Jak handlować walutą?

Handel walutąInwestując na rynku walutowym Forex spekuluje się na wzroście jednej waluty wobec drugiej. Handel walutami na tym rynku, ze względu na zastosowanie na nim dźwigni finansowej jest obarczony dużym ryzykiem. Z tego powodu zachodzi konieczność posiadania obszernej wiedzy z tego zakresu.

Rynek ten charakteryzuje się dużą dynamiką, dlatego niezbędne jest, by na bieżąco śledzić informacje, które mogą mieć wpływ na wartość danej waluty. Wskazane jest jeszcze posiadanie dużego refleksu, by w porę wykorzystać np. obiecujący trend.

Jednym z ważniejszych pojęć na rynku walutowym są pary walutowe. To w oparciu o nie, dokonuje się wszelkiego rodzaju transakcji. W zależności od ich znaczenia i wielkości rozróżnia się takie grupy par, jak: majors (czyli najbardziej stabilne pary walutowe, do których można zaliczyć USD/JPY, USD/CHF, EUR/USD oraz GPB/USD), minors (USD/AUD i GPB/JPY) oraz exotics, czyli egzotyczne pary walutowe (zalicza się do nich polski złoty), które nie odgrywają większego znaczenia na giełdzie walutowej. Wzrost lub spadek wartości konkretnej waluty może zależeć od wielu czynników makroekonomicznych, takich jak wzrost gospodarczy w danym kraju, poziom inflacji i stopy procentowe. Chcąc przeprowadzać transakcje na rynku walutowym należy poznać wszystkie te zależności, by zrozumieć dlaczego zmienia się wartość danej waluty w konkretnym momencie.

Zawierając transakcje na wybranej parze walutowej należy przewidzieć, najlepiej w oparciu o posiadaną wiedzę i aktualne informacje, która z walut umocni się bądź osłabi względem drugiej. Czy będzie to pierwsza waluta z pary, tzw. bazowa czy druga, czyli waluta kwotowana. Inwestor może podjąć decyzję o sprzedaży posiadanej pary walutowej, jej zakupie lub też może powstrzymać się od transakcji. Dokonując zakupu waluty bazowej, inwestor zajmuje „pozycję długą”, natomiast kupno waluty kwotowanej z danej pary określane jest zajęciem „pozycji krótkiej”. Spadki cen rynkowych są więc korzystne dla pozycji krótkich, natomiast wzrost tych cen - dla pozycji długich.

Dla pojedynczego człowieka niezmiernie trudnym i czasochłonnym zadaniem jest kontrolowanie i analizowanie wszystkich informacji na temat określonej waluty. Z tego też powodu najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z aktualnych wykresów i dokładnych analiz, wykonywanych przez profesjonalnych analityków danej instytucji finansowej, zajmującej się transakcjami walutowymi. W profesjonalny i innowacyjny sposób jest to rozwiązane np. na platformach transakcyjnych SaxoTrader i SaxoWebTrader, oferowanych przez Saxo Bank. Klienci mają dostęp do szerokiego zakresu niezbędnych informacji przedstawionych w postaci czytelnych wykresów, kwotowań, różnego rodzaju raportów i wiadomości, które pozwalają na wzmocnienie pozycji inwestora. Bardziej doświadczeni inwestorzy z pewnością docenią szczegółowe analizy techniczne, takie jak wstęgi Bollingera, średnią ruchomą, wolny oscylator stochastyczny oraz MACD czy linie pivot. Na platformach tych, istnieje także możliwość otrzymywania powiadomień, jeśli wystąpi określone zdarzenie techniczne. Handel walutami w takich warunkach jest niezmiernie ułatwiony.

Handlując walutą na rynku Forex warto ułatwić sobie realizację strategii inwestycyjnych dla różnych horyzontów czasowych. Służą temu opcje walutowe, czyli umowy, na podstawie których dany inwestor zyskuje prawo kupna bądź sprzedaży danego instrumentu finansowego po wcześniej ustalonej cenie oraz w określonym terminie. W tym celu warto skorzystać z takiej platformy transakcyjnej, która daje dostęp do wysokiej płynności, a wszystkie kwotowania są podane w czasie rzeczywistym, bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony maklera bądź banku. Taką możliwość daje inwestorom platforma FX Options Board, której dostawcą jest wspomniany wcześniej Saxo Bank.

Handel walutami może okazać się dobrą inwestycją. Wystarczy tylko zaznajomić się z rynkiem walutowym, poznać prawa i normy, które na nim obowiązują, a następnie skorzystać z oferty sprawdzonej instytucji, która posiada odpowiednią platformę transakcyjną oraz oferuje bogaty wybór większości par walutowych, tak jak np. Saxo Bank, na ofertę którego składa się ponad 160 par walutowych.

Komentarze