Reklama - definicja, funkcje, cele, istota

ReklamaReklama stanowi jedno z głównych narzędzi stosowanych przez przedsiębiorców celem dotarcia do klienta z informacją o nowym produkcie, usłudze lub marce. Podstawowe definicje określają reklamę, jako płatną formę prezentacji o charakterze nieosobistym, a także promocję pomysłów lub usług przez określonego sponsora. Podmiotami inwestującymi w reklamę są nie tylko przedsiębiorstwa, ale też instytucje, organizacje społeczne i zawodowe, które potrzebują pewnych form reklamy skierowanej do konkretnego odbiorcy.

Formułowanie konkretnych celów, którymi powinna zająć się reklama określa się mianem przedsięwzięć marketingowych, które w dalszej perspektywie mają oddziaływać na konkretne grupy docelowe rynku. Cele te powinny pomagać w określaniu strategii oraz całkowitych kosztów przeznaczonych na działalność reklamową.

Funkcje, cele reklamy

Do podstawowych funkcji, celów reklamy należą:

  1. Informowanie, które określa się jako reklamę pionierską. Polega ona na informowaniu rynku o nowych towarach, zmianie ceny danego produktu, jego działaniu, kształtowaniu wizerunku marki czy wzbudzaniu zaufania konsumentów.
  2. Nakłanianie, czyli tak zwana reklama konkurencyjna. Buduje ona świadomość marki, zmienia jej negatywne postrzeganie przez konsumenta, klientów konkurencji zachęca do zmiany, a zainteresowanych nabywców nakłania do dokonania natychmiastowego zakupu.
  3. Przypominanie, inaczej zwane reklamą przypominającą. Reklama przypomina konsumentom o potrzebie nabycia konkretnego produktu, wspomina o jego istnieniu poza sezonem, informuje gdzie można nabyć konkretną rzecz i stara się utrzymywać wcześniej zdobyte zainteresowanie rynku.

Informowanie
Reklama jest czymś więcej niż tylko prostym sposobem generowania informacji o produkcie. To narzędzie komunikacji w gospodarce wolnorynkowej. Dzięki reklamie konsumenci dowiadują się o nowym produkcie, jego cechach, korzyściach płynących z zakupu i pozytywnych opiniach innych nabywców. Zdarza się, że reklama służy do promowania filozofii politycznych, społecznych, ekonomicznych oraz charytatywnych.

Nakłanianie
Nakłanianie przekonuje konsumentów, że tylko produkt promowanej marki może zaspokoić ich potrzeby. Gdy na rynku pojawia się oferta konkurencji, to reklama jest w stanie dostarczyć argumentów przemawiających na korzyść danej marki, w konsekwencji podnosi jej wartość w oczach klienta, a konkurencja przestaje stanowić zagrożenie. W takim przypadku często stosuje się reklamę porównawczą, by wykazać, że nasz produkt jest lepszy, od podobnej oferty inne firmy.

Przypominanie
Reklama przypominająca ma za zadanie tworzyć w pamięci odbiorców pozytywne wyobrażenia o produkcie i utwierdzać nabywców, że dokonali właściwego wyboru. Chodzi o nieustanne przypominanie o istnieniu produktu i miejscu w którym można go nabyć. Reklama przypominająca buduje lojalność wobec marki.

Poza trzema podstawowymi celami reklamy, pełni ona również funkcję ekonomiczną oraz funkcję edukacyjną. Reklama edukacyjna kształtuje pewne wzory kulturowe, utrwala pozytywne wartości. Natomiast funkcja ekonomiczna zwraca uwagę na cenę i finansowe aspekty rynku.

Reklama nie stanowi celu samego w sobie

Jest to środek do realizacji określonych zadań. Cele stawiane przed reklamą wynikają z konkretnej sytuacji rynkowej, w jakiej znajduje się dane przedsiębiorstwo. Dlatego tak trudno określić konkretne cechy charakteryzujące reklamę. Można powiedzieć, że reklama jest publicznym środkiem przekazu. Stanowi również skuteczny środek komunikacji, ponieważ umożliwia sprzedawcy wielokrotne powtarzanie komunikatów.

Reklama posiada wzmocnioną siłę przekazu, gdyż dzięki użyciu obrazu i dźwięku może skutecznie dotrzeć do odbiorcy. Jedną z ciekawszych cech reklamy, to jej bezosobowy charakter, który nie skupia uwagi, ale dociera do adresata.

Reklama to niezwykle skuteczne i kompleksowe narzędzie promocji. Potrafi zdobyć zainteresowanie konsumenta, utrzymać je i doprowadzić do zakupu. Dzięki nowoczesnym medium reklama może docierać do niemal każdego zakątka świata. Mimo wysokich kosztów, przedsiębiorstwa nadal chętnie korzystają z tej formy promocji. Inwestują w nią, zwłaszcza podczas wprowadzania nowych produktów na rynek.

Komentarze