Proces gospodarczy

Proces gospodarczyProces gospodarczy jest działalnością ludzką, która polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich. Na proces gospodarczy składają się trzy główne elementy czyli:

 • produkcja,
 • obrót towarowy,
 • konsumpcja.

 

Produkcja

Produkcja jak powszechnie wiadomo jest działalnością zmierzającą do wytworzenia w sposób zorganizowany, systematyczny i ciągły dóbr, które mają na celu zaspokojenie potrzeb ludzkich. W zależności od dziedziny gospodarki narodowej produkcja może być podzielona następująco (na przykładzie Polski):

 • produkcja przemysłowa - polega na pozyskaniu dóbr naturalnych takich jak: węgiel, siarka czy żelazo, ale również wytwarzaniu maszyn, urządzeń, papieru itp.
 • produkcja budowlana - polega głównie na wznoszeniu budynków, budowli i ich rozbudowie, przebudowie np. szpitale, drogi, fabryki.
 • produkcja rolna - do produkcji rolnej zalicza się wytwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych.
 • leśnictwo - jest to np. drewno uzyskane w lasach, żywica, zwierzyna łowna.

Obrót towarowy

Drugim elementem procesu gospodarczego jest obrót towarowy. Obrót jest to działanie mające na celu przemieszczanie produktów przeznaczonych do sprzedaży z miejsca ich wytworzenia do miejsca ich spożycia. W związku z tym efektem obrotu towarowego jest handel.

Konsumpcja

Ostatnim elementem procesu gospodarczego jest konsumpcja zwana inaczej spożyciem. Jest to element prowadzący do zaspokojenia określonych potrzeb pojedynczego człowieka lub grupy ludzi. Konsumpcja może być jednorazowa (żywność) lub stopniowa (odzież, mydło). Skoro była mowa o procesie gospodarczym to warto również wspomnieć o czynnikach produkcji czyli podstawowych elementach niezbędnych do prowadzenia procesów produkcji bez których trudno byłoby o wytworzenie dobra. Są to następujące elementy:

 • praca np. fizyczna, umysłowa, najemna;
 • kapitał jest to wyposażenie techniczne niezbędne do wykonywania produkcji;
 • ziemia dobra, które nie są wytworem pracy ludzkiej, a występują w przyrodzie;
 • organizacja jej głównym celem jest zespolenie pracy kapitału i ziemi w procesie produkcji.

Komentarze