Blog finansowy

Europejski Bank Inwestycyjny - EBI

Europejski Bank InwestycyjnyEuropejski Bank Inwestycyjny, zwany w skrócie EBI, jest finansową instytucją Unii Europejskiej i własnością wszystkich jej państw członkowskich. Ma swoją siedzibę w Luksemburgu. EBI działa od początku 1985 roku. Został powołany do życia na mocy traktatu rzymskiego, podpisanego rok wcześniej. Traktat ten mówił o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Więcej…

 

Jak inwestować w spółki dywidendowe?

Spółka dywidendowaWiększość polskich inwestorów, zwłaszcza tych początkujących, skupia się na zarabianiu na podstawie wahania cen akcji spółek na giełdzie. Dzieje się tak, dlatego że choć jest to przedsięwzięcie o większym niż dywidenda stopniu ryzyka, to przy odpowiednim wykorzystaniu koniunktury można liczyć na szybki zysk.

Więcej…

   

Czym jest kredyt? Definicja, cechy, funkcje

KredytAnalizy i statystyki ostatnich lat wyraźnie wskazują, że podstawowym źródłem dochodów banków jest kredyt. Pomijając niezwykle krótkie okresy przejściowe, jak lata 1990-1992 czy okresy wojen oraz recesji, kredyty od zawsze stanowiły podstawowy element finansowy systemu bankowego. Biorąc je jako całość i rozliczając w dłuższej perspektywie, to właśnie one zapewniały bankom największe zyski.

Więcej…

 

Ryzyko finansowe

Ryzyko finansoweKażda działalność człowieka obarczona jest pewnym ryzykiem. Ryzyko powiązane jest z takimi decyzjami, które dotyczą przyszłości, a jednocześnie podmiot podejmujący decyzję nie posiada wszystkich informacji na temat skutków dokonania potencjalnych wyborów. Krótko mówiąc - decydent może osiągnąć upragniony cel, ale nie jest to pewne. Ryzyko i niepewność są więc ze sobą nierozerwalnie połączone.

Więcej…

   

Jak handlować walutą?

Handel walutąInwestując na rynku walutowym Forex spekuluje się na wzroście jednej waluty wobec drugiej. Handel walutami na tym rynku, ze względu na zastosowanie na nim dźwigni finansowej jest obarczony dużym ryzykiem. Z tego powodu zachodzi konieczność posiadania obszernej wiedzy z tego zakresu.

Więcej…

 

Zadania i obowiązki biura rachunkowego

Zadania biura rachunkowegoKażde biuro rachunkowe świadczy dla swoich klientów takie usługi, jak między innymi sporządzanie bilansów finansowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, rejestracja firm, sporządzanie deklaracji podatkowych, prowadzenie wszelkiego rodzaju dokumentacji kadr pracowniczych oraz dokonywanie obliczeń odnoszących się do różnego rodzaju zobowiązań publicznoprawnych, które są odciągane od naszego wynagrodzenia.

Więcej…

   

Więcej artykułów…