Czym jest start-up?

Start-upStart-up jest to przedsiębiorstwo ewentualnie tymczasowa organizacja utworzona w celu szukania modelu biznesowego, który gwarantowałby jej rozwój. Przedsiębiorstwa te mają zazwyczaj krótką historię, są w fazie rozwojowej oraz czynnie poszukują nowych rynków.

Nazwa ta zazwyczaj stosowana jest na określenie nowo powstałych stron opartych na technologii Web 2. 0, niejednokrotnie tworzonych w ramach młodych firm funkcjonujących w Internecie. Pojęcie to stało się popularne w czasie bańki internetowej, gdy powstawało sporo przedsiębiorstw tego rodzaju (zwanych dot comami). W tym czasie aktywność start-upów w szczególności zauważalna była w Dolinie Krzemowej.

Firmy start-up powstać mogą w dowolnej branży, jednakże bardzo często powiązane są z nowymi technologiami. Do ich cech specyficznych zalicza się:

  • niskie koszty rozpoczęcia działalności,
  • prawdopodobnie wyższy w stosunku do "standardowych" projektów zwrot z inwestycji,
  • wyższe aniżeli w wypadku "standardowych" przedsięwzięć ryzyko.

Jednym ze sposobów finansowania przedsięwzięć rozpoczynanych jako start-up jest skorzystanie z funduszy Venture capital ewentualnie z pomocy aniołów biznesu. Chwilą, w której przedsiębiorstwo przestaje być uważane za start-up może być osiągnięcie zysku, fuzja ewentualnie przejęcie.

Własne przedsiębiorstwo to marzenie przeszło 40 proc. Polaków w wieku 18-29 lat. Tak płynie z badań przeprowadzonego na zlecenie PARP. Najbardziej pro biznesowo nastawieni są absolwenci i studenci uczelni wyższych. Narzekają oni jednakże, iż brakuje im wiedzy na temat zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakładając start-up, należy skupić się na wyrobie. Chodzi głównie o to, by zadowolić jego użytkowników. Jeżeli nie stworzy się dla nich dobrego wyrobu, nie osiągnie się sukcesu. Należy uzbroić się w cierpliwość. Prócz tego trzeba wsłuchiwać się w rynek, obserwować, jak wyrób jest odbieranbly, oraz w praktyce bez przerwy ulepszać model biznesowy. Trudnościami finansowymi nie wolno się zrażać, a pierwsze zarobione pieniądze trzeba reinwestować.

Komentarze