Działalność gospodarcza - formy organizacyjno-prawne

Działalność gospodarczaFormy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarcze.

Działalność gospodarcza może być prowadzona przez osoby fizyczne, prawne, oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi jeżeli mają one przyznaną zdolność prawną.

Decydując się na założenie własnej działalności (przedsiębiorstwa) mamy do wyboru kilka form organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej. Jej wybór zależy jedynie od naszych możliwości, kompetencji, ambicji oraz potrzeb.

Jedną z form klasyfikacji przedsiębiorstwa jest forma pod względem wielkości, wyróżniamy trzy jej rodzaje

  • mikroprzedsiębiorstwo - zatrudnia średnio rocznie mniej niż 10 pracowników
  • mały przedsiębiorca - średnio rocznie mniej niż 50 pracowników
  • średni przedsiębiorca - średnio rocznie 250 osób

Kolejną z form klasyfikacji przedsiębiorstwa jest podział na :

  • przedsiębiorstwo indywidualnego właściciela
  • spółki
  • spółdzielnie
  • przedsiębiorstwa państwowe

Spółki

Decydując się na wybór spółki musimy pojąc kolejna decyzje wyboru pod względem formy prowadzenia działalności, oraz jej wyglądu organizacyjno-prawnego. Spółki dzielimy na spółki cywilne oraz spółki prawa handlowego.

Spółka cywilna

Spółka cywilna - jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Jako jedyna nie jest przedsiębiorcą, natomiast przedsiębiorcami są jej poszczególni wspólnicy. Spółka nie posiadająca osobowości prawnej. Do jej założenia ma wymaganego wkładu własnego. Forma zawarcia spółki odbywa się w formie pisemnej, bez obowiązku poświadczenia aktem notarialnym. Spółkę cywilną należy zarejestrować w Urzędzie Gminy.

Spółka prawa handlowego

Spółki prawa handlowego dzielimy na spółki osobowe i kapitałowe. Wyróżniamy cztery spółki osobowe są to spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna. Spółki te nie posiadają osobowości prawnej, ich rejestracji należy dokonać w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy.

Kolejnym podziałem jest podział spółek kapitałowych, dzielimy je na spółki z.o.o., oraz akcyjne. Obydwie posiadają osobowość prawną, ich rejestracji należy dokonać w KRS. Zawarcie spółek odbywa się w formie aktu notarialnego. Przy zakładaniu spółki z. o. o. wymagany jest kapitał początkowy w wysokości 5 tys. zł, a przy spółce akcyjnej 100 tys. zł.

Komentarze