Finanse publiczne i prywatne

Zjawiska finansowe i ich klasyfikacja

Zjawiska finansoweRuch pieniądza decyduje o możliwości podziału i wymianie wartości materialnych - nie jest to jednak jednoznaczne ze stwierdzeniem, że każdemu przepływowi pieniężnemu odpowiada przesunięcie masy dóbr i usług.

Więcej…

 

Czym jest odszkodowanie? Cel, kategorie, rodzaje odszkodowania

OdszkodowanieAby zdefiniować odszkodowanie w świetle prawa, należy przytoczyć szkodę lub stratę wynikającą z uszkodzenia mienia, osoby lub reputacji. Rekompensata wypłacona jest osobie lub podmiotowi, który poniósł szkodę lub stratę z powodu zaniechania lub działania innej osoby. Strona winna (tj. osoba lub osoby), która spowodowała szkodę lub stratę musi zapłacić odszkodowanie i zrekompensować ją stronie poszkodowanej.

Więcej…

   

Środki pieniężne

Środki pieniężneW przypadku każdego rodzaju działalności ważnym aspektem są środki pieniężne. Duża liczba przedsiębiorców odeszła od tego rodzaju działań gotówkowych na rzecz transakcji bezgotówkowych, czyli transakcji obsługiwanych za pomocą kart płatniczych. Środki pieniężne w kasie to nic innego jak suma pieniędzy, którą dane przedsiębiorstwo czy osoba prowadząca działalność fizycznie posiada.

Więcej…

 

Rynek kapitałowy jako segment rynku finansowego

Rynek kapitałowyPrzy analizie dowolnych problemów gospodarczych zawsze - bez względu na to, o jakich problemach byłaby mowa - w pośredni lub bezpośredni sposób należy zahaczyć o pojęcie rynku, a to za sprawą faktu, iż wszystkie zmiany, jakie zachodzą w gospodarce dzieją się właśnie tam - na szeroko pojętym rynku.

Więcej…