Baza wiedzy

Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna w jednostce samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialnyKontrola wewnętrzna i zewnętrzna w jednostce samorządu terytorialnego.

W jednostkach samorządowych kontrola wewnętrzna stanowiona jest poprzez takie organy jak komisja rewizyjna bądź księgowy (skarbnik) gminy, powiatu lub województwa. Natomiast samorządowe jednostki budżetowe, których przychody przekraczają 35 mln złotych mają obowiązek przeprowadzania audytu wewnętrznego. Komisje rewizyjne powoływane są przez radę gminy, powiatu jak i sejmiku.

Więcej…

 

Co trzeba wiedzieć o skupach nieruchomości?

Skup nieruchomościCoraz więcej osób sprzedających nieruchomości rozważa skorzystanie ze skupu nieruchomości. Warto więc dowiedzieć się, czym właściwie jest skup nieruchomości, na jakiej zasadzie działa, a także jakie są jego wady i zalety.

Więcej…

   

Reklama - definicja, rodzaje, cele i funkcje

MarketingPojęcie reklamy jest mocno zakorzenione w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym. Ciężko sobie wyobrazić funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach wolnego rynku bez zastosowania jakiejkolwiek jej formy. To ona stanowi bazowy punkt wyjścia dla wszystkich pozostałych instrumentów promocji, dlatego że korzysta ze wszystkich mediów, poprzez które dochodzi do dyfuzji danych o produkcie lub usłudze, przy czym forma jest jak najbardziej przyswajalna dla potencjalnego klienta i potencjalnie najszybsza. Cała strategia promocji działa zwykle poprzez reklamę przenikającą na pozostałe instrumenty promocji.

Więcej…

 

Analiza strategiczna - metoda PEST, delficka, QUEST, luka strategiczna, ekstrapolacja trendów

Analiza strategiczna firmyAnaliza strategiczna jest zestawem metod, technik i narzędzi, które umożliwiają analizę makrootoczenia, ale także otoczenia konkurencyjnego i pozycji strategicznej w okresie bieżącym i w przyszłości.


Więcej…

   

Więcej artykułów…