Charakterystyka ubezpieczeń dobrowolnych

Ubezpieczenie dobrowolneW Polsce istnieje przymus ubezpieczenia zdrowotnego, które wykorzystujemy podczas wizyty u lekarza, w czasie choroby, pobytu w szpitalu czy nieszczęśliwego wypadku.

Ono chroni nas przed kosztami związanymi z leczeniem i korzystaniem z usług państwowej opieki medycznej. Z kolei ubezpieczenia społeczne, np. rentowe i emerytalne, nie są obligatoryjne (chyba, że przypadku zawarcia umowy o pracę), ale za to powszechne. Korzysta z nich każdy, kto może. One zabezpieczają nas na przyszłość, gdy z powodu starości lub choroby nie będziemy w stanie kontynuować pracy zawodowej.

Jednak oprócz tych dwóch najbardziej znanych rodzajów, mamy jeszcze ubezpieczenia majątkowe i osobowe, z których korzystamy w pełni dobrowolnie. Są one zabezpieczeniem w razie poniesienia szkody:

1. Majątkowej, dotyczącej np:

 • gotówki,
 • budynków,
 • urządzeń,
 • materiałów,
 • towarów,
 • zwierząt.

2. Osobowej, dotyczącej:

 • zdrowia,
 • zdolności do pracy,
 • uszkodzenia ciała uniemożliwiającego dalsze wykonywanie zawodu,
 • życia.

Choć ubezpieczenia majątkowe i osobowe są dobrowolne, ze względu na interes społeczny, istnieją takie, które mają charakter obowiązkowy, np. ubezpieczenie:

 • OC,
 • budynków gospodarstwa rolnego od katastrof naturalnych,
 • rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa.

Natomiast zdecydowana większość zależy wyłącznie od woli ubezpieczonego, który w tym celu zawiera umowę (zwaną polisą) z wybranym przez niego towarzystwem ubezpieczeniowym, na odpowiednią kwotę, wedle określonych warunków, np. wypłacane odszkodowanie, nie może być wyższe od wartości poniesionej szkody i zależy też od wysokości ubezpieczenia.

Ostatnimi czasy, jako że wielu z nas czuje się niepewnie na myśl o przyszłości, powstaje coraz więcej firm świadczących tego typu usługi. Ich ciągły rozwój i konkurencyjne stawki sprawiają, że każdy zainteresowany znajdzie ofertę odpowiednią dla siebie.

Komentarze