CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Wniosek CEIDG-1CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga nie tylko pomysłu na biznes i jego kalkulacji finansowej, ale także dopełnienia formalności administracyjnych. Każda firma musi zostać zarejestrowana, by mogła działać legalnie.

Rejestracja działalności

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem każda działalność gospodarcza musi być zarejestrowana. Firmy jednoosobowe i spółki cywilne muszą być zarejestrowane w CEIDG, a spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe i zagraniczne muszą być zarejestrowane w KRS, czyli Krajowym Rejestrze Sądowym.

Od lat przedsiębiorcy narzekali na nadmiar biurokracji związanej z rejestracją firmy, stratą czasu i koniecznością biegania po urzędach. Panaceum na to miało być "jedno okienko", które okazało się totalnym niewypałem. Nadal w porównaniu z innymi państwami, procedura zajmowała znacznie więcej czasu. Od 2011 roku wprowadzono CEIDG.

Co to jest CEIDG?

To Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej funkcjonująca od 2011 roku. Platforma umożliwia elektroniczną rejestrację firmy, dokonywanie zmian w profilu jej działalności, zawieszenia lub zaprzestania działalności na rynku. Wszystkich tych czynności można dokonać drogą elektroniczną bez koniecznych wizyt w urzędzie. To zdecydowanie krok do przodu.

W CEIDG muszą rejestrować się firmy zakładane przez osoby fizyczne i tworzone spółki cywilne. To najczęściej wybierane formy działalności gospodarczej.

Jak zarejestrować firmę w CEIDG?

Rejestracja jest całkowicie bezpłatna i prosta. Wystarczy tylko wypełnić wniosek CEIDG-1, ale musimy wiedzieć, że wniosek trzeba koniecznie podpisać. Do wyboru jest kilka możliwości:

  • certyfikat zaufany czyli bezpieczny podpis elektroniczny,
  • profil zaufany ePUAP,
  • podpisanie wydruku.

Bezpieczny podpis elektroniczny można uzyskać za pośrednictwem jednej z pięciu firm: Krajowej Izby Rozliczeniowej, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Unizeto Technologis, Enigmy S. O. I i EuroCertu. Koszt to ok. 200 zł.

Profil zaufany ePUAP umożliwia nie tylko zarejestrowanie firmy, ale także rozliczanie z ZUS, US i załatwianie wielu spraw administracyjnych bez konieczności składania wizyt w domu. Uzyskanie profilu zaufanego wymaga rejestracji na platformie i późniejszej wizyty w urzędzie gminy, urzędzie skarbowym lub ZUS-ie w celu weryfikacji danych.

Ostatni sposób to wypełnienie wniosku, wydrukowanie i podpisanie w obecności urzędnika gminy. Można wniosek wysłać pocztą, ale w tym wypadku podpis wymaga potwierdzenia notarialnego. Bez względu na wybraną formę podpisu, działalność gospodarczą można rozpocząć zaraz po jego wypełnieniu.

Jak wypełnić wniosek CEIDG

Wniosek można wypełnić za pomocą kreatora, który poprowadzi krok po kroku lub samodzielnie wypełniając poszczególne pola. Oczywiście konieczne jest podanie danych osobowych, nazwy firmy. Dla firm jednoosobowych musi ona zawierać imię i nazwisko, można do nich dodawać dowolne określenia. Lepiej jest wybierać te o znaczeniu ogólnym, ponieważ można prowadzić tylko jedną działalność, jeżeli w jej ramach będziemy czyścić dywany, sprzedawać książki lub udzielać korepetycji to, to lepiej wybrać nazwę "Jan Nowak Profesjonalizm" niż "Jan Nowak Czyszczenie dywanów".

We wniosku trzeba określić profil działalności zgodnie z PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Należy wpisać wszystkie kody działalności, które będziemy prowadzić w ramach firmy ze wskazaniem działalności dominującej.

Kolejną czynnością jest wybranie firmy ubezpieczeniowej, do wyboru ZUS, KRUS lub ubezpieczenie za granicą. We wniosku wybieramy także urząd skarbowy, któremu podlegamy i w którym będziemy dokonywali rozliczeń. Bardzo ważną sprawą jest wybór formy opodatkowania, sposobu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy i formy prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej. Wszystkie te kwestie musimy przemyśleć wcześniej. I to właściwie wszystko.

Zalety CEIDG

Wypełniony wniosek o rozpoczęciu działalności gospodarczej automatycznie przesyłany jest do GUS, który nadaje numer regon, ZUS i US. Dzięki temu nie musimy wędrować od urzędu do urzędu. Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG daje także inne możliwości. Za pomocą platformy możemy dokonywać zmian we wpisie:

  • zmiana adresu,
  • zmiana konta bankowego,
  • rozszerzenie lub zawężenie działalności,
  • zawieszenie działalności,
  • wznowienie działalności,
  • likwidacja działalności.

Na platformie można także sprawdzić swoich ewentualnych partnerów, jak długo prowadzą działalność, jaki rodzaj (kody PKD). W 2012 roku przedsiębiorcy oraz wspólnicy spółek cywilnych zyskali możliwość wykazywania pełnomocników, którzy w ich imieniu mogą dokonywać czynności administracyjnych. Dzięki temu nie trzeba dostarczać papierowego pełnomocnictwa do urzędów.

Mankamenty CEIDG

Nie ma róży bez kolców. Nie ulega kwestii, że Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG jest krokiem w dobrym kierunku i znacznym ułatwieniem dla przedsiębiorców. Posiada jednak pewne niedociągnięcia. W bazie przedsiębiorców we wpisach nie możemy dokładnie prześledzić zmian profilu działalności. Z punktu wiarygodności firmy jest to informacja bardzo ważna, świadcząca o sukcesie lub porażce. Dopisywanie kolejnych kodów może świadczyć o rozszerzaniu działalności, ich zmiana może być dowodem na niepowodzenie i szukanie nowych rozwiązań.

Komentarze

Natalia
Możliwość wypełnienia formularza CEIDG trwa kilka minut i może być przeprowadzona przez internet. Myślę, że to korzystne rozwiązanie.
https://www.radiozamosc.pl/
Tomasz
Fakt, rozwiązanie to ma eliminować tzw. szarą strefę. Osoby, które do tej pory musiały ukrywać swoje przychody, np. z powodu składek ZUS, obecnie mogą swoją działalność prowadzić legalnie. Ciekawe jak się sprawdzi?
Anula
Konstytucja Biznesu umożliwia prowadzić działalność gospodarczą niewielkich rozmiarów bez rejestracji w CEIDG i bez obowiązku opłacania składek ZUS. Przepisy weszły w życie 01. 03. 2018 roku. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać osoby które nie prowadziły działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy.