Planowanie domowego budżetu jest bardzo ważną czynnością, która pozwoli nam na lepsze rozplanowanie swoich wydatków. Budżet powinni planować rodzice w porozumieniu z dziećmi, biorąc pod uwagę potrzeby każdego domownika. Pierwsza część planowania budżetu to wpływy do budżetu, czyli zarobki i inne źródła pozyskiwania kapitału.

Podstawą wpływów są oczywiście pensje rodziców czy pensja przynajmniej jednego rodzica. Czasem rodzice pozyskują pieniądze również z innych źródeł, na przykład prac zleconych.

Więcej…

Rozpoczęcie budowy swojego domuWybudowanie własnego domu albo też jego zakup to niewątpliwie podstawowy cel licznej rzeszy osób, aczkolwiek nie wszyscy mają tyle możliwości, ażeby ten plan zrealizować. Dla większości osób dostępnym sposobem otrzymania środków na zbudowanie lub zakup swojego domu jest odpowiednia pożyczka.

Więcej…

Dotacja z Unii EuropejskiejBądźmy szczerzy ­- każdy z nas chciałby prowadzić swoją działalność gospodarczą, ale nie każdy ma ku temu sprzyjające warunki. Różnie w życiu bywa.

Ktoś może mieć pomysł, ktoś umiejętnie będzie potrafił prowadzić firmę, a ktoś będzie miał tylko sumę pieniędzy wystarczającą na jej założenie... W większości przypadków problemem jest brak środków finansowych. Co zrobić w takiej sytuacji?

Więcej…
Usługi biura księgowego

Biuro rachunkowe oferuje dziś cały szereg nowoczesnych usług i produktów dla osób indywidualnych i firm.

Są to zarówno typowe produkty księgowe jak również usługi kadrowe, płacowe i finansowe. W ramach usług księgowych, biuro rachunkowe zajmuje się prowadzeniem ksiąg handlowych swoich klientów ( pełna księgowość ). Oferowane jest uzupełnianie zarówno Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów jak i innych dokumentów w oparciu o które rozlicza się firma.

Poza tym, profesjonalne biuro księgowe zajmuje się dziś także ewidencjonowaniem przychodów, ewidencjonowaniem eksportu i importu jak również rozliczaniem podatku VAT. Specjaliści z biura rachunkowego mogą pomóc firmie odzyskać podatek VAT za materiały budowlane. Oferowane wsparcie dotyczy również podatku naliczanego poza granicami naszego kraju. Kolejną grupą usług profesjonalnych biur księgowych jest wsparcie oferowane działom kadrowo-płacowym.

Obsługa kadrowa obejmuje tworzenie kompleksowych akt pracowników oraz prowadzenie ich. Każda z osób zatrudnionych w firmie w dowolnym momencie może mieć wgląd do historii swojego zatrudnienia. W takich aktach personalnych umieszcza się podstawowe informacje o danej osobie, jej adres, wykształcenie, zajmowane w firmie stanowisko, staż pracy. Warto również podać informacje o powierzonych pracownikowi obowiązkach, otrzymanych przez niego nagrodach lub naganach. Obsługa kadrowa firm przez biura rachunkowe obejmuje także prowadzenie i aktualizowanie rejestru szkoleń i badań lekarskich.

Dzięki temu, każdy pracownik będzie wiedział, kiedy ma wykonać badania czy udać się na specjalistyczny kurs. Uzupełnieniem tych usług jest obsługa płacowa, obejmująca tworzenie list płac Paz wypełnianie druków PIT czy druków ZUS dla pracowników. Wiele przedsiębiorstw chętnie decyduje się na skorzystanie z usług finansowych. W tym sektorze biura rachunkowe zajmują się przygotowywaniem analiz, raportów i prognoz finansowych dla firm. udzielają także wsparcia w procesie pozyskiwania dodatkowego kapitału w postaci grantów z UE czy kredytów bankowych.

 
Rachunkowość firmy

Jak wiadomo wszystkie podmioty gospodarcze muszą prowadzić rachunkowość. Należy przede wszystkim opodatkować daniny, jak również ustalić poziom zysków, strat, kosztów oraz dodatkowych parametrów. Rachunkowość pełni wiele funkcji

Propozycja biura wirtualnego

Właściciele wielu firm poszukują szybkich i nowoczesnych sposobów na pozyskanie jak największych oszczędności. Kosztuje bowiem wszystko: wynajęcie biura, urządzenie go, zatrudnienie pracowników. Jak tu jednak oszczędzić n

Ekspansja usługi w dziedzinie przekazu informacji

Dość trudno jest przedstawić sobie funkcjonowanie współczesnego życia pozbawionego możliwości przekazywania informacji. Teleinformatyka jest działem komunikacji, który posiada w sobie przekazywanie na różne odległości różnorakich danych za pośrednictwem poczty, radia i

Księgowość w firmie

Księgowość jest jednym z najważniejszych działów w firmie, zajmuje się zarówno sprawami finansowymi jak i po trosze organizacyjnymi. Prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie jest podstawowym elementem działania każdego podmi