Finanse publiczne i prywatne

Finanse publiczneZwyczajowo, finanse dzieli się na prywatne i publiczne. Te pierwsze, to finanse gospodarstw domowych, czyli każdej rodziny.

Finanse prywatne to również dochody, pozyskiwane z prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Poza tym jest to hasło ściśle związane z zagadnieniem finansów przedsiębiorstwa, które zajmują się problemem pozyskiwania kapitału i funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ważne jest dlatego sprawne zarządzanie, zarówno finansami prywatnymi, domowymi jak i zasobami przedsiębiorstwa, aby rachunek wychodził na plus i abyśmy nie musieli martwić się ewentualnymi długami. Z kolei finanse publiczne odnoszą się do zasobów publicznych, czyli na przykład budżetu państwa. Finanse publiczne pełnią wiele ważnych funkcji, między innymi funkcję kontrolną, alokacyjną, ale również stabilizacyjną. W Polsce wyróżnia się wiele instytucji, które tworzą finanse publiczne. Są to między innymi organa władzy, Narodowy Fundusz Zdrowia, publiczne uczelnie wyższe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Komentarze