Co oznacza Proof of Work w świecie kryptowalut?

Świat kryptowalutKryptowaluty działają na podstawie zdecentralizowanego modelu sieciowego. Jednak nawet bez jednego organu sterującego istnieje wiele form zabezpieczenia transakcji oraz autoryzacji działań. Jednym z podstawowych działań tego typu, jest Proof of Work, a w poniższym tekście wytłumaczymy, co to dokładnie oznacza.

Co oznacza Proof of Work przy potwierdzaniu transakcji?

Proof of Work to zasada, dzięki której aktualizowany i potwierdzany jest łańcuch bloków. Dodanie każdej nowej informacji do sieci blockchain, w tym transakcji, nie następuje automatycznie. Modyfikacja ta musi zostać wcześniej zatwierdzona. To zadanie przypada, tak zwanym górnikom, którzy korzystając z mocy obliczeniowych swoich maszyn, sprawdzają poprawność sieci i zgodność przeprowadzonych transakcji. Po zatwierdzeniu danej informacji możliwe jest jej dodanie w zgodzie z resztą danych zawartych w blockchain. Proof of Work jest więc działaniem, które jednocześnie dba o poprawność sieci oraz ją rozwija.

Przez swoistą rolę kontrolną, rezultaty Proof of Work wyznaczają również granicę między tym, co jest zgodne z blockchain’em, a transakcjami niepoprawnymi. Właśnie dzięki temu niemożliwe jest skopiowanie kryptowaluty. Ślad raz użytego krypto został bowiem zapisany w łańcuchu bloków i jest to informacja jawna, co wyklucza możliwość oszustwa. Warto jednak pamiętać, że przy tak rozbudowanych obliczeniach, możliwe są błędy, które najczęściej ogłaszane są również jawnie. Najnowsze informacje ze świata kryptowalut, w tym dotyczące tematyki Proof of Work, najlepiej czerpać z wartościowych stron, np. www.bitcoin.edu.pl, gdzie regularnie udostępniane są najważniejsze aktualności.

Co oznacza Proof of Work przy kopaniu krypowalut?

Dość istotnym elementem bezpośrednio związanym z procesem Proof of Work jest także pozyskiwanie kryptowaluty. Prowadzenie skomplikowanych obliczeń przez górników prowadzi do wysokiego zużycia energii i najzwyczajniej jest pracą na rzecz zachowania integralności łańcucha bloków. Właśnie dlatego, za prowadzone działania, czyli kopanie, górnicy otrzymują adekwatną nagrodę w postaci kryptowaluty.

Jest to więc jeden ze sposobów na podtrzymanie i ciągły rozwój sieci blockchain. Kryptowaluty pozyskane na podstawie Proof of Work trafiają bowiem do obiegu. Wykorzystanie danej jednostki krypto wymaga kolejnej transakcji, a przede wszystkim jej potwierdzenia przez górników. Oznacza to, że dokonywanie transakcji oraz ich potwierdzanie stanowią podstawę rozwoju blockchain w systemie Proof of Work.

Proof of Work a Proof of Stake

Warto wspomnieć, że zatwierdzanie transakcji na bazie Proof of Work nie jest jedynym istniejącym sposobem potwierdzania. Różne kryptowaluty korzystają z innych metod, z których drugą popularną, jest Proof of Stake. Polega ona jednak na przechowywaniu waluty kryptograficzne, a nie na prowadzeniu aktywnych obliczeń. Jest to warte uwagi, ponieważ w debacie Proof of Stake vs Proof of Work aktywne prowadzenie obliczeń, czyli kopanie zużywa zauważalnie więcej energii elektrycznej. Można więc stwierdzić, że w świecie kryptowalut Proof of Work oznacza bardziej kosztowną dla środowiska metodę pozyskiwania krypto oraz rozwoju sieci blockchain.

Zastanawiając się więc, co to jest Proof of Work i co oznacza w świecie kryptowalut, należy wspomnieć o trzech głównych kwestiach. Po pierwsze jest to metoda potwierdzania zgodności transakcji oraz całego łańcucha bloków. W efekcie jest to również jedna z metod na osiąganie kryptowaluty. Proof of Work jest również alternatywą dla Proof of Stake.