Dotacja z Unii EuropejskiejBądźmy szczerzy ­- każdy z nas chciałby prowadzić swoją działalność gospodarczą, ale nie każdy ma ku temu sprzyjające warunki. Różnie w życiu bywa.

Ktoś może mieć pomysł, ktoś umiejętnie będzie potrafił prowadzić firmę, a ktoś będzie miał tylko sumę pieniędzy wystarczającą na jej założenie... W większości przypadków problemem jest brak środków finansowych. Co zrobić w takiej sytuacji?

Więcej…

W ostatnim czasie zaobserwowano znaczący spadek zysków hipermarketów. Okazuje się, że klienci nie tylko w Polsce coraz chętniej i częściej dokonują zakupów w dyskontach. Popularne dyskonty otwierają coraz to nowe placówki, do których dostęp staje się coraz łatwiejszy.

Jeszcze kilka lat temu, zarówno do dyskontu, jak i hipermarketu klient musiał dojechać, co nie zawsze było dla niego korzystne. Obecnie oba rodzaje sklepów wkraczają nawet do małych miast, są na każdym niemal rogu i opanowują niemal cały handel detaliczny w branży spożywczej. Specjaliści podkreślają, że nie tylko niska cena kieruje wyborem klienta lecz również czas.

Więcej…

Każdy z nas w swoim życiu choć raz przeżywał jakiś kryzys. Zazwyczaj są to nasze małe, prywatne kryzysy, które jednak zawsze zmieniają nasze życie. Czasami też uczestniczymy w kryzysie nieco większym, w kryzysie, który dotyka całe społeczeństwo.

Tak było i tym razem, kiedy w 2007 roku spadł na nas kryzys finansowy. Mimo iż Polska stosunkowo dobrze zniosła trudne czasy, to i tak skutki kryzysu odczuwamy do dziś. Co jednak robić w tych ciężkich czasach, w których większość społeczeństwa nie ma łatwo? Po pierwsze, solidaryzować się.

Więcej…
Spółki handlowe

Spółki handloweSpółki gospodarcze dzielą się na spółki kapitałowe oraz osobowe. Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną oraz kapitał zakładowy. Majątek osobisty i firmowy jest odrębny dla każdego wspólnika.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki również jest różna, w zależności od wspólnika i rodzaju spółki kapitałowej.

Wyróżnia się dwa rodzaje takich podmiotów gospodarczych. Pierwszy typ to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co odnosi się do odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki.

Organami w takiej spółce są zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz komisja rewizyjna lub rada nadzorcza. Dwa ostatnie organy nie są jednak obowiązkowe. Wśród spółek handlowych to właśnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najbardziej popularnym typem i to zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Kolejny rodzaj to spółki kapitałowe akcyjne. Przedmiotem ich działalności jest obrót akcjami. Ich właścicielami są akcjonariusze. Dywidendy, czyli zyski z akcji dzieli się proporcjonalnie do udziału każdego akcjonariusza. Na początku każdy ze wspólników wnosi do spółki kapitał, który po zsumowaniu staje się majątkiem i kapitałem zakładowym spółki.

Akcjonariusze ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki, ale jedynie do wysokości wniesionego wcześniej kapitału. Kolejny rodzaj spółek to spółki osobowe, dzielące się na jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz partnerskie. Spółki jawne nie posiadają osobowości prawnej, a majątek składa się z nakładów początkowych wspólników jak i mienia, które spółka nabyła w trakcie swojego istnienia. Spółki osobowe partnerskie są powoływane w celu wykonywania tak zwanego wolnego zawodu. Każdy partner ponosi odpowiedzialność za siebie i to swoim majątkiem.

W spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych zawsze przynajmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń. Nazywamy do komplementariuszem. Drugi wspólnik nie odpowiada za zobowiązania spółki całym majątkiem. W spółce komandytowo-akcyjnej jest to akcjonariusz, a w komandytowej: komandytariusz.

 
Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika

Zatrudnienie pracownikaNa pracodawcę zostało nałożone szereg obowiązków związanych z zatrudnieniem pracownika. Większość z nich wynika bezpośrednio z przepisów ustawy Kodeks Pracy,

Procent składany - obliczenia z przymróżeniem oka

Procent-skladany Procent składany jest potężną siłą w procesie pomnażania pieniędzy. Krótka, teoretycznej definicja procentu składanego: sposób oprocentowania polegający na tym, że odsetki doliczane są do wkładu i procentują wraz z nim w następn