Najważniejsze indeksy giełdowe w Polsce

Indeksy gieldoweNa Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podobnie jak na innych giełdach, stosowane są indeksy giełdowe, które mają na celu ułatwić podjęcie decyzji inwestorom, które papiery wartościowe zakupić.

WIG - Warszawski Indeks Giełdowy - jest najstarszym polskim indeksem, notowanym na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Powstał w 1991 roku, w tym samym czasie co giełda.

Na chwilę obecną obejmuje WIG wszystkie spółki, notowane na Głównym Rynku GPW. Ich liczba się zmienia, ale na chwilę obecną jest ich około 400.

WIG należy do kategorii indeksów dochodowych, co oznacza że zasady jego działania określają nie tylko kursy akcji, ale również sposób egzekwowania praw poboru i dywidend. Wartość WIG jest średnią wartości notowań wszystkich należących do niego w danym momencie spółek.

Za najważniejsze spółki WIG uważane są przede wszystkim banki (np. Alior Bank, BZ WBK), firmy z sektora energetycznego (Enea, Energa, PGE) i paliwowego (Grupa Lotos, PGNiG). Jednak do indeksu trafiają też np. stacje telewizyjne (Cyfrowy Polsat, TVN) czy sieci telefonii komórkowej (Orange Polska). Można uznać, że WIG jest jednym z symboli przemian ustrojowych w Polsce, ponieważ wprowadził nasz kraj na giełdową mapę Europy i z czasem stał się jednym z najbardziej liczących się indeksów w regionie.

WIG20, mWIG40 i sWIG80

Poruszanie się wśród spółek notowanych na WIG nie jest takie łatwe, ponieważ trudno śledzić jednocześnie wszystko to, co wpływa na kondycję finansową i wartość akcji kilkuset spółek. Dlatego powstały indeksy, które mają pomóc inwestorom w trafieniu w interesujący ich segment rynku.

Trzy kolejne indeksy - WIG20, mWIG40 i sWIG80 - wchodzą w skład indeksu głównego. Najważniejszym z nich jest WIG20, który obejmuje stałą liczbę spółek. Jest to 20 najlepiej sytuowanych spółek należących do WIG, według ostatniego rankingu kursów.

Indeksy mWIG40 i sWIG80 obejmują kolejne pozycje w tym samym rankingu. Oznacza to że do mWIG40 należą spółki od pozycji 21 do 60, a do sWIG80 od 61 do 140. mWIG40, obejmuje średnie spółki - liczba podmiotów, których dotyczy mWIG40 jest stała. Jest to zawsze czterdzieści spółek. Małe spółki są określane przez sWIG80. Do tego indeksu zalicza się 80 podmiotów.

Razem indeksy te obejmują najlepiej oceniane firmy należące do indeksu głównego - WIG. Uznaje się, że najciekawsze przetasowania, które najbardziej wpływają na wartość całego indeksu, mają miejsce właśnie w ramach kursów akcji tych najlepiej notowanych spółek.

Inne ważne indeksy

Indeksy giełdowe w Polsce to nie tylko te z nazwą WIG w nazwie, choć tych jest całkiem sporo. Zazwyczaj jednak - jak przypadku subindeksów WIG-budownictwo czy WIG-energia - chodzi o zestawienie spółek należących do konkretnego sektora gospodarki. Są to więc po prostu wydzielone fragmenty indeksu głównego. Inaczej wygląda jednak spraw w przypadku indeksów takich jak NIF czy NCIndex. Pierwszy z nich to Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, który wskazuje wahania na rynku funduszy. Drugi obejmuje spółki notowane na rynku NewConnect, który od 2007 roku jest prowadzony przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych, w formie alternatywnego obrotu akcjami.

Przez kilka lat istotnym indeksem był również WIRR, notujący firmy Warszawskiego Indeksu Rynku Równoległego. Notowano na nim średniej wartości spółki, dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 2007 roku został zastąpiony przez sWIG80.

Indeksy giełdowe tworzone są po to, by ułatwić inwestorom podjęcie decyzji dotyczącej zakupu lub sprzedaży akcji. Każdy z indeksów wymaga od spółek, które wchodzą w jego skład, by spełniały określone kryteria, dlatego zdarza się że składy się zmieniają. W Polsce najważniejszym i najczęściej przywoływanym w mediach indeksem jest WIG20, jednak nie znaczy to, że nie warto zwracać uwagi na pozostałe polskie indeksy. Wiedza o indeksach giełdowych to absolutna podstawa dla każdego inwestora, zainteresowanego aukcjami. Jest to również ciekawe zagadnienie dla osób interesujących się ekonomią i zastanawiających się jak wyglądają mechanizmy funkcjonowania giełdy.

Komentarze

Mikołaj
Zyski z inwestycji giełdowych wynikają z prawidłowej oceny ruchu kursów walorów będących przedmiotem obrotu giełdowego. Inwestujący poszukują metod, które pozwolą na przewidywanie zmian cen. Jednym z narzędzi, które są pomocne w takim przypadku jest analiza techniczna. Metoda ta za pomocą różnych narzędzi pozwala na wytyczenie kierunku rynku w przyszłości. Narzędzia analizy technicznej wykorzystują fakt, że zbiorowość inwestorów w podobnych sytuacjach zachowuje się tak samo i tak samo podobnie układają się kursy walorów w cyklicznych odstępach czasu.
Marika99
Inwestycje na GPW zawsze obarczone są ryzykiem, a giełda nie zachowuje się tak, jakbyśmy tego chcieli. Czasem przyjdą dni, gdy będziemy na minusie. Jak wtedy zareagujemy? Trzymanie się wyznaczonej strategii i rozważny dobór aktywów zwiększa szanse na sukces w długim terminie. Skuteczne inwestowanie w akcje wymaga sporej wiedzy i doświadczenia.