Blog finansowy

Wzrost gospodarczy - pozytywne i negatywne skutki

Wzrost gospodarczyPojęcie wzrostu gospodarczego pojawia się w publicznej debacie niezwykle często. Najprościej mówiąc, wzrost gospodarczy jest to przyrost bogactwa wytworzony w danym kraju w określonym okresie czasowym. Najczęściej mierzy się go w skali rocznej. Przyrost ten najczęściej wyrażany jest przy użyciu stopy wzrostu, czyli stosunku wzrostu produkcji w danym roku do produkcji wypracowanej w roku poprzednim. Wskaźnikiem tego wzrostu jest PKB, czyli Przyrost Krajowy Brutto.

Więcej…

 

Analiza strategiczna - metoda PEST, delficka, QUEST, luka strategiczna, ekstrapolacja trendów

Analiza strategiczna firmyAnaliza strategiczna jest zestawem metod, technik i narzędzi, które umożliwiają analizę makrootoczenia, ale także otoczenia konkurencyjnego i pozycji strategicznej w okresie bieżącym i w przyszłości.


Więcej…

   

Reklama - definicja, rodzaje, cele i funkcje

MarketingPojęcie reklamy jest mocno zakorzenione w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym. Ciężko sobie wyobrazić funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach wolnego rynku bez zastosowania jakiejkolwiek jej formy. To ona stanowi bazowy punkt wyjścia dla wszystkich pozostałych instrumentów promocji, dlatego że korzysta ze wszystkich mediów, poprzez które dochodzi do dyfuzji danych o produkcie lub usłudze, przy czym forma jest jak najbardziej przyswajalna dla potencjalnego klienta i potencjalnie najszybsza. Cała strategia promocji działa zwykle poprzez reklamę przenikającą na pozostałe instrumenty promocji.

Więcej…

 

Czym jest bezrobocie? Definicja, pojęcia, stopa, grupy społeczne zagrożone bezrobociem

BezrobocieBezrobocie jest poważnym problemem współczesnych gospodarek i choć bezpośrednio dotyczy tylko części ludności, to z jego konsekwencjami borykać musi się całe społeczeństwo. Pozostawanie bez pracy i środków do życia często dla całej rodziny jest życiowym kataklizmem. Dramat przeżywają bezrobotni i ich bliscy, ale konsekwencje ponosi cała gospodarka. Bezrobocie stanowi jednak nie tylko problem ekonomiczny, ale i społeczny, dlatego warto dokładniej poznać to zjawisko.

Więcej…