Finanse publiczne i prywatne

Środki pieniężne

Środki pieniężneW przypadku każdego rodzaju działalności ważnym aspektem są środki pieniężne. Duża liczba przedsiębiorców odeszła od tego rodzaju działań gotówkowych na rzecz transakcji bezgotówkowych, czyli transakcji obsługiwanych za pomocą kart płatniczych. Środki pieniężne w kasie to nic innego jak suma pieniędzy, którą dane przedsiębiorstwo czy osoba prowadząca działalność fizycznie posiada.

Więcej…

 

Rynek kapitałowy jako segment rynku finansowego

Rynek kapitałowyPrzy analizie dowolnych problemów gospodarczych zawsze - bez względu na to, o jakich problemach byłaby mowa - w pośredni lub bezpośredni sposób należy zahaczyć o pojęcie rynku, a to za sprawą faktu, iż wszystkie zmiany, jakie zachodzą w gospodarce dzieją się właśnie tam - na szeroko pojętym rynku.

Więcej…

   

Zasady i funkcje rachunkowości

Zasady rachunkowościIstnieje kilka zasad, którymi należy kierować się w rachunkowości. Wszystkie z nich zostały podporządkowane koncepcji true and fair view (rzetelnego i jasnego obrazu), według której dane księgowe powinny wiernie ukazywać wyniki finansowe, być bezstronne i obiektywne, a także stanowić faktyczne odbicie zdarzeń ekonomicznych zachodzących w jednostce.

Więcej…

 

Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstw domowych

Analiza ekonomiczno-finansowaProwadzenie szczegółowej analizy funkcjonowania na rynku gospodarstw domowych musi wiązać się bezpośrednio z analizą ekonomiczno-finansową. W tym wypadku kluczowym elementem, który podlega ocenie, jest przede wszystkim kapitał, który wyrażany jest zazwyczaj wyłącznie w środkach pieniężnych, a zatem w ramach analizy ekonomicznej czynniki związane z zarządzanym majątkiem nie są aż tak istotne.

Więcej…