Zakres działalności biura rachunkowego

Usługi biura rachunkowegoBiuro rachunkowe może być zatrudnione zarówno przez osoby prywatne, jak i  jednostki gospodarcze o bardzo zróżnicowanej wielkości, a co za tym idzie również złożoności oraz skomplikowaniu całej organizacji. W związku z tym także i oferowane usługi muszą być dopasowane do indywidualnych wymagań i preferencji oraz oczekiwań, a to skutkuje bogatym zakresem działalności takiego właśnie biura rachunkowego.

Zakres usług - pełna księgowość, uproszczona księgowość

Pierwszym przykładem jest sporządzanie wszelkiego rodzaju materiałów i dokumentów rozliczeniowych, takich jak między innymi deklaracje podatkowe, roczne zeznania podatkowe, przygotowywanie wszelkiego rodzaju deklaracji podatkowych PIT, rachunki wyników, a także bilanse dotyczące zamknięcia roku obrachunkowego.

Co więcej, w przypadku klientów, którzy są większymi podmiotami gospodarczymi, możemy również wyodrębnić usługi odnoszące się do różnego rodzaju dokumentacji finansowej, takiej jak na przykład wnioski o kredyty lub analiza finansowa. Tego typu działania często są zlecane właśnie na ręce biur rachunkowych, które wyręczą swoich klientów z zachowaniem pełnego profesjonalizmu.

Przedsiębiorców z pewnością zainteresuje także oferta rozliczania sprzedaży towarów, a także ich nabywania do krajów będących członkami Unii Europejskiej, a także krajów, które do niej nie należą. Biura specjalizujące się w tego typu działaniach zapewnią również właściwą ewidencję dostawy oraz nabywania usług i towarów, które mają charakter wewnątrzunijny oraz opracowują wymagane raporty i zestawienia dla instytucji, takich jak Urząd Celny lub Urząd Skarbowy.

Inna dziedzina, w której ingerencja odpowiednich usług rachunkowych jest wskazana i pożądana to pełna i kompleksowa obsługa tematyki płac i kadr w przedsiębiorstwie. W szczególności możemy tutaj wymienić takie czynności jak sporządzanie aktualnie wymaganych umów o pracę oraz ich rozwiązań, sporządzanie listy płac, świadectw pracy, wypowiedzeń, a także zarządzanie w sposób uporządkowany i klarowny kartotek pracowników. Dość częstą praktyką jest również pełna obsługa biur rachunkowych umów cywilno-prawnych, a mianowicie dotyczy to między innymi umowy o dzieło, a także umowy zlecenie.

Do tego typu zadań należy również przekazywanie odpowiednich informacji do ZUS w sposób elektroniczny oraz elementy rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, które składają się na sporządzanie raportów imiennych, aktualizacja danych, a także zgłaszanie przedsiębiorstw, pracowników i osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Także zadania rachunkowo-księgowe takie jak na przykład ewidencja dla celów VAT, prowadzenie ryczałtu ewidencjowanego, podatkowej księgi przychodów i ksiąg rachunkowych, a nawet wprowadzenie planu polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont nie stanowią żadnego problemu dla biura rachunkowego z wykwalifikowaną kadrą pracowników.

Należy również pamiętać, że biura rachunkowe gromadzą osoby o ogromnej wiedzy i doświadczeniu, a co za tym idzie, kolejnym zakresem działalności są usługo doradcze w tematyce finansowo-księgowej, zarówno dla podmiotów fizycznych, jak i prawnych, które to osoby prowadzą własną działalność gospodarczą.

Do tego możemy zaliczyć także pomoc w uzupełnianiu wszelkiego rodzaju formalności niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczych, spółek cywilnych, a także spółek prawa handlowego. Biuro może również zostać wynajęte w celu reprezentowania klienta przed takimi instytucjami jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Krajowy Rejestr Sądowy lub Główny Urząd Statystyczny.

Podsumowanie

Odpowiednio wykwalifikowane biura rachunkowe muszą sprostać wielu różnym problemom oraz oczekiwaniom swoich klientów. Dlatego tak istotna jest aktualna oraz sprawdzona wiedza z zakresu dokumentacji finansowych i rozliczeniowych, doradztwa księgowego oraz finansowego, a także obsługi z zakresu rachunkowej, księgowej, kadrowej, płacowej, a nawet handlu wewnątrz i poza granicami Unii Europejskiej. Tylko taka wiedza sprawia, że klient otrzymuje rzetelną i kompleksową obsługę.

Komentarze