Blog finansowy

Czym jest kredyt? Definicja, cechy, funkcje

KredytAnalizy i statystyki ostatnich lat wyraźnie wskazują, że podstawowym źródłem dochodów banków jest kredyt. Pomijając niezwykle krótkie okresy przejściowe, jak lata 1990-1992 czy okresy wojen oraz recesji, kredyty od zawsze stanowiły podstawowy element finansowy systemu bankowego. Biorąc je jako całość i rozliczając w dłuższej perspektywie, to właśnie one zapewniały bankom największe zyski.

Więcej…

 

Ochrona własności intelektualnej w biznesie: prawa autorskie, patenty i znaki towarowe

Własność intelektualna Własność intelektualna to całość przysługujących nam praw do naszych twórczych osiągnięć, takich jak pomysły, wiedza, koncepcje, utwory literackie, artystyczne i naukowe, a także wynalazki, znaki towarowe oraz oznaczenia geograficzne. Własność intelektualna jest coraz ważniejszym elementem gospodarki, ponieważ coraz więcej przedsiębiorstw opiera swoją działalność na wiedzy i innowacjach. Ochrona własności intelektualnej ma na celu zapewnienie, że twórcy i wynalazcy otrzymują odpowiednie wynagrodzenie za swoje dzieła i wynalazki, co z kolei zachęca do inwestowania w nowe pomysły i rozwijania swojej działalności.

Więcej…

   

Czym jest odszkodowanie? Cel, kategorie, rodzaje odszkodowania

OdszkodowanieAby zdefiniować odszkodowanie w świetle prawa, należy przytoczyć szkodę lub stratę wynikającą z uszkodzenia mienia, osoby lub reputacji. Rekompensata wypłacona jest osobie lub podmiotowi, który poniósł szkodę lub stratę z powodu zaniechania lub działania innej osoby. Strona winna (tj. osoba lub osoby), która spowodowała szkodę lub stratę musi zapłacić odszkodowanie i zrekompensować ją stronie poszkodowanej.

Więcej…

 

Franczyza - koncepcja, umowa, rodzaje, zalety, wady, koszty

FranczyzaWspółpraca franczyzowa jest modelem biznesowym, który funkcjonuje na całym świecie. Polega ona na prowadzeniu własnej działalności gospodarczej pod znakiem innej, popularnej marki. Istota tej współpracy to relacja pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą, w ramach której otrzymujemy gotową koncepcję firmy. Dzieli się ona na kilka kategorii ze względu na rodzaj działalności oraz rodzaj know-how. Jeśli więc szukamy pomysłu na własną firmę, to warto poznać bliżej ten model biznesowy.

Więcej…