Bezrobocie jako problem społeczny i ekonomiczny

BezrobocieBezrobocie jest to stan, w jakim znajduje się osoba pełnoletnia, która jest gotowa do podjęcia pracy, ale jej nie posiada. Taka osoba nie przekroczyła wieku emerytalnego, może pracować, aktualnie nie uczy się oraz jest zarejestrowana we właściwym sobie urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Bezrobocie jest uznawane obecnie jako problem zarówno społeczny jak i ekonomiczny. Bezrobocie jako problem społeczny dotyka przede wszystkim samych bezrobotnych jak i ich rodzin. U osób bezrobotnych powoduje ono poczucie beznadziejności, apatię, niechęć do jakiejkolwiek aktywności, zamknięcie się w sobie.

Rodziny osób bezrobotnych również odczuwają utratę pracy bliskiej osoby. Zamartwiają się o przyszłość jak i o stan zdrowia i samopoczucie bezrobotnego. Często nie wiedzą, jak mu pomóc, jak zaktywizować go do poszukiwania zajęcia lub chociaż podjęcia prób przekwalifikowania się.

Bezrobocie jest również problemem ekonomicznym. Powoduje problemy finansowe, kłopoty w szpatach kredytu i zadłużenia osoby bezrobotnej, która często popada w prawdziwą pętlę kredytową.

Komentarze