Wynagrodzenie za jeden dzień pracy - jak je obliczyć?

Wynagrodzenie za jeden dzień pracyZdarza się, że pracownik przez niemal cały miesiąc jest w firmie nieobecny. Wówczas pojawia się pytanie, jak obliczyć wynagrodzenie np. za jeden dzień pracy. Okazuje się, że nie jest to skomplikowane - ustawodawca dokładnie określił, jak należy postępować w takiej sytuacji.

Kiedy najczęściej oblicza się wynagrodzenie za jeden dzień pracy?

Najczęściej konieczność obliczenia wynagrodzenia tylko za jeden dzień pracy jest spowodowana przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim. Pracownik może też skorzystać z dłuższego urlopu płatnego lub bezpłatnego. Inna sytuacja, gdy dochodzi do potrzeby obliczenia wynagrodzenia za jeden dzień pracy, dotyczy nieusprawiedliwionej nieobecności - porzucenia pracy przez zatrudnionego.

Niektóre osoby poszukują nowej pracy, a po otrzymaniu satysfakcjonującej oferty, składają wypowiedzenie u dotychczasowego pracodawcy. Jeszcze inni pracownicy mogą uznać, że mają dość toksycznej atmosfery w firmie. Także wówczas może się zdarzyć, że pracownik przepracuje tylko jeden dzień z całego miesiąca.

Mimo że powyższe sytuacje zdarzają się stosunkowo rzadko, to warto wiedzieć, jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za jeden dzień pracy w miesiącu. Zasady są proste - zostały dokładnie opisane w obowiązujących aktach prawa.

Wynagrodzenia za jeden dzień pracy - nieobecność spowodowana chorobą

Zasady obliczania wynagrodzenia za jeden dzień pracy zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Przywołane rozporządzenie rozróżnia dwie sytuacje - gdy pracownik:

  • korzysta ze zwolnienia lekarskiego lub pobiera zasiłek przysługujący w razie macierzyństwa,
  • był nieobecny w pracy z innych powodów niż wskazane wyżej i za czas nieobecności nie przysługuje mu wynagrodzenie.

W pierwszym przypadku wynagrodzenie za jeden dzień pracy oblicza się zgodnie z następującym schematem - należy:

  • miesięczną stawkę podzielić przez 30
  • otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni nieobecności pracownika w pracy,
  • uzyskany wynik odjąć od wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi za cały miesiąc pracy.

Przykład: Pan Adam otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5 550 zł. W czerwcu 2020 r. przepracował tylko jeden dzień - pozostałe spędził na zwolnieniu chorobowym. Za dzień spędzony w pracy przysługuje mu 185 zł (zgodnie ze wzorem: 5500:30 = 185; 185x29=5365; 5500-5365=185).

Wynagrodzenie za jeden dzień pracy - nieobecność w pracy nie jest spowodowana chorobą

Nie zawsze nieobecność pracownika w pracy jest spowodowana chorobą. Jeżeli pracownik przebywał m.in. na urlopie bezpłatnym, rozwiązał stosunek pracy lub jego nieobecność nie została usprawiedliwiona, to wynagrodzenie za jeden dzień pracy ustala się według innych reguł - trzeba:

  • miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin, jakie pracownik powinien przepracować w danym miesiącu,
  • otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności pracownika,
  • wynik należy odjąć od wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi za cały miesiąc.

Przykład: Pani Anna w maju 2020 r. przepracowała tylko jeden dzień, pozostałe spędziła na urlopie bezpłatnym. Jej miesięczne wynagrodzenie wynosi 4 800 zł, a wymiar czasu pracy w maju wynosił 160 h. Za jeden dzień pracy w kwietniu należy się jej 240 zł (zgodnie ze wzorem: 4800:160=30; 30x152=4560; 4800-4560=240).

Źródło: www.aplikuj.pl.

Komentarze