Spółka handlowa - czym jest? Rodzaje i porównanie spółek handlowych

Spółka handlowaZgodnie z polskim prawem możliwe jest założenie aż sześciu różnych spółek. Możemy podzielić je na spółki osobowe, jak również kapitałowe. Zatem jakie dokładnie można wyróżnić ich rodzaje i czym się od siebie różnią?

Czym dokładnie jest spółka handlowa?

Spółki handlowe to jeden z rodzajów specyficznej formy organizacyjno-prawnej. To właśnie pod postacią spółek funkcjonują przedsiębiorstwa. Aby możliwe było założenie wspomnianej spółki, potrzebne są co najmniej dwa podmioty w rozumieniu prawa cywilnego. Obecnie możliwe jest założenie w Polsce aż sześć różnych spółek handlowych. Jak już wcześniej wspomniano, dzielą się one na spółki osobowe, jak również spółki kapitałowe. Warto wiedzieć, iż do grupy spółek osobowych zaliczane są spółka jawna oraz komandytowa, a także komandytowo- akcyjna, jak również partnerska. Z kolei do grupy spółki kapitałowej zaliczane są między innymi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Spółka jawna

Tego typu spółka tworzona jest zazwyczaj przez niewielką ilość wspólników. Warto wiedzieć, iż nie posiada formy prawnej. Aby móc założyć tego typu spółkę niezbędne jest posiadanie własnego kapitału. Tego typu formę handlową regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Podczas jej założenia wymagane jest ujawnienie co najmniej jednego nazwiska właściciela spółki w nazwie przedsiębiorstwa.

Spółka komandytowa

Jest to bardzo korzystna forma współdziałania jednostek, które posiadają zróżnicowany kapitał. Tego typu forma handlowa zdecydowanie ułatwia kształtowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jak również zdecydowanie prościej jest uregulować sprawy takiej spółki. Warto wiedzieć, iż głównym celem jej powstania jest regulacja kwestii podatkowych. Tego typu spółkę reguluje Kodeks spółek handlowych. Zdecydowanie największą zaletą tego typu rozwiązania jest fakt, iż wspólnicy posiadają ograniczoną odpowiedzialność za poszczególne zobowiązania finansowe spółki. Jest to bardzo korzystne, ponieważ możliwe jest wzięcie odpowiedzialności za zobowiązania wspomnianej spółki jedynie do ściśle określonej wcześniej kwoty, która została zawarta wcześniej w umowie. Jednak tego typu rozwiązanie ma także swoje wady. Warto pamiętać, iż jeżeli zdecydujemy się na utworzenie spółki komandytowej powinniśmy mieć świadomość, iż prowadzenie księgowości jest często bardzo kosztowne.

Spółka partnerska

Warto wiedzieć, iż spółka partnerska jest to specyficzna forma spółki handlowej. Zazwyczaj na tego typu formę działalności gospodarczej decydują się osoby, które wykonują tak zwany wolny zawód. Spółkę partnerską mogą założyć tylko i wyłącznie osoby fizyczne. Należy mieć świadomość, iż w tym przypadku osoba, która zakłada wspomnianą spółkę nie może posiadać żadnej działalności gospodarczej. Warto pamiętać, iż spółkę partnerską reguluje Kodeks spółek handlowych. Jeżeli zdecydujemy się na jej założenie, w nazwie naszego przedsiębiorstwa powinna widnieć przynajmniej jedno nazwisko dowolnego wspólnika. Ponadto we wspomnianej nazwie również powinien być dopisek "i partner" lub "i partnerzy".

Spółka cywilna

Tego typu spółka jest prostą formą organizacji danej działalności gospodarczej. Warto pamiętać, iż nie posiada osobowości prawnej. Mogą ją założyć nie tylko podmioty gospodarcze, ale także osoby fizyczne. Jej prowadzenie polega na wspólnym prowadzeniu przedsiębiorstwa. Jednak należy pamiętać, iż każdy wspólnik do tego typu formy handlowej może wnieść ze sobą własny kapitał.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardzo popularną spółką kapitałową jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którą w skrócie często przedstawia się jako sp. z o. o. Tego typu forma handlowa może zostać utworzona zarówno przez jeden, jak również przez więcej podmiotów gospodarczych. Warto wiedzieć, iż za zobowiązania wyżej wymienionej spółki nie odpowiadają jej współwłaściciele. Może zdarzyć się, iż wierzyciel dokona egzekucji majątku spółki. Jednak tylko i wyłącznie do wysokości kapitału zakładowego, który został wcześniej określony w odpowiedniej umowie.

Spółka akcyjna

Swoją strukturą przypomina wcześniej omawianą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak należy pamiętać, iż aby ja założyć, musimy wnieść zdecydowanie większy kapitał. Wynosi on co najmniej 100 000 złotych. Jest to skomplikowana forma handlowa, która może pozyskiwać kapitał przez obligację lub na giełdzie papierów wartościowych.

Zanim zdecydujemy się założyć własną działalność gospodarczą, którą przykładowo chcemy wziąć odpowiedzialność razem ze wspólnikiem, powinniśmy zdecydować się który rodzaj spółki wybrać. Jak już wcześniej wspomniano, zgodnie z polskim prawem możemy założyć aż sześć różnych spółek handlowych. Często te formy bardzo różnią się od siebie, z tego powodu warto swoją decyzję dokładnie przemyśleć.

Komentarze