Inwestowanie w akcje a procent składany - co warto wiedzieć?

Inwestowanie w akcje na giełdzieZaoszczędzone pieniądze można zainwestować na wiele sposobów, w tym kupując akcje. Jak zmaksymalizować zysk? Jednym ze sposobów jest wykorzystanie procentu składanego. Czym jest procent składany i jak pomaga on w budowie jeszcze większych zwrotów z inwestycji?

Czym jest procent składany?

Procent składany najczęściej jest omawiany w kontekście oprocentowania wkładów pieniężnych. Można z niego jednak skorzystać również przy długoterminowym inwestowaniu, np. włączając do swojego portfela inwestycyjnego akcje. Na czym polega procent składany i jakie korzyści może przynieść inwestorowi jego wykorzystanie?

Istota procentu składanego jest prosta - sprowadza się do niekorzystania z wypracowanych zysków. Inwestor – zamiast spożytkować je na własne potrzeby – reinwestuje je. W praktyce powiększa w ten sposób początkowy kapitał, którym dysponował. Dzięki temu, że wysokość kapitału rośnie, rosną również zyski.

Przykład: Załóżmy, że kapitał początkowy wynosi 1000 zł. Korzystasz z lokaty bankowej oprocentowanej 8 proc. w skali roku. Po roku Twój zysk wynosi 80 zł. Jeżeli jednak, zamiast wypłacić zyskane środki, powiększysz o nie kapitał, w kolejnym roku oprocentowana zostanie kwota 1080 zł. Oczywiście przykład jest pewnym uproszczeniem, bo nie uwzględnia m.in. podatków.

Czy procent składany można wykorzystać, inwestując w akcje?

Inwestowanie w akcje różni się od zdeponowania środków na lokacie. Przede wszystkim zarobek nie jest pewien. Co więcej, inwestor ma możliwość zarobku zarówno na wzroście, jak i spadku kursu akcji, może też otrzymać dywidendę, gdy spółka zdecyduje się wypłacić ją swoim akcjonariuszom. To powoduje, że zysk inwestora nie musi pochodzić z jednego źródła. Jednak w dalszym ciągu może on skorzystać z korzyści procentu składanego.

Zarabiając na akcjach, wystarczy tylko przeznaczać zysk na zakup nowych akcji. Zwiększając ich liczbę w swoim portfelu inwestycyjnym, inwestor ma szansę zarobić więcej, gdy ich kurs wzrośnie. W zależności od przyjętej strategii inwestowania może on:

  • kupić akcje tego przedsiębiorstwa, które przyniosło mu już zarobek – to dobre rozwiązanie, gdy spółka ma stabilną, ugruntowaną pozycję na rynku i według ekspertów ryzyko, że nie wypracuje zysków, jest niskie,
  • nabyć akcje innego przedsiębiorstwa - przykładowego tego, które dotychczas było poza obszarem jego zainteresowania lub możliwościami finansowymi.

Dlaczego warto stosować procent składany?

Procent składany to po prostu wyższy zysk. Wystarczy zapoznać się z obliczeniami (wzór można znaleźć tutaj), z których wynika, że np. dysponując kapitałem w wysokości 10 000 zł i stosując procent składany, przy rocznej stopie zwrotu równej 100% można dojść do 1 mln zł po zaledwie 7 latach inwestowania. To oczywiście niezmiernie optymistyczne założenie – inwestując w akcje, trzeba wziąć pod uwagę również ryzyko.

Każde przedsiębiorstwo - nawet największe – funkcjonuje w skomplikowanym środowisku biznesowym. Przerwy w łańcuchach dostaw, zmiany w prawie czy wreszcie zmiana preferencji konsumentów - to wszystko może spowodować, że wartość akcji danej firmy spadnie lub będzie rosnąć, ale w tempie niezadowalającym inwestora.

Aby w pełni wykorzystać potencjał procentu składanego podczas inwestowania na giełdzie, konieczne jest nieustanne monitorowanie wskaźników i sytuacji rynkowej. Z pomocą przychodzi też analiza techniczna i fundamentalna. Dzięki nim inwestor ma szansę w porę się wycofać i zacząć zarabiać dzięki inwestycji w akcje innej, bardziej perspektywicznej spółki.

Źródło: www.home.saxo.

Komentarze