Planowanie domowego budżetu jest bardzo ważną czynnością, która pozwoli nam na lepsze rozplanowanie swoich wydatków. Budżet powinni planować rodzice w porozumieniu z dziećmi, biorąc pod uwagę potrzeby każdego domownika. Pierwsza część planowania budżetu to wpływy do budżetu, czyli zarobki i inne źródła pozyskiwania kapitału.

Podstawą wpływów są oczywiście pensje rodziców czy pensja przynajmniej jednego rodzica. Czasem rodzice pozyskują pieniądze również z innych źródeł, na przykład prac zleconych.

Więcej…

Rozpoczęcie budowy swojego domuWybudowanie własnego domu albo też jego zakup to niewątpliwie podstawowy cel licznej rzeszy osób, aczkolwiek nie wszyscy mają tyle możliwości, ażeby ten plan zrealizować. Dla większości osób dostępnym sposobem otrzymania środków na zbudowanie lub zakup swojego domu jest odpowiednia pożyczka.

Więcej…

Dotacja z Unii EuropejskiejBądźmy szczerzy ­- każdy z nas chciałby prowadzić swoją działalność gospodarczą, ale nie każdy ma ku temu sprzyjające warunki. Różnie w życiu bywa.

Ktoś może mieć pomysł, ktoś umiejętnie będzie potrafił prowadzić firmę, a ktoś będzie miał tylko sumę pieniędzy wystarczającą na jej założenie... W większości przypadków problemem jest brak środków finansowych. Co zrobić w takiej sytuacji?

Więcej…
Wywłaszczanie i reprywatyzacja nieruchomości

Wywłaszczanie i reprywatyzacja nieruchomościWywłaszczanie nieruchomości polega na przejęciu przez państwo mienia od ich właścicieli. Jest ono wykonywane tylko w przypadku, gdy cel jest istotny i ma służyć dobru ogółu. Procesem odwrotnym do wywłaszczenia jest reprywatyzacja.

Oznacza ona zwrot mienia uprzednim właścicielom, które zostało przejętego przez państwo właśnie na drodze wywłaszczenia. Postępowanie wywłaszczeniowe jest poprzedzone rokowaniami. Ich celem jest sporządzenie odpowiedniej umowy oraz ustalenie, czy możliwe jest przejęcie nieruchomości w inny sposób, na przykład poprzez jej kupno.

Roszczenia są wzbogacone o rozprawę administracyjną, która pozwala na wypowiedzenie się obu stron. Zarówno organ państwowy czy samorządowy jak i właściciel nieruchomości mają czas na złożenie wyjaśnień oraz zgłoszenie ewentualnych skarg czy zarzutów. Mogą na takiej rozprawie przedstawić również swoje propozycje. Roszczenia kończą się wydaniem decyzji wywłaszczeniowej. Powinna ona dokładnie określać i uzasadniać cel wywłaszczenia. Jej zadaniem jest także ustalenie obecnego posiadacza nieruchomości oraz zapewnienie lokali dla obecnych mieszkańców czy najemców nieruchomości. Decyzja wywłaszczeniowa powinna również określać wysokość odszkodowania, jakie przysługuje jej właścicielowi z tytułu wywłaszczenia - wycena nieruchomości.

W procesie starania się o odszkodowanie warto polegać na wiedzy i doświadczeniu specjalistów. Na rynku działa wiele firm, które zajmują się świadczeniem profesjonalnego doradztwa wywłaszczonym. Na ich pomoc można liczyć praktycznie na każdym etapie procesu wywłaszczeniowego. Specjalista zajmie się skompletowaniem dokumentacji oraz przeanalizuje ją po względem prawnym. Wiele firm zajmuje się także składaniem wniosków roszczeniowych w imieniu swoich klientów. Zazwyczaj za wykonane usługi płaci się dopiero po otrzymaniu odszkodowania. Jest to bardzo wygodne dla klientów, ponieważ sam proces wywłaszczeniowy kosztuje ich już wiele nerwów. Elastyczne podejście firm, zajmujących się pomocą wywłaszczonym, oszczędza im dodatkowych stresów.

 
Obowiązki zarządcy nieruchomości a rzeczywistość

Zarządca nieruchomosciW ustawie z dnia 21 sierpnia 1977 roku o gospodarce nieruchomościami w Rozdziale 3 Artykule 184 w punkcie 1. czytamy: "Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową(…)" A dalej w Artykule 186 w punkcie 1. czy

Biura nieruchomości

Dziś biura nieruchomości oferują nam szeroki pakiet usług, pozwalający na kompleksową obsługę nieruchomości, która wpisuje się gusta współczesnego klienta. Podstawowa oferta uwzględnia oczywiście pośrednictwo w handlu nieruchomościami.

Procedura wywłaszczania nieruchomości

Wycena nieruchomości Pozbawienie lub ograniczenie prawa do użytkowania nieruchomości nazywane jest jej wywłaszczeniem. W tym wypadku państwo pozyskuje daną nieruchomość kosztem innego podmiotu, na przykład firmy czy osoby prywatnej.

Jak przebiega proces wywłaszczeniowy?

Proces wywłaszczeniowyWywłaszczeniem nieruchomości nazywamy pozbawienie właściciela praw do jej posiadania. Może być ono częściowe lub całkowite. Wywłaszczenie przeprowadza się w momencie, gdy nabycie nieruchomości inną droga, na przykład poprzez j