Obligacje jako źródło finansowania firmy - czy to opłacalne?

ObligacjeEmisja obligacji to jeden z korzystnych sposobów na finansowanie rozwoju działalności własnego biznesu. Choć powszechnie obligacje kojarzą się z ogromnymi sumami emitowanymi przez Skarb Państwa, równie dobrze emitentem może zostać małe lub średnie przedsiębiorstwo, a nawet osoba prywatna. To doskonała alternatywa dla pożyczek czy kredytów bankowych. Jak możesz wykorzystać obligacje w swojej organizacji?

Obligacje - jaką rolę pełnią na giełdzie?

Emisja obligacji i jej zasady podlegają regulacjom prawnym zawartym w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Zgodnie z art. 4 obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent uznaje, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, zwanego obligatariuszem. Tym samym ma on realizować ustalone świadczenie wobec niego. Może to być świadczenie w formie pieniężnej lub wręcz przeciwnie. W tym wypadku emitowanie to nic innego, jak kolejne papiery wartościowe reprezentujące prawa majątkowe podzielone między konkretne jednostki.

Obligacje to zatem swoiste pożyczki. W ramach tej transakcji emitent akcji występuje jako pożyczkobiorca, a obligatariusz pożyczkodawca. Spośród innych źródeł finansowania firmy obligacja wyróżnia się formą papieru giełdowego, którego obrotu warunki ustala emitent. To znaczy, że przedsiębiorca sam ustala zasady spłacania zobowiązania przez siebie.

Obligacje w praktyce finansowania działalności

Emitent obligacji może ustalać warunki finansowania, termin spłat, a także decydować o częstotliwości wypłacania części kapitału pieniężnego. Taki mechanizm pozwala na dopasowanie źródła finansowania do postępu konkretnej inwestycji. Jeśli np. na początku prac potrzeba dużej kwoty, może taki zastrzyk uzyskać bez problemu.

Co więcej, emitent może dopasować termin spłaty kapitału do ewentualnego zwrotu z inwestycji. Jeśli kapitał zwróci się szybko, ryzyko zapadalności obligacji maleje. Z tego względu obligacje dzieli się na:

  • krótkoterminowe (okres do wykupu do 1 roku);
  • średnioterminowe (okres do wykupu od 1 do 5 lat);
  • długoterminowe (ponad 5 lat).

Jeśli nie masz pewności co do słuszności swoich działań lub nie jesteś przekonany do kolejnego kroku, skorzystaj z usług sprawdzonej firmy inwestycyjnej. Podmioty takie jak Prosper Capital czy Catalyst oferują swoim klientom rzetelną ocenę możliwości uzyskania środków przez Emitenta, proponują konkretne obligacje, wspomagają proces wprowadzenia obligacji na giełdę i w pełni obsługują system odsetek oraz wykupu.

Komentarze