Sponsoring jako sposób promocji firmy

Sponsoring firmyPromocja firmy może przebiegać na wiele rozmaitych sposobów. Są przedsiębiorstwa, dla których najważniejsza jest skuteczna kampania reklamowa, są i takie, dla których takim narzędziem staje się sponsoring.

Jako skuteczna forma promocji sponsoring cieszy się zainteresowaniem przedsiębiorców od lat. Dzięki niemu można skutecznie wypromować swój znak towarowy oraz wzmocnić prowadzoną w mediach kampanię reklamową.

Na czym polega sponsoring?

Na czym polega sponsoring i jakie korzyści może on przynieść przedsiębiorcom? Sponsoring to nic innego, jak finansowe lub rzeczowe wspieranie innych organizacji, osób lub wydarzeń o charakterze sportowym czy też kulturalnym. Sponsor przekazujący fundusze lub konkretne przedmioty zapewnia sobie jednocześnie skuteczną promocję. Najlepszym przykładem mogą być imprezy, których sponsorzy mogą umieścić swe logo w doskonale widocznym miejscu. Dużą zaletą sponsoringu jest to, iż konsumenci taką formę promocji postrzegają jako mało agresywną i zarazem pożyteczną.

To świetna alternatywa dla tradycyjnej reklamy oraz sposób na reklamowanie tych produktów, dla których przeprowadzenie skutecznej kampanii reklamowej jest z wielu powodów utrudnione (dotyczy to m.in. producentów piwa lub innych alkoholi). Sponsoring pozwala przedsiębiorcy na zdobycie rozgłosu oraz na wykreowanie pozytywnego wizerunku w oczach konsumentów.

Sponsoring sportowy i sponsoring kultury

Sponsoring najczęściej dotyczy organizacji imprez sportowych lub kulturalnych, można go jednak zastosować w wielu innych akcjach. Ten, kto przyczyna się do promocji sportu i kultury lub wspiera akcje charytatywne, jest bardzo dobrze postrzegany i otaczany większym szacunkiem niż ten, który ogranicza się do tradycyjnych form reklamy w mediach.

Wspieranie organizacji lub akcji ekologicznych, zdrowie oraz oświata to kolejne dziedziny, których wspieranie może przynieść firmie wiele korzyści. Duże znaczenie w sponsoringu może mieć również lokalna działalność samorządowa oraz działania związane z pomocą społeczną. Sponsoring może mieć różnorodny charakter również ze względu na rodzaj udzielonego wsparcia.

Często spotykaną formą sponsoringu jest udzielanie konkretnej sumy pieniędzy na wskazany cel. Często można się spotkać również ze wsparciem rzeczowym, np. wyposażenie szkół, przekazanie dzieciom z biedniejszych rodzin przyborów szkolnych lub zakup książek do miejscowej biblioteki. Sponsoring może obejmować jednak i strefę związaną ze świadczeniem usług na rzecz osoby lub instytucji potrzebującej darmowego wsparcia.

Komentarze