Finanse publiczne i prywatne

Czym jest odszkodowanie? Cel, kategorie, rodzaje odszkodowania

OdszkodowanieAby zdefiniować odszkodowanie w świetle prawa, należy przytoczyć szkodę lub stratę wynikającą z uszkodzenia mienia, osoby lub reputacji. Rekompensata wypłacona jest osobie lub podmiotowi, który poniósł szkodę lub stratę z powodu zaniechania lub działania innej osoby. Strona winna (tj. osoba lub osoby), która spowodowała szkodę lub stratę musi zapłacić odszkodowanie i zrekompensować ją stronie poszkodowanej.

Więcej…

 

Środki pieniężne

Środki pieniężneW przypadku każdego rodzaju działalności ważnym aspektem są środki pieniężne. Duża liczba przedsiębiorców odeszła od tego rodzaju działań gotówkowych na rzecz transakcji bezgotówkowych, czyli transakcji obsługiwanych za pomocą kart płatniczych. Środki pieniężne w kasie to nic innego jak suma pieniędzy, którą dane przedsiębiorstwo czy osoba prowadząca działalność fizycznie posiada.

Więcej…

   

Rynek kapitałowy jako segment rynku finansowego

Rynek kapitałowyPrzy analizie dowolnych problemów gospodarczych zawsze - bez względu na to, o jakich problemach byłaby mowa - w pośredni lub bezpośredni sposób należy zahaczyć o pojęcie rynku, a to za sprawą faktu, iż wszystkie zmiany, jakie zachodzą w gospodarce dzieją się właśnie tam - na szeroko pojętym rynku.

Więcej…

 

Zasady i funkcje rachunkowości

Zasady rachunkowościIstnieje kilka zasad, którymi należy kierować się w rachunkowości. Wszystkie z nich zostały podporządkowane koncepcji true and fair view (rzetelnego i jasnego obrazu), według której dane księgowe powinny wiernie ukazywać wyniki finansowe, być bezstronne i obiektywne, a także stanowić faktyczne odbicie zdarzeń ekonomicznych zachodzących w jednostce.

Więcej…