Zakres usług księgowych prowadzonych przez biuro rachunkowe

Usługi księgoweWiele firm, które stawia pierwsze kroki boryka się z dylematem czy samodzielnie zająć się prowadzeniem księgowości, czy też powierzyć to zadanie dla biura rachunkowego. A jeśli tak to któremu, czy wystarczy małe biuro rachunkowe, czyli zwykła księgowa, która dorabia po godzinach, czy też należy podpisać umowę z dużym biurem rachunkowym.

Oczywiście ostatnie rozwiązanie jest zdecydowanie najlepsze, ponieważ wszelkie kwestie związanie z US i ZUS, a także rozwojem działalności najlepiej powierzyć firmie, z którą można podpisać umowę i mieć pewność, że w razie problemów nie zostawi nas w najmniej oczekiwanym momencie.

Zakres usług księgowych oferowanych przez profesjonalne biura rachunkowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych firm
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (z krajami Unii Europejskiej)
 • rozliczanie importu i eksportu
 • rozliczanie kosztów transportu
 • prowadzenie całej dokumentacji związanej z rozliczaniem handlu zagranicznego
 • prostowanie błędów powstałych przed rozpoczęciem współpracy z biurem rachunkowym
 • rozliczanie deklaracji podatkowych ( najlepiej wszystkich rodzajów)
 • pomoc i reprezentacja w podczas kontroli Urzędu skarbowego i ZUS
 • pomoc w zakresie odzyskania podatku VAT za materiały budowlane od osób fizycznych
 • pomoc w odzyskiwaniu VAT z krajów Unii Europejskiej

Usługi księgowe kadrowe

Księgowość pełna powinna obejmować także usługi kadrowe:

 • rozwiązywanie i nawiązywanie stosunku pracy na podstawie wszystkich umów o pracę,
 • prowadzenie akt pracowniczych,
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem i obliczaniem należnego urlopu, monitorowanie zaległych urlopów, wypłata ekwiwalentu.
 • prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, terminowanie pracowniczych badań lekarskich
 • sporządzanie regulaminu pracy
 • terminowanie szkoleń BHP
 • regulowanie kwestii socjalnych
 • pomocą w rozwiązywaniu problemów pracowniczych i kadrowych
 • prowadzenie dokumentacji dla ZUS
 • prowadzenie dokumentacji dla PIP

Dodatkowe usługi księgowe

Biura rachunkowe proponują również szereg dodatkowych usług księgowych i finansowych jak:

 • pozyskiwanie środków finansowych z zewnętrznych źródeł dla firmy
 • prowadzenie negocjacji warunków umów z bankami i innymi inwestorami
 • przygotowanie business planu

Biura rachunkowe zajmują się również doradztwem z zakresu rozpoczynania, prowadzenia i likwidacji działalności gospodarczej, obliczaniem ryzyka walutowego i stóp procentowych.

Komentarze