Dystrybucja - zarządzanie, rodzaje, logistyka, sieć, kanał

Zarządzanie dystrybucjąWspółczesne przedsiębiorstwo kładzie nacisk na metody dystrybucji wyprodukowanych produktów, ponieważ nie od dziś wiadomo, ze produkcja jest dużo bardziej łatwiejsza niż sprzedaż produktu.

Czym jest dystrybucja?

Pod pojęciem dystrybucji kryją się działania powiązane z ruchem materiałów, ruch ten odbywa się od producenta do konsumenta. Dystrybucja swoim zakresem obejmuje transport produktu do klienta, magazynowanie, zarządzanie towarem w magazynie, rozporządzanie materiałami, organizację zamówień, analizę lokalizacji, dystrybucję opakowaniami, analizę informacji oraz porozumiewanie się w sposób efektywny aby jak najlepiej nadzorować wszystkie działania. Dystrybucja opiera się na dostarczaniu oferowanych produktów oraz odpowiednie zaoferowanie go klientowi, tak aby zamówienie było zgodne z jego oczekiwaniami i potrzebami oraz było dostarczone w odpowiednie miejsce i o odpowiednim czasie.

Dystrybucja określana jest jako proces, w toku którego obsługiwany jest rynek, który obejmuje całokształt działań podjętych w celu zapewnienia korelacji producenta z nabywcami. Ogólnie mówiąc dystrybucja to sieć przedsiębiorstw, które kooperują wzajemnie, co umożliwia dotarcie produktów do końcowego odbiorcy. Zadaniem każdej firmy jest wypracowanie własnej strategii dystrybucji, aby dostać się na wybrany rynek bądź się na nim utrzymać.

Strategie dystrybucji

Najczęstszym błędem popełnianym przez przedsiębiorstwa jest zwracanie uwagi tylko na produkcję produktu i przedstawienie nabywcom jego konkurencyjnej ceny. Takie działania przynoszą krótkotrwałe efekty i nie wpływają na poprawę pozycji firmy. Warto przywiązywać większą uwagę na sposób dostarczenia go na rynek, aby był jak najbardziej właściwy co przyniesie szybsze sukcesy i większe zyski. Wszechstronna dystrybucja pomaga budować konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku.

Sieć dystrybucji

Dystrybucję można rozpatrywać dwojako - jako przepływ informacji oraz jako przepływ produktów.

Przepływ produktów
To wszystkie działania związane z produktami ich transportowanie, pakowane, przechowywanie oraz realizacje zamówień.

Przepływ informacji
Jest on tworzony przez przygotowanie zamówień, działania podejmowane w celu uruchomienia przepływu towarów, działania administracyjne.

Całość tych działań określana jest jako sieć dystrybucji.

Analizując problematykę dystrybucji najczęstszymi problemami decyzyjnymi są: określenie sposobu dostarczania produktu od momentu produkcji do momentu kupienia go przez nabywcę oraz sposób sprzedaży, czyli kanałów dystrybucji. Pojedyncze firmy lub wiele firm, które uczestniczą w procesie dystrybucji towarów od producenta do końcowego odbiorcy określane są mianem kanałów dystrybucji.

Decyzja o rodzaju podejmowanej strategii dystrybucyjnej zależy od:

  • wymagań i potrzeb końcowego odbiorcy;
  • rodzaju i cech wyprodukowanego produktu;
  • rodzaju odbiorcy;
  • możliwości firmy i kanału dystrybucyjnego.

Kanał dystrybucji - struktura

Struktura kanału dystrybucji określona jest przez 3 elementy:

1. Pośrednicy
Podmioty, które pośredniczą w przemieszczaniu się produktu między wytwórcą a nabywcą, np. personel sprzedający, dystrybutorzy przemysłowi.

2. Liczba pośredników
Dystrybucja wyłączna, intensywna, selektywna.

3. Warunki i odpowiedzialność
3. Każdy uczestnik każdego kanału dystrybucji posiada warunki i zakres odpowiedzialności. Do elementów zarządzania dystrybucją należy wybór kanału dystrybucji. O jego wyborze decyduje szereg czynników:

  • cechy rynkowe: czasowe, ilościowe i jakościowe, przestrzenne oraz struktura nabywców;
  • cechy wytworzonych produktów: marka, poziom jakości, cena, trwałość, sezonowość;
  • cechy firmy: płynność finansowa, reputacja, zaplecze technologiczne i jego poziom, logistyka, kanały marketingowe, położenie firmy i jej lokalizacja.

Jeżeli zakresem niniejszej pracy jest dystrybucja należy wspomnieć o jej funkcjach jakimi są funkcja koordynacyjna i organizacyjna. Pierwsza z nich polega na dążeniu do osiągnięcia celu jakim jest zrównanie się podaży z popytem. Funkcja ta skupia dwie płaszczyzny interesów. Z jednej strony pozwala nabywcom kupować produkty takie, jakie chcą a z drugiej strony pozwalają przedsiębiorcom spełniać cele swojego przedsiębiorstwa. Obejmuje ona różnorodne dwie czynności jakimi są zbieranie i przekazywanie wszelakich informacji jakie są im potrzebne w działalności oraz doprowadzenie do realizacji transakcji kupna - sprzedaży.

Rodzaje dystrybucji

Dystrybucja rozpatrywana i zorientowana jest na taki sam cel - jednak można wyodrębnić różne jej rodzaje, jakimi są:

Dystrybucja intensywna
Polegająca na wytwarzaniu i oferowaniu produktów w bardzo dużych ilościach. Są to zazwyczaj produkty, które używane są codziennie na przykład pieczywo, nabiał,

Dystrybucja selektywna
Polegająca na oferowaniu w określonej ilości z racji tego, że nie są kupowane codziennie, na przykład meble,

Dystrybucja wyłączna
Polegająca na tym, że w danym terytorium produkty sprzedaję jeden sprzedawca, na przykład samochody.

Aspekty dystrybucji

Ważnymi aspektami, jeżeli chodzi o dystrybucję są takie czynniki jak: odległość przestrzenna, czasowa, asortymentowa oraz ilościowy wymiar odległości.

Odległość przestrzenna
Charakteryzuje się, iż miejsca konsumpcji nie są w tym samym miejscu, co produkcji. Polega to na tym, iż wyprodukowane produkty są dostarczane dla klientów zgodnie z ich wymaganiami w każde miejsce czy to w Polsce czy nawet za granice kraju.

Odległość czasowa
Polega ona jak sama nazwa wskazuję na różnice w czasie wytworzenia a chęci otrzymania przez konsumenta. Kwestię tą ciężko wyśrodkować, ponieważ produkt potrzebuję czasu, aby producent mógł go wytworzyć. Można je jednak pokonać poprzez wytwarzanie towaru i magazynowanie ich zapasów jednak nie każdy produkt ma taką podatność na jego magazynowanie, co jest minusem przy produktach, które szybko się psują.

Odległość asortymentowa
Kolejnym czynnikiem jest odległość asortymentowa polegająca na tym, że wytwarzane produkty są produkowane przez jednego producenta, przez co jest jego mała ilość. Konsumenci w dzisiejszych czasach chcą posiadać wybór produktów od innych producentów, takich, które różnią się nieco ceną czy jakością wytworzenia.

Ilościowy wymiar odległości
Charakteryzuje się wytwarzaniem dużej ilości danego produktu. Konsumenci kupują ten produkt w małych ilościach, jednak i tak wytwarzane jest więcej niż potrzeba, ponieważ na rynku pojawiły się firmy, które skupują nadwyżki towarów, a później sprzedają je indywidualnym klientom.

Użyteczności dystrybucji

W dystrybucja należy także wyodrębnić i szerzej omówić funkcje, jaką jest użyteczność. Spośród niej można wyodrębnić użyteczność czasu, czyli pozwala na zakup produkty i usługi, kiedy tylko chcemy. Użyteczność miejsca polegająca na zakupie towarów w dowolnym czasie często nawet nie wychodząc z domu, przez Internet. Użyteczność formy charakteryzująca się zwiększeniem atrakcyjności produktów w celu jak największej ilości sprzedaży jego. Ostatnią grupą użyteczności jest użyteczność posiadania polegająca na dostarczeniu dużo trudu, by konsument mógł go nabyć.
Przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek przedsiębiorstwa musi oszacować czy jest na to dobry czas i miejsce oraz wybrać najlepsze dla nich kanały dystrybucji.

Proces doboru dystrybucji

Jest on niezwykle ważny pod względem rozszerzenia działalności bądź wchodzenia na nowe rynki zbytu. Do rodzajów detalisty czy nabywcy końcowego można zaliczyć jako osoby prowadzące sprzedaż tylko za pomocą sieci jak na przykład sklep merlin.pl, firmy internetowe prowadzące stacjonarne sklepy jak komputronik, firmy prowadzące sklepy stacjonarne z dodatkową usługą sprzedaży internetowej jak Auchan czy jak za pomocą tylko fizycznych sklepów jak IKEA.

Podsumowując należy stwierdzić, iż dobór form jak i sama dystrybucja towarów jest niezwykle ważna ze względu na pozyskiwanie jak i sam proces przepływu towarów od producenta do klienta końcowego. Proces ten pozwala na dostarczenie dla odbiorców o każdej porze i w każdym miejscu produkty o różnej specyfikacji. Przedsiębiorstwa, zatem starają się w jak najlepszy sposób dobrać kanały dystrybucji, ponieważ to od nich zależy przebieg działalności przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach konsumenci stają się coraz bardziej wymagającą grupą odbiorców. Każdy z nich chcę otrzymywać produkt najwyższej jakości za jak najniższą cenę oraz w jak najszybszym czasie by nie musiał długo czekać. Dystrybucja zatem jest to najważniejszy proces w całym rynku, ponieważ to on pozwala na łączność pomiędzy producentem a finalnym odbiorcą. Łącząc tym samym inne elementy procesu dostarczania produktów i usług. Każde przedsiębiorstwo musi wybrać odpowiedni sposób dystrybucyjny dla swoich odbiorców. Całe zarządzanie działalnością jest niezwykle trudne. Nawet, jeżeli dany producent wytworzy produkt, a nie będzie miał dobranych kanałów dystrybucyjnych spowoduję to, że nabywcy nie będą ich kupować. Dystrybucja wraz z produkcją musi łączyć się pewną całość pozwalającą na sprawne funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Celem dystrybucji jest dostarczenie nabywcom produktów we właściwej jakości, w odpowiednim czasie i miejscach, przy najbardziej dogodnych formach i warunkach dokonywania zakupów, a także po możliwie najniższych kosztach ich doprowadzenia z produkcji do pośrednich i końcowych nabywców. Przedsiębiorstwa tną koszty związane z prowadzeniem działalności jednak nie można oszczędzać na procesie dystrybucji, gdyż jest to najważniejsze ogniwo w działalności i prawidłowym procesie produkcji i dostarczania produktów do konkretnych osób, które są nim zainteresowane.

Komentarze