Klasyfikacja spółek

SpółkaSpółka to rodzaj działalności, jaką może prowadzić osoba prywatna i firma. Spółki dzielą się różnorodnie, w zależności od tego, czy posiadają osobowość prawną oraz kto może taką spółkę założyć.

Pierwszy typ spółek to spółki osobowe. Nie posiadają one osobowości prawnej, a wszyscy wspólnicy tych firm muszą być jawi. Spółka jest reprezentowana właśnie przez nich, w przypadku spółki partnerskiej można powołać zarząd do reprezentowania spółki na zewnątrz.

W spółkach osobowych każdy ze wspólników wnosi do majątku swojej firmy odpowiednio wysoki wkład. Oprócz tego, każdy ze wspólników odpowiada za spółkę swoim majątkiem. Tu istnieje jeden wyjątek, a mianowicie w spółce komandytowo-akcyjnej, tylko komandytariusz odpowiada za majątek, akcjonariusz nie ma takiego obowiązku. Ważne jest również to, że w spółkach osobowych nie ma początkowego kapitału.

Jest pięć podstawowych rodzajów takich spółek.

Pierwszy z nich to spółka cywilna. Jej działanie jest regulowane przez kodeks cywilny. Drugi rodzaj spółek osobowych to spółki jawne. Mają one ułomną osobowość prawną, majątek spółki stanowią wkłady, które wnieśli ze sobą wspólnicy w chwili rozpoczęcia działalności. Majątkiem spółki jawnej może być również to, co zostało nabyte w czasie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wśród spółek osobowych wyróżnia się również spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Ostatnim tego typu rodzajem spółek są spółki partnerskie, przeznaczone dla osób wykonujących wolne zawody.

Kolejnym dużym rodzajem spółek są spółki kapitałowe i tutaj wyróżnia się spółki akcyjne i te z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki akcyjne to taka forma działalności, która opiera się na akcjach kupowanych przez wspólników, czyli akcjonariuszy. Z kolei spółka kapitałowa z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednym z najpopularniejszych rodzajów spółek na rynku. Posiada ona trzy ważne organy, a mianowicie zarząd spółki, zgromadzenie wspólników spółki jak i organ doradczy, nieobowiązkowy, który może stanowić komisja do spraw rewizyjnych lub rada nadzorcza spółki.

Komentarze