Podmioty na rynku finansowym

Rynek finansowyFinanse są związane z działaniem rynku finansowego, czyli miejscem, gdzie dokonuje się wszelkich transakcji finansowych i obrotu pieniędzmi. Na rynku finansowym wyróżnia się wiele podmiotów.

Są to między innymi Skarb Państwa, ale również instytucje ubezpieczeniowe, samorządowe, przedsiębiorstwa jak i osoby fizyczne. Poza tym, podmiotami rynku finansowego są także fundusze emerytalne czy wszelkiego rodzaju zagraniczne podmioty finansowe.

Jeśli chodzi o strukturę rynku finansowego to możemy wyróżnić w niej trzy, naturalne segmenty,a mianowicie rynek walutowy, kapitałowy i pieniężny. Na rynku walutowym ma miejsce handel walutami, tam tworzy się również kurs walutowy, czyli specjalny przelicznik, którym posługujemy się przy wymianie pieniędzy na inną walutę.

Z kolei rynek kapitałowy to rynek, gdzie ma miejsce emitowanie akcji i obligacji. Wyróżnia się także rynek pieniężny, gdzie dokonuje się transakcji do jednego roku, czyli otwieranie i zamykanie lokat, depozytów albo innych produktów bankowych.

Komentarze