Mając kłopoty finansowe, od razu do głowy przychodzą nam myśli o pożyczeniu pieniędzy w jeden z ogólnodostępnych sposobów, najlepiej poprzez pożyczkę lub kredyt.

Warto się chwilę zastanowić i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na pewno potrzebujemy tego, o czym myślimy?

Więcej…

Kredyt można wziąć praktycznie na wszystko. Dziś wiele osób stara się o najprostszy rodzaj kredytu, a mianowicie kredyt gotówkowy. W tym wypadku banko zupełnie nie interesuje się tym, na co przeznaczymy pieniądze. Kredyty gotówkowe mogą obejmować nawet niewielkie kwoty.

Jest to idealne rozwiązanie w momencie, gdy pilnie potrzebujemy pieniędzy na remont mieszkania, sfinansowanie kolonii dla dziecka czy pobytu babci w sanatorium.

Pożyczka gotówkowa tzw. chwilówka przyda się również w momencie wystąpienia jakiś niezaplanowanych wydatków: kupna nowych mebli, wymiany pralki, lodówki, kupna części do samochodu, nowych podręczników dla dzieci, finansowania kosztownego leczenia jakiegoś członka rodziny czy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. W wielu z tych przypadków liczy się przecież czas, a kredyt gotówkowy na dowolny cel można dziś dostać naprawdę bardzo szybko.

Więcej…

Kredyt refinansowy jest kredytem, który umożliwia obniżenie kosztów rat kredytowych. Jeśli ktoś zaciągnął kredyt np. 5 lat temu i zauważył, że osoby obecnie biorące kredyt robią to na znacznie korzystniejszych warunkach przede wszystkim finansowych, wówczas może zdecydować się na kredyt refinansowy, który będzie przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Więcej…
Spółki handlowe

Spółki handloweSpółki gospodarcze dzielą się na spółki kapitałowe oraz osobowe. Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną oraz kapitał zakładowy. Majątek osobisty i firmowy jest odrębny dla każdego wspólnika.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki również jest różna, w zależności od wspólnika i rodzaju spółki kapitałowej.

Wyróżnia się dwa rodzaje takich podmiotów gospodarczych. Pierwszy typ to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co odnosi się do odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki.

Organami w takiej spółce są zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz komisja rewizyjna lub rada nadzorcza. Dwa ostatnie organy nie są jednak obowiązkowe. Wśród spółek handlowych to właśnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najbardziej popularnym typem i to zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Kolejny rodzaj to spółki kapitałowe akcyjne. Przedmiotem ich działalności jest obrót akcjami. Ich właścicielami są akcjonariusze. Dywidendy, czyli zyski z akcji dzieli się proporcjonalnie do udziału każdego akcjonariusza. Na początku każdy ze wspólników wnosi do spółki kapitał, który po zsumowaniu staje się majątkiem i kapitałem zakładowym spółki.

Akcjonariusze ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki, ale jedynie do wysokości wniesionego wcześniej kapitału. Kolejny rodzaj spółek to spółki osobowe, dzielące się na jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz partnerskie. Spółki jawne nie posiadają osobowości prawnej, a majątek składa się z nakładów początkowych wspólników jak i mienia, które spółka nabyła w trakcie swojego istnienia. Spółki osobowe partnerskie są powoływane w celu wykonywania tak zwanego wolnego zawodu. Każdy partner ponosi odpowiedzialność za siebie i to swoim majątkiem.

W spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych zawsze przynajmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń. Nazywamy do komplementariuszem. Drugi wspólnik nie odpowiada za zobowiązania spółki całym majątkiem. W spółce komandytowo-akcyjnej jest to akcjonariusz, a w komandytowej: komandytariusz.

 
Świadomość leasingu w Polsce

LeasingDziś, przy pomocy leasingu finansuje się w Polsce co trzecią ruchomość. Przedsiębiorcy doceniają go praktycznie na równi z kredytem bankowym, choć jest to zupełnie inna usługa. Stało się tak z

Czym jest faktura marża?

Czym jest faktura marża?Czym jest faktura marża? Marża definiowana jest jako różnica pomiędzy całkowitą kwotą, jaką ma zapłacić klient za towar lub usługę a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę poda

Społeczna odpowiedzialność biznesu

społeczna odpowiedzialność biznesuCharakterystyka koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility) Koncepcja społecznej odpowi

Derywaty rządzą światem

DerywatyDerywaty rządzą światem, czyli banki "za duże, by upaść". Każdy, kto choć trochę interesuje się światem polityki i gospodarki w ostatnich latach wielokrotnie usłyszał sformułowanie „bank są