podzielić na dwa podstawowe rodzaje: zmienne i stałe oprocentowanie.

Stała stopa oprocentowania kredytu charakteryzuje się tym, iż dane raty przez cały okres spłaty kredytu są na tym samym poziomie, a zmienna stopa oprocentowania kredytu zwykle tu im bliżej końca umowy tym raty i odsetki są mniejsze.

Każdy kredyt zaciągnięty w banku ma zwykle swoje określone warunki, spisane w umowie udzielenia kredytu i tak naprawdę umowa określa ile ma wynosić prowizja, raty, odsetki.

Banki nie ma obowiązku udzielać informacji o podstawach ustalania prowizji i oprocentowania. Albo klient decyduje się na przedstawione warunki albo też nie.

Więcej…
Spółki handlowe

Spółki handloweSpółki gospodarcze dzielą się na spółki kapitałowe oraz osobowe. Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną oraz kapitał zakładowy. Majątek osobisty i firmowy jest odrębny dla każdego wspólnika.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki również jest różna, w zależności od wspólnika i rodzaju spółki kapitałowej.

Wyróżnia się dwa rodzaje takich podmiotów gospodarczych. Pierwszy typ to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co odnosi się do odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki.

Organami w takiej spółce są zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz komisja rewizyjna lub rada nadzorcza. Dwa ostatnie organy nie są jednak obowiązkowe. Wśród spółek handlowych to właśnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najbardziej popularnym typem i to zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Kolejny rodzaj to spółki kapitałowe akcyjne. Przedmiotem ich działalności jest obrót akcjami. Ich właścicielami są akcjonariusze. Dywidendy, czyli zyski z akcji dzieli się proporcjonalnie do udziału każdego akcjonariusza. Na początku każdy ze wspólników wnosi do spółki kapitał, który po zsumowaniu staje się majątkiem i kapitałem zakładowym spółki.

Akcjonariusze ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki, ale jedynie do wysokości wniesionego wcześniej kapitału. Kolejny rodzaj spółek to spółki osobowe, dzielące się na jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz partnerskie. Spółki jawne nie posiadają osobowości prawnej, a majątek składa się z nakładów początkowych wspólników jak i mienia, które spółka nabyła w trakcie swojego istnienia. Spółki osobowe partnerskie są powoływane w celu wykonywania tak zwanego wolnego zawodu. Każdy partner ponosi odpowiedzialność za siebie i to swoim majątkiem.

W spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych zawsze przynajmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń. Nazywamy do komplementariuszem. Drugi wspólnik nie odpowiada za zobowiązania spółki całym majątkiem. W spółce komandytowo-akcyjnej jest to akcjonariusz, a w komandytowej: komandytariusz.

 
E-sąd

Pierwszy e-sąd w Polsce powstał w Lublinie w 2010 roku i już od samego początku cieszył się niesłabnącą popularnością. Dziś jest znaną instytucją, do której każdego dnia spływa ogromna ilość paczek pozwów. Jak to si

Umowa o pracę, a umowa zlecenie

Umowa o pracęCoraz częściej ubiegając się o posadę zostajemy poinformowani, iż praca będzie wykonywana na podstawie umowy zlecenie czy też będzie zrealizowane na podstawie umowy o dzieło.

Biuro pośrednictwa pracy tymczasowej

Nadchodzi się sezon wakacyjny, coraz więcej uczniów i studentów decyduje się w tym sezonie na poprawienie stanu swojego budżetu lub pozyskanie cennego doświadczenia jako wolontariusz. Nikt, kto zdaje sobie sprawę z syt

Nowoczesne usługi prawnicze

Rynek prawniczy wciąż się rozwija, proponując swoim klientom coraz to nowe i bardziej nowoczesne usługi na miarę ich potrzeb i oczekiwań. Aby spełnić wymagania klientów, konieczne jest szerzenie oferty oraz ko