Obecnie istnieje wiele banków - jedne z nich się łączą, inne pozostają niezależne. Bez względu na ich staż na rynku jak i pozycję, wszystkie z nich oferują kredyty gotówkowe. O kredytach wiemy z całą pewnością tyle, że musimy je oddać spłacając raty. Czy jednak warto porównywać oferty kredytów gotówkowych? Czy może okazać się, że bank w którym korzystamy z pewnego zakresu usług może mieć gorszą ofertę dla nas niż bank konkurencyjny?

Większość ludzi żyje z przekonaniem, że to ich bank ma dla nich wspaniałą ofertę kredytową. Jeśli bowiem oferta rachunku jest idealna, lokata wysoko oprocentowana, dlaczego w przypadku kredytu miałoby być inaczej?

Więcej…

Odsetki bankowe można podzielić na dwa podstawowe rodzaje: zmienne i stałe oprocentowanie.

Stała stopa oprocentowania kredytu charakteryzuje się tym, iż dane raty przez cały okres spłaty kredytu są na tym samym poziomie, a zmienna stopa oprocentowania kredytu zwykle tu im bliżej końca umowy tym raty i odsetki są mniejsze.

Każdy kredyt zaciągnięty w banku ma zwykle swoje określone warunki, spisane w umowie udzielenia kredytu i tak naprawdę umowa określa ile ma wynosić prowizja, raty, odsetki.

Banki nie ma obowiązku udzielać informacji o podstawach ustalania prowizji i oprocentowania. Albo klient decyduje się na przedstawione warunki albo też nie.

Więcej…

Kalkulator kredytowyNajczęściej kalkulatory te dostarcza instytucja finansowa, w której ubiegamy się o wsparcie, dostępne są po prostu na stronie albo trzeba ich samodzielnie poszukać, z tym że zwykle nie jest to żaden wielki problem.

W większości przypadków dostępne jest też kredyty mieszkaniowe porównanie, najczęściej tam, gdzie stroną lub informacjami nie opiekuje się żadna konkretna instytucja.

Porównanie zrealizowane na przykład w formie wyraźnej tabeli pozwala łatwo ocenić, która opcja zapewni nam najbardziej korzystne warunki kredytowania i podpowie, na co powinniśmy się porwać. Przypadki, gdy zestawienie okazuje się niezbyt wiarygodne, na szczęście zdarzają się bardzo rzadko.

Więcej…
Uchwała rady nadzorczej spółki z. o.o. podejmowana w trybie obiegowym

Głosowanie poza posiedzeniem rady nadzorczej jest możliwe, jeśli umowa spółki dopuszcza taki tryb. Głosowanie poza posiedzeniem może odbywać się w trybie pisemnym, albo w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość, czyli w tak zwanym trybie obiegowym.

Ustawodawca określił w kodeksie spółek handlowych kategorie spraw, w których uchwały nie mogą zapaść w trybie obiegowym, a tylko na posiedzeniu rady nadzorczej. Jeśli uchwała dotycząca sprawy wyłączonej zostanie podjęta w trybie obiegowym, uchwałę taką należy uznać za bezwzględnie nieważną, na podstawie art. 58 kodeksu cywilnego.

W przypadku uchwały podejmowanej w trybie obiegowym, niezwykle ważne jest, aby wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały (każdy członek rady nadzorczej powinien zapoznać się z projektem uchwały odpowiednio wcześniej), co odpowiada obowiązkowi zaproszenia na posiedzenia rady nadzorczej. Uchwała, także uchwała podejmowana w trybie obiegowym, zostaje podjęta, kiedy dojdzie do złożenia oświadczenia woli przez organ.

Oświadczenie woli organu zostaje złożone, gdy głosy oddane będą stanowiły wymaganą umową spółki większość głosów lub w przypadku braku regulacji zwykłą większość, a tym samym gdy głosy zostaną oddane przez większość członków rady nadzorczej. W przypadku, kiedy zostanie oddanych więcej głów "za", zostaje podjęta uchwała przyjmująca ustalenia projektu, natomiast w sytuacji, kiedy zostanie oddanych więcej głosów "przeciw", zostaje podjęta uchwała odrzucająca ustalenia.

W przypadku, gdy głosy oddane zostaną przez mniej niż połowę członków rady nadzorczej, nie dochodzi o złożenia oświadczenia woli przez organ i nie ma podjętej uchwały (uchwała nieistniejąca).

 
Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika

Zatrudnienie pracownikaNa pracodawcę zostało nałożone szereg obowiązków związanych z zatrudnieniem pracownika. Większość z nich wynika bezpośrednio z przepisów ustawy Kodeks Pracy,

Procent składany - obliczenia z przymróżeniem oka

Procent-skladany Procent składany jest potężną siłą w procesie pomnażania pieniędzy. Krótka, teoretycznej definicja procentu składanego: sposób oprocentowania polegający na tym, że odsetki doliczane są do wkładu i procentują wraz z nim w następn

Prawo Zamówień Publicznych - koszmar czy dar dla zamawiającego?

Prawo zamówień publicznychPrawo Zamówień Publicznych (w skrócie PZP) obecnie jest zmorą chyba każdego zamawiającego. Ale czy tak powinno być? Oczywiście, że nie. Odpowiedź jest krótka i bar

Jakie są rodzaje spółek?

W polskim prawie są cztery rodzaje spółek osobowych. Cechują się one tym, że nie posiadają osobowości prawnej. Trzy z nich: spółka jawna, komandytowa i partnerska działają w oparciu o umowę. Czwarty rodzaj czyli spółka komandytow