Finanse - klasyfikacja

FinanseFinanse, czyli ogół procesów związanych z pieniądzem, możemy podzielić różnorodnie, w zależności od tego, czy weźmiemy pod uwagę kryterium przedmiotowe czy podmiotowe. Jeśli weźmiemy pod uwagę kryterium przedmiotowe, to dzieli się finanse ze względu na strumień, czyli na przepływ pieniężny.

Jest to podejście typowo dynamiczne. Z drugiej strony, dzieli się je również ze względu na stan pieniądza, czyli na zasoby i to z kolei jest podejście typowo statyczne. Poza tym, możemy również wziąć pod uwagę kryterium podmiotowe i tu mamy już określony podział finansów. Wyróżnia się finanse publiczne, finanse banków, przedsiębiorstw, finanse poszczególnych gospodarstw domowych czy też finanse ubezpieczeń.

Finansami publicznymi nazywamy finanse państwa oraz wszelkich organów terytorialnych i samorządowych. Finanse banków i przedsiębiorstw to finanse firmowe, gromadzone przez te instytucje. Z kolei finanse gospodarstw domowych to majątek i dochody każdego z nas, każdej rodziny. Dochody można pozyskiwać z pracy zawodowej jak i również z emerytury czy otrzymywanej renty.

Komentarze