Dotacja z Unii EuropejskiejBądźmy szczerzy ­- każdy z nas chciałby prowadzić swoją działalność gospodarczą, ale nie każdy ma ku temu sprzyjające warunki. Różnie w życiu bywa.

Ktoś może mieć pomysł, ktoś umiejętnie będzie potrafił prowadzić firmę, a ktoś będzie miał tylko sumę pieniędzy wystarczającą na jej założenie... W większości przypadków problemem jest brak środków finansowych. Co zrobić w takiej sytuacji?

Więcej…

W ostatnim czasie zaobserwowano znaczący spadek zysków hipermarketów. Okazuje się, że klienci nie tylko w Polsce coraz chętniej i częściej dokonują zakupów w dyskontach. Popularne dyskonty otwierają coraz to nowe placówki, do których dostęp staje się coraz łatwiejszy.

Jeszcze kilka lat temu, zarówno do dyskontu, jak i hipermarketu klient musiał dojechać, co nie zawsze było dla niego korzystne. Obecnie oba rodzaje sklepów wkraczają nawet do małych miast, są na każdym niemal rogu i opanowują niemal cały handel detaliczny w branży spożywczej. Specjaliści podkreślają, że nie tylko niska cena kieruje wyborem klienta lecz również czas.

Więcej…

Każdy z nas w swoim życiu choć raz przeżywał jakiś kryzys. Zazwyczaj są to nasze małe, prywatne kryzysy, które jednak zawsze zmieniają nasze życie. Czasami też uczestniczymy w kryzysie nieco większym, w kryzysie, który dotyka całe społeczeństwo.

Tak było i tym razem, kiedy w 2007 roku spadł na nas kryzys finansowy. Mimo iż Polska stosunkowo dobrze zniosła trudne czasy, to i tak skutki kryzysu odczuwamy do dziś. Co jednak robić w tych ciężkich czasach, w których większość społeczeństwa nie ma łatwo? Po pierwsze, solidaryzować się.

Więcej…
Źródła finansowania przedsiębiorstw

Źródła finansowania przedsiębiorstw

Kapitał przedsiębiorstwa są to pieniądze które stanowią podstawę rozpoczęcia przedsiębiorstwa oraz umożliwiają jego funkcjonowanie. Wysokość kapitału w ogromnej mierze zależy od formy organizacyj-no prawnej.

Kapitał przedsiębiorstwa rozpatrywany jest pod takimi względami jak, skąd pochodzi, do kogo należy i jak długo możemy z niego korzystać.

Kapitał przedsiębiorstwa

Kapitał przedsiębiorstwa dzielimy na kategorie ze względu na:

Kryterium pochodzenia

  • Kapitał zewnętrzny - pochodzi z przedsiębiorstwa należy do niego kapitał własny, własny podstawowy, oraz kapitał obcy. Kapitał podstawowy wnoszą do przedsiębiorstwa jego założyciele.
  • Kapitał wewnętrzny - powstaje w przedsiębiorstwie i pochodzi z zysków czyli nadwyżek, przychodów nad poniesionymi kosztami.

Kryterium czasu wykorzystania

  • Finansowanie długoterminowe-wiąże się z zagospodarowaniem środków w przedsiębiorstwie na stałe lub powyżej roku.
  • Finansowanie krótkoterminowe-zagospodarowanie środków na okres do 1 roku.

Kryterium własności

  • Kapitał obcy - środki które przedsiębiorstwo musi zwrócić właścicielom u uwzględnionym czasie.
  • Kapitał własny - stanowi własność przedsiębiorstwa, jest zabezpieczeniem jego zobowiązań wobec
    wierzycieli.

Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa

W każdym przedsiębiorstwie niezbędne są zasoby, do zasobów przedsiębiorstwa zaliczamy aktywa. Aktywa powodują wpływ do przedsiębiorstwa korzyści ekonomicznych. Wyróżniamy dwa rodzaje aktywów. Są to aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Aktywa trwałe są to składniki majątku przedsiębiorstwa które zużywają się stopniowo i
występują w wielu procesach gospodarczych np. zakup maszyn produkcyjnych.

Aktywa obrotowe-w ciągu jednego procesu gospodarczego zmieniają swoją postać i są w ciągłym ruchu np. towary w magazynie.

 
Strategie Forex

Straterie ForexChyba nie ma na świecie osoby, która byłaby w stanie powiedzieć, iż nie liczą się dla niej duże zyski. Stwierdzenie czy duże jest właściwie kwestią podlegającą dyskusji, jednakże każdy bez wyjątku pragnie na swoim koncie kwot, które poz

Inwestowanie w złoto sposobem na stabilizację kapitału

ZłotoZłoto nie jest typowym metalem. Jest to środek wyrażania wartości stałej chroniącej od nadmiernej kreacji pieniądza papierowego, którego ilości przybywa znacznie więcej niż złota. Nadmiar pieniądz